Tin Tức

Tổng hợp mức phạt vi phạm tiếng ồn theo Nghị định 45/2022/NĐ-CP

Rate this post

Tổng hợp mức phạt vi phạm tiếng ồn theo Nghị định 45/2022/NĐ-CP

Tổng hợp mức phạt vi phạm tiếng ồn theo Nghị định 45/2022/NĐ-CP (Hình từ internet)

1. Giới hạn tối đa cho phép về tiếng ồn

Theo quy định tại Mục 2.1 Thông tư 39/2010/TT-BTNMT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường thì giới hạn tối đa cho phép về tiếng ồn

– Tại khu vực đặc biệt (khu vực trong hàng rào của các cơ sở y tế, thư viện, nhà trẻ, trường học, nhà thờ, đình, chùa và các khu vực có quy định đặc biệt khác) là: 55dBA (từ 6h đến 21h) và 45dBA (21h đến 6h).

–  Tại khu vực thông thường (khu chung cư, các nhà ở riêng lẻ nằm cách biệt hoặc liền kề, khách sạn, nhà nghỉ, cơ quan hành chính) là: 70dBA (từ 6h đến 21h) và 55dBA (21h đến 6h).

2. Mức phạt vi phạm hành chính về tiếng ồn

(*) Cụ thể, mức phạt vi phạm các quy định về tiếng ồn đối với cá nhân như sau:


STT

Tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn

Mức phạt

Phạt bổ sung

1

Dưới 02 dBA.

Phạt cảnh cáo

Không áp dụng mức phạt bổ sung

2

Từ 02 dBA đến dưới 05 dBA

Từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

3

Từ 05 dBA đến dưới 10 dBA

Từ 5.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

4

Từ 10 dBA đến dưới 15 dBA

Từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng

Đình chỉ hoạt động gây ô nhiễm tiếng ồn của cơ sở từ 03 tháng đến 06 tháng đối với trường hợp vi phạm

5

Từ 15 dBA đến dưới 20 dBA

Từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng

6

Từ 20 dBA đến dưới 25 dBA

Từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng

7

Từ 25 dBA đến dưới 30 dBA

Từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng

8

Từ 30 dBA đến dưới 35 dBA

Từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng

Đình chỉ hoạt động của cơ sở từ 06 tháng đến 12 tháng đối với trường hợp vi phạm

9

từ 35 dBA đến dưới 40 dBA

Từ 120.000.000 đồng đến 140.000.000 đồng

10

Từ 40 dBA. trở lên

Từ 140.000.000 đồng đến 160.000.000 đồng

Buộc áp dụng biện pháp khắc phục hiệu quả như sau: 

– Buộc thực hiện biện pháp giảm thiểu tiếng ồn đạt quy chuẩn kỹ thuật trong thời hạn do người có thẩm quyền xử phạt ấn định trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các vi phạm quy định tại Điều 22 Nghị định 45/2022/NĐ-CP.

– Buộc chi trả kinh phí trưng cầu giám định, kiểm định, đo đạc và phân tích mẫu môi trường trong trường hợp có vi phạm về tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường hoặc gây ô nhiễm tiếng ồn theo định mức, đơn giá hiện hành đối với các vi phạm quy định tại Điều 22 Nghị định 45/2022/NĐ-CP.

Lưu ý: Theo khoản 2 Điều 6 Nghị định 45/2022/NĐ-CP quy định đây là mức phạt tiền áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính do cá nhân thực hiện. Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm mức phạt tiền gấp 02 đối với tổ chức.

Nghị định 45/2022/NĐ-CP có hiệu lực ngày 28/8/2022.

Chí Nhân


HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Xem Thêm  Đừng quên “bà hỏa” luôn rình rập

Related Articles

Trả lời

Back to top button
Luật sư tư vấn