LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI

Trách nhiệm của cá nhân có hành vi bạo lực gia đình

Rate this post

Nội dung chính

Trách nhiệm của người có hành vi bạo lực gia đình được quy định trong Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2022. Người có hành vi bạo lực gia đình phải chấm dứt hành vi đó, chấp hành yêu cầu của những cơ quan có thẩm quyền, đưa người bị bạo lực đi cấp cứu và bồi thường thiệt hại. Người bị bạo lực gia đình có quyền yêu cầu bảo vệ và được cung cấp dịch vụ y tế, tư vấn tâm lý và trợ giúp pháp lý. Các hành vi kích động, trả thù, cản trở và lợi dụng phòng chống bạo lực gia đình đều bị nghiêm cấm.

Trách nhiệm của người có hành vi bạo lực gia đình (Hình từ Internet)
Về vấn đề này, THỦ TỤC PHÁP LUẬT giải đáp như sau:
1. Trách nhiệm của người có hành vi bạo lực gia đình 
Theo Điều 10 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2022 quy định trách nhiệm của người có hành vi bạo lực gia đình như sau:
– Người có hành vi bạo lực gia đình có trách nhiệm sau đây:
+ Chấm dứt hành vi bạo lực gia đình;
+ Chấp hành yêu cầu, quyết định của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền khi áp dụng biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, bảo vệ, hỗ trợ và xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình;
+ Kịp thời đưa người bị bạo lực gia đình đi cấp cứu, điều trị. Chăm sóc người bị bạo lực gia đình, trừ trường hợp người bị bạo lực gia đình, người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật của người bị bạo lực gia đình từ chối;
+ Bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả do mình gây ra cho người bị bạo lực gia đình, người tham gia phòng, chống bạo lực gia đình và tổ chức, cá nhân khác.
– Người có hành vi bạo lực gia đình là người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật của người bị bạo lực gia đình thì không được thực hiện quyền của người giám hộ, người đại diện theo pháp luật quy định của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2022 đối với vụ việc bạo lực gia đình do mình thực hiện.
2. Quyền và trách nhiệm của người bị bạo lực gia đình
Quyền và trách nhiệm của người bị bạo lực gia đình theo Điều 9 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2022 như sau:
– Người bị bạo lực gia đình có các quyền sau đây:
+ Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền bảo vệ sức khỏe, tính mạng, danh dự, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp khác có liên quan đến hành vi bạo lực gia đình;
+ Yêu cầu cơ quan, cá nhân có thẩm quyền áp dụng biện pháp ngăn chặn, bảo vệ, hỗ trợ theo quy định của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2022;
+ Được bố trí nơi tạm lánh, giữ bí mật về nơi tạm lánh và thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình theo quy định của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2022 và quy định khác của pháp luật có liên quan;
+ Được cung cấp dịch vụ y tế, tư vấn tâm lý, kỹ năng để ứng phó với bạo lực gia đình, trợ giúp pháp lý và trợ giúp xã hội theo quy định của pháp luật;
+ Yêu cầu người có hành vi bạo lực gia đình khắc phục hậu quả, bồi thường tổn hại về sức khỏe, danh dự, nhân phẩm và thiệt hại về tài sản;
+ Được thông tin về quyền và nghĩa vụ liên quan trong quá trình giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên gia đình, xử lý hành vi bạo lực gia đình;
+ Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện đối với hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình;
+ Quyền khác theo quy định của pháp luật có liên quan đến phòng, chống bạo lực gia đình.
– Người bị bạo lực gia đình, người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật của người bị bạo lực gia đình có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin liên quan đến hành vi bạo lực gia đình khi có yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền.
3. Các hành vi bị nghiêm cấm trong phòng, chống bạo lực gia đình
Các hành vi bị nghiêm cấm trong phòng, chống bạo lực gia đình theo Điều 5 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2022 như sau:
– Hành vi bạo lực gia đình quy định tại Điều 3 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2022.
– Kích động, xúi giục, lôi kéo, dụ dỗ, giúp sức, cưỡng ép người khác thực hiện hành vi bạo lực gia đình.
– Sử dụng, truyền bá thông tin, tài liệu, hình ảnh, âm thanh nhằm kích động bạo lực gia đình.
– Trả thù, đe dọa trả thù người giúp đỡ người bị bạo lực gia đình, người phát hiện, báo tin, tố giác, ngăn chặn hành vi bạo lực gia đình.
– Cản trở việc phát hiện, báo tin, tố giác, ngăn chặn và xử lý hành vi bạo lực gia đình.
– Lợi dụng hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình để thực hiện hành vi trái pháp luật.
– Dung túng, bao che, không xử lý, xử lý không đúng quy định của pháp luật đối với hành vi bạo lực gia đình.
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THỦ TỤC PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuctucphapluat.com.

Xem Thêm  Chế độ huấn luyện và trình diễn nghệ thuật mới nhất

Câu hỏi thường gặp

1. Trách nhiệm của người có hành vi bạo lực gia đình là gì?
Trách nhiệm của người có hành vi bạo lực gia đình là phải chịu trách nhiệm về hậu quả và đền bù thiệt hại gây ra cho nạn nhân, cũng như xin lỗi và cố gắng thay đổi hành vi để không tái lập tình trạng tương tự.

2. Hậu quả của việc không chịu trách nhiệm đối với hành vi bạo lực gia đình là gì?
Khi không chịu trách nhiệm đối với hành vi bạo lực gia đình, người gây hại sẽ góp phần duy trì và gia tăng sự đau khổ và gánh nặng tâm lý cho nạn nhân, cũng như làm suy yếu và phá vỡ mối quan hệ gia đình.

Back to top button
Luật sư tư vấn