LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG

Trình tự thành lập khu lao động, hướng nghiệp, dạy nghề ngoài trại giam

Rate this post

Trình tự thành lập khu lao động, hướng nghiệp, dạy nghề ngoài trại giam

Trình tự thành lập khu lao động, hướng nghiệp, dạy nghề ngoài trại giam (Hình từ Internet)

Chính phủ ban hành Nghị định 09/2023/NĐ-CP ngày 13/3/2023 về việc hướng dẫn Nghị quyết 54/2022/QH15 trình tự thành lập khu lao động, hướng nghiệp, dạy nghề ngoài trại giam

1. Trình tự thành lập khu lao động, hướng nghiệp, dạy nghề ngoài trại giam

Theo đó,trình tự thành lập khu lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam như sau:

– Sau khi hoàn thành các hạng mục công trình theo quy định pháp luật có liên quan, đảm bảo điều kiện giam giữ, tổ chức lao động, hướng nghiệp, dạy nghề, trại giam có trách nhiệm phối hợp với tổ chức hợp tác với trại giam lập biên bản nghiệm thu công trình hoàn thành.

– Trại giam hoàn thiện hồ sơ báo cáo Cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an đề nghị thành lập khu lao động, hướng nghiệp, dạy nghề ngoài trại giam, gồm: 

+ Tờ trình theo Mẫu 03-TTr;

+ Văn bản đồng ý chủ trương hợp tác; 

+ Hồ sơ thiết kế khu lao động, hướng nghiệp, dạy nghề ngoài trại giam; 

+ Biên bản nghiệm thu công trình hoàn thành.

– Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, Cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an tổ chức kiểm tra, thẩm định, phê duyệt, ban hành Quyết định thành lập khu lao động, hướng nghiệp, dạy nghề ngoài trại giam. 

Trường hợp sau khi kiểm tra, thẩm định, Cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an không phê duyệt thành lập Khu lao động, hướng nghiệp, dạy nghề ngoài trại giam do chưa đảm bảo các hạng mục công trình theo quy định thì Cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an hướng dẫn tổ chức hợp tác với trại giam tiếp tục bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện các hạng mục công trình và trình lại Cơ quan quản lý thi hành án hình sự để phê duyệt.

2. Trình tự lập, thẩm định hồ sơ đề nghị phê duyệt chủ trương hợp tác tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam

Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị hợp tác của tổ chức, căn cứ vào tình hình thực tế và nhu cầu của đơn vị, trại giam tổ chức khảo sát vị trí dự kiến tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề, lập biên bản khảo sát gồm các nội dung: 

Xem Thêm  12 khoản tiền của NLĐ sẽ tăng khi tăng lương cơ sở từ ngày 01/7/2023

– Địa điểm; 

– Diện tích đất; 

– Diện tích nhà, xưởng; 

– Ngành nghề lao động; 

– Nhu cầu sử dụng nhân công lao động; giao thông tiếp cận; 

– khoảng cách đến điểm đóng quân gần nhất của trại giam; 

– Đặc điểm của khu vực dân cư trên địa bàn và các khu vực dân cư giáp ranh. 

Trại giam tổ chức họp, xem xét các điều kiện bảo đảm cho việc tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam và có văn bản trả lời.

Trường hợp đồng ý hợp tác, trại giam và tổ chức xây dựng kế hoạch hợp tác và ký thỏa thuận nguyên tắc hợp tác tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề ngoài trại giam theo Mẫu 01-TT. Đồng thời, trại giam lập Tờ trình theo Mẫu 02-TTr và gửi kèm hồ sơ gồm: 

– Kế hoạch hợp tác; 

– Thỏa thuận nguyên tắc hợp tác; 

– Hồ sơ năng lực của tổ chức đề nghị hợp tác; 

– biên bản khảo sát; 

– Thuyết minh dự án đầu tư, phương án tổ chức lao động, hướng nghiệp, dạy nghề và tài liệu khác có liên quan, báo cáo Cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an phê duyệt chủ trương hợp tác với tổ chức để tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ của trại giam, Cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an có trách nhiệm thẩm định, phê duyệt chủ trương và thông báo cho trại giam để tổ chức thực hiện. 

Trường hợp không phê duyệt, Cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an gửi văn bản thông báo cho trại giam trong đó nêu rõ lý do không đồng ý phê duyệt.

Sau khi nhận được văn bản đồng ý về chủ trương hợp tác của Cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an, trại giam thông báo cho tổ chức đề nghị hợp tác biết để phối hợp với trại giam lập hồ sơ thiết kế xây dựng Khu lao động, hướng nghiệp, dạy nghề ngoài trại giam theo điểm c khoản 5 Điều 6 Nghị định 133/2020/NĐ-CP theo quy định.

Xem thêm Nghị định 09/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 13/3/2023 đến khi Nghị quyết 54/2022/QH15 hết hiệu lực.

Võ Văn Hiếu

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THỦ TỤC PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuctucphapluat.com.

Thủ tục pháp luật

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn