LĨNH VỰC GIÁO DỤC

Tổng hợp vi phạm quy chế thi tốt nghiệp THPT 2022 và hình thức xử lý

Rate this post

1. Xử lý kỷ luật theo hình thức khiển trách

Theo quy định tại khoản 1 Điều 54 Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT (sau đây gọi tắt là Quy chế thi) quy định trường hợp vi phạm áp dụng hình thức khiển trách bao gồm:

– Nhìn bài;

– Trao đổi bài với thí sinh khác.

(Áp dụng với thí sinh vi phạm 01 lần)

Phương thức xử lý kỷ luật: Cán bộ coi thi lập biên bản xử lý.

Tổng hợp vi phạm quy chế thi tốt nghiệp THPT 2022 và hình thức xử lý

Tổng hợp vi phạm quy chế thi tốt nghiệp THPT 2022 và hình thức xử lý (Ảnh minh họa)

2. Xử lý kỷ luật theo hình thức cảnh cáo

Theo quy định tại khoản 2 Điều 54 Quy chế thi quy định trường hợp áp dụng hình thức kỷ luật cảnh cáo:

– Tiếp tục vi phạm Quy chế thi ở mức khiển trách;

– Trao đổi bài làm hoặc giấy nháp;

– Chép bài của thí sinh khác hoặc để thi thi sinh khác chép bài của mình;

Phương thức xử lý kỷ luật: Cán bộ coi thi lập biên bản kèm tang vật (nếu có)

3. Xử lý kỷ luật theo hình thức đình chỉ thi

Tại khoản 3 Điều 54 Quy chế thi (được sửa đổi bởi khoản 17 Điều 1 Thông tư 05/2021/TT-BGDĐT) quy định trường hợp áp dụng hình thức kỷ luật đình chỉ thi:

– Tiếp tục vi phạm quy chế thi ở mức khiển trách hoặc cảnh cáo;

– Mang vật dụng trái phép vào phòng thi/phòng chờ hoặc di chuyển giữa phòng thi/phòng chờ;

– Đưa đề thi ra ngoài phòng thi hoặc nhận bài giải từ ngoài vào phòng thi;

– Viết, vẽ vào giấy làm bài thi của mình về nội dung không liên quan bài thi;

– Gây gỗ, đe dọa thí sinh,  những người có trách nhiệm trong kỳ thi;

– Không tuân thủ hướng dẫn của cán bộ giám sát hoặc người quản lý phòng chờ khi di chuyển trong khu vực thi/phòng chờ;

Phương thức xử lý kỷ luật: Cán bộ coi thi lập biên bản, thu tang vật (nếu có) và báo cáo Trưởng điểm:

Nếu trưởng điểm không thống nhất thì báo cáo Trưởng ban coi thi quyết định.

Nếu trưởng điểm thống nhất tiến hành đình chỉ thi. Thí sinh nộp bài thi, đề thi, giấy nháp cho cán bộ coi thi và ra khỏi phòng thi sau khi có quyết định và rời khỏi khu vực thi khi hết thời gian thi.

Xem Thêm  Chế độ ưu tiên nhập học và tuyển sinh với người khuyết tật

(Thí sinh bị đình chỉ thi năm nào sẽ bị hủy kết quả toàn bộ các bài thi/môn thi trong kỳ thi năm đó)

4. Xử lý kỷ luật theo hình thức trừ điểm bài thi

Theo khoản 4 Điều 54 Quy chế thi quy định trường hợp áp dụng hình thức trừ điểm bài thi:

– Trừ 25% tổng điểm bài thi đối với trường hợp bị khiển trách;

– Trừ 50% tổng điểm bài thi đối với trường hợp bị cảnh cáo;

– Trừ 50% điểm toàn bài đối với bài thi đánh dấu bài bị phát hiện;

– Cho điểm 0 đối với:

+ Bài thi có chữ viết 02 người trở lên;

+ Bài thi viết trên giấy nháp, giấy không đúng quy định;

(Thí sinh bị đình chỉ bài thi sẽ bị 0 điểm bài thi đó và không được tiếp tục dự thi các bài thi tiếp theo.)

5. Xử lý kỷ luật theo hình thức hủy bỏ bài thi

Tại khoản 5 Điều 54 Quy chế thi quy định trường hợp áp dụng hình thức hủy bỏ bài thi:

– Có 02 bài thi trở lên bị điểm 0 do vi phạm quy định điểm d khoản 4 Điều 54 Quy chế thi;

– Viết, vẽ vào tờ giấy thì những nội dung liên quan đến nội dung thi;

– Để người khác thi/làm bài thay;

– Sửa chữa, thêm bớt vào bài làm sau khi đã nộp bài;

– Dùng bài của người khác để nộp;

Phương thức xử lý kỷ luật: Căn cứ báo cáo bằng văn bản của Chủ tịch Hội đồng thi, Giám đốc sở GD&ĐT ra quyết định hủy bỏ kết quả thi.

6. Xử lý kỷ luật theo hình thức hủy kết quả thi và lập hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền

Tại khoản 6 Điều 54 Quy chế thi quy định trường hợp áp dụng hình thức hủy kết quả thi và lập hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền:

– Giả mạo hồ sơ để hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích;

– Sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp;

– Để người khác dự thi thay, làm bài thi thay;

– Gây rối, phá hoại kỳ thi;

– Hành hung người tham gia công tác tổ chức thi hoặc thí sinh;

– Sử dụng Giấy chứng nhận kết quả thi không hợp pháp.

Ngoài mức độ vi phạm được xử lý theo quy định trên trong trường hợp các hành vi vi phạm có dấu hiệu hình sự thì các cơ quan quản lý lập hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định.

Ngọc Nhi

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THỦ TỤC PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuctucphapluat.com.

Thủ tục pháp luật

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn