Tin Tức

Tổng hợp văn bản chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tại TP.HCM

Rate this post

Tổng hợp văn bản về tình hình dịch Covid-19 tại TP HCM (ảnh minh họa)

Kế hoạch 4192/KH-UBND ngày 14/12/2021 về xây dựng thế trận y tế ứng phó với biến thể Omicron SARS-CoV-2.

Quyết định 4161/QĐ-UBND ngày 09/12/2021 phê duyệt Chiến lược y tế trong giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Kế hoạch 4087/KH-BCĐ ngày 07/12/2021 về tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 liều bổ sung và nhắc lại.

Thông báo 12318/TB-SGTVT ngày 17/11/2021 về tổ chức hoạt động vận tải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố: Cấp độ 2);

Quyết định 3900/QĐ-UBND ngày 16/11/2021 về Quy định tạm thời các biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn;

Quyết định 3869/QĐ-UBND ngày 13/11/2021 về thành lập các Khu cách ly y tế tập trung tại khách sạn trong phòng, chống dịch COVID-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức và các quận-huyện;

Quyết định 3466/QĐ-UBND ngày 04/10/2021 về Quy chế hoạt động tại các Trung tâm cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19 do UBND TP.HCM ban hành.

Công văn 10399/SGTVT-KT hướng dẫn tổ chức giao thông trên địa bàn TP.HCM từ ngày 01/10/2021;

Công văn 3251/UBND-ĐT ngày 01/10/021 về phối hợp, hỗ trợ người dân lưu thông trong trường hợp cần thiết do UBND TP.HCM ban hành;

Công văn 3239/UBND-ĐT ngày 01/10/2021 về công tác cấp Giấy nhận diện (có mã QR) đối với các phương tiện vận tải hàng hóa do UBND TP.HCM ban hành;

Công văn 3232/UBND-ĐT ngày 30/9/2021 về phối hợp vận chuyển người lao động từ các tỉnh, thành phố đến làm việc tại TP.HCM trong tình hình mới;

Công văn 3120/UBND-ĐT ngày 21/9/2021 về tạo điều kiện thuận lợi công tác xét nghiệm của lực lượng giao hàng (shipper) tiến tới quản lý bằng công nghệ do UBND TP.HCM ban hành;

Công văn 3086/UBND-VX ngày 16/9/2021 về thay đổi phương thức làm việc của các cơ quan, đơn vị nhà nước phù hợp với các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP.HCM;

Công văn 3074/BCĐ-VX ngày 15/9/2021 về tiếp tục triển khai công tác xét nghiệm tại địa bàn dân cư từ nay đến ngày 30 tháng 9 năm 2021 do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.HCM ban hành;

Công văn 3072/UBND-VX ngày 15/92021 thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 16 tháng 9 đến ngày 30 tháng 9 năm 2021

Công văn 2994/UBND-ĐT  ngày 07/9/2021 về tiếp tục tăng cường biện pháp kiểm soát trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Xem Thêm  Tiêu dùng tuần qua: Chi tiền mua... nguy hiểm

Công văn 6312/SYT-NVY ngày 04/9/2021 về tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 từ ngày 01/9 đến 15/9.

Công văn 2800/UBND-VX ngày 21/8/2021 về điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tăng cường kiểm soát các nhóm đối tượng được phép lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Công văn 2796/UBND-VX  ngày 21/8/2021 về tăng cường kiểm soát các nhóm đối tượng được phép lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Công văn 2789/BCĐ-VX ngày 20/8/2021 về tăng cường biện pháp thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19.

Kế hoạch 2715/KH-BCĐ ngày 15/8/2021 thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo Nghị quyết 86/NQ-CP (Từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9 năm 2021) do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19.

Công văn 2718/UBND-VX ngày 15/8/2021 về tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội toàn Thành phố Hồ Chí Minh để quyết liệt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19

Công văn 2696/UBND-VX ngày 12/8/2021 2021 về thiết lập và bảo vệ “vùng xanh” trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Công văn 2523/UBND-VX ngày 28/7/2021 về đề nghị thay đổi phương thức làm việc của cơ quan, đơn vị nhà nước trong thời gian Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường mạnh mẽ biện pháp thực hiện giãn cách xã hội toàn Thành phố

Công văn 2522/UBND-VX ngày 28/7/2021 về kiểm soát việc di chuyển trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg.

Công văn 2510/UBND-VX ngày 27/7/2021 về phương thức làm việc của cơ quan, đơn vị nhà nước trong thời gian Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường mạnh mẽ các biện pháp thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg

Công văn 2491/UBND-ĐT ngày 26/7/2021 về tăng cường quản lý hoạt động xe mô tô ứng dụng công nghệ phục vụ vận chuyển hàng hóa thiết yếu trong thời gian Thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg.

Công văn 2468/UBND-VX ngày 23/7/2021 về tăng cường mạnh mẽ các biện pháp thực hiện giãn cách xã hội toàn Thành phố Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg

Chỉ thị 12-CT/TU ngày 22/7/2021 tăng cường biện pháp thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Công văn 969/TTg-KGVX ngày 17/7/2021 về thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch tại một số địa phương.

Chỉ thị 15/CT-TTg năm 2020 về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19

Chỉ thị 16/CT-TTg năm 2020 về thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2021 về siết chặt và tăng cường biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Công văn 2279/UBND-VX năm 2021 về áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo tinh thần nội dung Chỉ thị 16/CT-TTg.

Công văn 5389/BYT-MT năm 2021 về tiếp nhận đối với người từ thành phố Hồ Chí Minh về địa phương

– Công văn 2292/UBND-VX năm 2021 hướng dẫn triển khai Công văn 2279/UBND-VX

(Tiếp tục cập nhật)


HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Related Articles

Trả lời

Back to top button
Luật sư tư vấn