LĨNH VỰC HỘ TỊCH – CƯ TRÚ – QUYỀN DÂN SỰ

Tổng hợp 07 điểm mới nổi bật trong Luật sửa đổi xuất nhập cảnh 2023

Rate this post

Tổng hợp 07 điểm mới nổi bật trong Luật sửa đổi xuất nhập cảnh 2023

Tổng hợp 07 điểm mới nổi bật trong Luật sửa đổi xuất nhập cảnh 2023 (Hình từ Internet)

Sau đây là 07 điểm mới nổi bật trong Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi 2023 có hiệu lực từ ngày 15/8/2023:

1. Chính thức bổ sung nơi sinh vào hộ chiếu từ ngày 15/8/2023

Theo điểm b khoản 1 Điều 1 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi 2023, thông tin trên giấy tờ xuất nhập cảnh (hộ chiếu) bao gồm:

– Ảnh chân dung;

– Họ, chữ đệm và tên;

– Giới tính;

– Nơi sinh;

– Ngày, tháng, năm sinh;

– Quốc tịch;

– Ký hiệu, số giấy tờ xuất nhập cảnh; cơ quan cấp; ngày, tháng, năm cấp; ngày, tháng, năm hết hạn;

– Số định danh cá nhân hoặc số chứng minh nhân dân;

– Chức vụ, chức danh đối với hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ phù hợp với yêu cầu đối ngoại;

– Thông tin khác do Chính phủ quy định.

Hiện nay, theo khoản 3 Điều 6 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019, thông tin trên giấy tờ xuất nhập cảnh (hộ chiếu) bao gồm:

– Ảnh chân dung;

– Họ, chữ đệm và tên;

– Ngày, tháng, năm sinh;

– Giới tính;

– Quốc tịch;

– Ký hiệu, số giấy tờ xuất nhập cảnh;

– Ngày, tháng, năm cấp, cơ quan cấp;

– Ngày, tháng, năm hết hạn;

– Số định danh cá nhân hoặc số chứng minh nhân dân;

– Chức vụ, chức danh đối với hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ phù hợp với yêu cầu đối ngoại.

Như vậy, quy định mới này đã chính thức bổ sung nơi sinh vào hộ chiếu từ ngày 15/8/2023.

2. Chính thức nâng hạn visa điện tử (EV) lên 90 ngày

Cụ thể tại khoản 2 Điều 1 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi 2023 đã quy định thời hạn của một số loại thị thực như sau:

– Thị thực ký hiệu SQ có thời hạn không quá 30 ngày.

– Thị thực ký hiệu HN, DL, EV có thời hạn không quá 90 ngày.

– Thị thực ký hiệu VR có thời hạn không quá 180 ngày.

– Thị thực ký hiệu NG1, NG2, NG3, NG4, LV1, LV2, ĐT4, DN1, DN2, NN1, NN2, NN3, DH, PV1, PV2, TT có thời hạn không quá 01 năm.

Hiện hành tại khoản 4 Điều 9 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019 thì thời hạn của thị thực ký hiệu EV (visa điện tử) là 30 ngày.

Như vậy, quy định mới này đã chính thức nâng hạn visa điện tử EV lên thành 90 ngày.

3. Công dân không nhận hộ chiếu sẽ bị hủy giá trị sử dụng hộ chiếu

Theo đó, sau 12 tháng kể từ ngày cơ quan chức năng hẹn trả hộ chiếu mà công dân không nhận và không có thông báo bằng văn bản cho cơ quan chức năng về lý do chưa nhận thì cơ quan cấp hộ chiếu thực hiện việc hủy giá trị sử dụng hộ chiếu

Xem Thêm  Các trường hợp hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư bị bãi bỏ

(Điều 28a Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019, sửa đổi tại Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi 2023)

4. Bổ sung Tùy viên Quốc phòng là đối tượng được cấp hộ chiếu ngoại giao

Cụ thể, người đang phục vụ trong ngành ngoại giao đã được phong hàm ngoại giao hoặc giữ chức vụ từ Tùy viên trở lên, Tùy viên Quốc phòng và Phó Tùy viên Quốc phòng tại cơ quan đại diện ngoại giao, phái đoàn thường trực tại các tổ chức quốc tế liên Chính phủ, cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài sẽ được cấp hội chiếu ngoại giao.

(Hiện hành tại Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019 thì chưa quy định Tùy viên Quốc phòng và Phó Tùy viên Quốc phòng là đối tượng được cấp hỗ chiếu ngoại giao)

5. Quy định mới về hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông

>>Xem chi tiết tại đây: Hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông mới nhất

6. Người đề nghị khôi phục giá trị sử dụng hộ chiếu có thể nộp tờ khai online

Kể từ ngày 15/8/2023, người đề nghị khôi phục giá trị sử dụng hộ chiếu điền đầy đủ thông tin vào tờ khai theo mẫu kèm theo hộ chiếu và nộp trực tiếp tại Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an hoặc Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh nơi thuận lợi hoặc trên môi trường điện tử tại cổng dịch vụ công quốc gia hoặc cổng dịch vụ công của Bộ Công an.

Hiện hành tại Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019 thì người đề nghị khôi phục giá trị sử dụng hộ chiếu chỉ nộp tại Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an hoặc Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh nơi thuận lợi.

7. Bổ sung trách nhiệm trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Cụ thể, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam phải có các trách nhiệm sau đây:

– Cơ quan, tổ chức, cá nhân chỉ được sử dụng lao động là người nước ngoài, tổ chức chương trình du lịch cho người nước ngoài hoặc cho người nước ngoài tạm trú khi người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam.

– Cơ quan, tổ chức, cá nhân phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam phải thông báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất;

Trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm trong khu vực biên giới phải thông báo ngay cho cơ quan Công an hoặc đồn, trạm Biên phòng nơi gần nhất.

(Điều 45a Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014 (sửa đổi 2019), sửa đổi tại Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi 2023)

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THỦ TỤC PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuctucphapluat.com.

Thủ tục pháp luật

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn