Tin Tức

Tổng cục Hải quan tuyển 60 công chức năm 2022

Rate this post

Tổng cục Hải quan tuyển 60 công chức năm 2022

Tổng cục Hải quan tuyển 60 công chức năm 2022 (Hình từ internet)

Theo đó, kế hoạch tuyển dụng công chức hải quan như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng công chức hải quan năm 2022

Chỉ tiêu tuyển dụng công chức hải quan năm 2022 là 60 chỉ tiêu, cụ thể:

– Cục Hải quan thành phố Hà Nội là 40 chỉ tiêu, trong đó:

+ Ngạch Kiểm tra viên hải quan: 30 chỉ tiêu;

+ Ngạch Chuyên viên (làm công nghệ thông tin): 3 chỉ tiêu;

+ Ngạch Chuyên viên (làn xây dựng cơ bản): 2 chỉ tiêu;

+ Ngạch Văn thư: 3 chỉ tiêu;

+ Ngạch Kế toán viên: 2 chỉ tiêu.

– Cục lại quan thành phố Hải Phòng là 20 chỉ tiêu, trong đó:

+ Ngạch Kiểm tra viên hải quan: 12 chỉ tiêu;

+ Ngạch Chuyên viên (làm công nghệ thông tin): 6 chỉ tiêu;

+ Ngạch Chuyên viên (làm xây dựng cơ bản): 1 chỉ tiêu;

+ Ngạch Văn thư: 1 chỉ tiêu.

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức hải quan năm 2022

Theo quy định tại điều 36 Luật Cán bộ, công chức năm 2008, cụ thể như sau:

Xem Thêm  Quy định lựa chọn nhà thầu qua mạng

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

– Đủ 18 tuổi trở lên;

– Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

– Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển;

– Đáp ứng tiêu chuẩn chính trị của người công chức hải quan.

3. Đối tượng không được đăng ký dự tuyển công chức hải quan năm 2022

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

– Không cư trú tại Việt Nam;

– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích;

– Đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính dựa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo duc.

Xem chi tiết tại Quyết định 1334/QĐ-BTC có hiệu lực từ ngày 01/7/2022.

Diễm My


HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Related Articles

Trả lời

Back to top button
Luật sư tư vấn