Tin Tức

Trừ điểm đơn vị công an bị dư luận phê phán

Rate this post

Bộ Công an đề xuất: Trừ điểm đơn vị công an bị dư luận phê phán

Bộ Công an đề xuất: Trừ điểm đơn vị công an bị dư luận phê phán (Ảnh minh họa)

Theo đó, chỉ số cải cách hành chính được dự thảo như sau:

1. Điểm thưởng, điểm phạt

– Điểm thưởng là số điểm được cộng thêm vào tổng điểm thẩm định trước khi xác định chỉ số cải cách hành chính trong Công an nhân dân. Tiêu chí điểm thưởng gồm:

+ Tổ chức tự xác định điểm chỉ số cải cách hành chính chặt chẽ, chính xác và báo cáo Bộ Công an đúng thời gian quy định: 01 điểm;

+ Có những cách làm đột phá trong công tác cải cách hành chính, được dư luận đánh giá cao: 01 điểm.

– Điểm phạt là số điểm phải trừ đi từ tổng điểm thẩm định trước khi xác định chỉ số cải cách hành chính trong Công an nhân dân. Tiêu chí điểm phạt gồm:

+ Thiếu quan tâm đến công tác cải cách hành chính, để xảy ra tình trạng trì trệ, không đổi mới, không tiến bộ hoặc có nhiều đơn vị trực thuộc thực hiện công tác cải cách hành chính yếu, bị dư luận phê phán: 01 điểm;

+ Có đơn thư tố cáo, kiến nghị, ý kiến góp ý hay tin, bài trên các phương tiện thông tin về thái độ, hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị mà được cơ quan có thẩm quyền xác minh nội dung phản ánh là đúng sự thật hoặc để xảy ra sai sót trong quá trình xử lý công việc làm ảnh hưởng đến uy tín của Công an nhân dân: 01 điểm.

2. Cách xác định điểm

– Xác định điểm đối với các tiêu chí được giao nhiệm vụ và có phát sinh nhiệm vụ trong năm của Công an các đơn vị, địa phương.

– Đối với các tiêu chí trong mức điểm đánh giá cụ thể được Bộ trưởng Bộ Công an ban hành hằng năm có quy định công thức tính, thì áp dụng công thức để tính toán, xác định điểm số cụ thể của tiêu chí đó.

– Mức điểm xác định tại mỗi tiêu chí đạt điểm tối đa khi đáp ứng toàn bộ yêu cầu của tiêu chí đó hoặc giảm trừ tương ứng theo mức độ chưa hoàn thành nhiệm vụ.

Xem Thêm  UBND TP Hà Nội thừa 27 phó phòng

– Công an đơn vị, địa phương phải có tài liệu kiểm chứng hoặc diễn giải đối với điểm số ở từng nội dung tiêu chí xác định chỉ số cải cách hành chính.

– Chỉ số cải cách hành chính được xác định bằng tỷ lệ phần trăm (%) giữa tổng điểm thẩm định sau khi đã cộng điểm thưởng, trừ điểm phạt (nếu có) và tổng điểm tối đa (100 điểm). 

Chỉ số cải cách hành chính

=

Tổng điểm đạt được của các tiêu chí + điểm thưởng (nếu có) – điểm phạt (nếu có)

x

100%

Tổng điểm chuẩn của các tiêu chí

Các chỉ số thành phần theo từng tiêu chí được xác định bằng tỷ lệ phần trăm (%) giữa điểm đạt được và điểm tối đa của từng tiêu chí.

3. Thực hiện xếp loại chỉ số cải cách hành chính

Tổng số điểm đạt được và mức xếp loại như sau:

Tổng số điểm đạt được từ 95 điểm trở lên, tương ứng với chỉ số cải cách hành chính từ 95% trở lên: xếp loại Xuất sắc;

– Tổng số điểm đạt được từ 80 điểm đến dưới 95 điểm, tương ứng với chỉ số cải cách hành chính từ 80% đến dưới 95%: xếp loại Tốt;

– Tổng số điểm đạt được từ 70 điểm đến dưới 80 điểm, tương ứng với chỉ số cải cách hành chính từ 70% đến dưới 80%: xếp loại Khá;

– Tổng số điểm đạt được từ 50 điểm đến dưới 70 điểm, tương ứng với chỉ sốcải cách hành chính từ 50% đến dưới 70%: xếp loại Hoàn thành nhiệm vụ (loại trung bình);

– Tổng số điểm đạt được dưới 50 điểm, tương ứng với chỉ số cải cách hành chính dưới 50%: xếp loại Không hoàn thành nhiệm vụ (loại yếu).

4. Sử dụng kết quả xác định chỉ số cải cách hành chính

– Kết quả xác định chỉ số cải cách hành chính trong Công an nhân dân là tiêu chí quan trọng trong đánh giá, bình xét và tính điểm phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc hàng năm.

– Công an đơn vị, địa phương có từ 03 (ba) năm liên tiếp trở lên được công nhận chỉ số cải cách hành chính xếp loại Xuất sắc được xem xét tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an.
Dự thảo Thông tư

Diễm My


HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Related Articles

Trả lời

Back to top button
Luật sư tư vấn