LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG

Toàn bộ các ngày nghỉ lễ còn lại trong năm 2023

Rate this post

Toàn bộ các ngày nghỉ lễ trong 1 năm

Căn cứ quy định tại Điều 112 Bộ luật lao động 2019 thì trong 1 năm, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:

– Tết Dương lịch: 01 ngày (ngày 01/01 dương lịch);

– Tết Âm lịch: 05 ngày (hằng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ cụ thể);

– Ngày Chiến thắng: 01 ngày (ngày 30/4 dương lịch);

– Ngày Quốc tế lao động: 01 ngày (ngày 01/5 dương lịch);

– Quốc khánh: 02 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch và 01 ngày liền kề trước hoặc sau; hằng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ cụ thể);

– Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: 01 ngày (ngày 10/3 âm lịch).

Đối với lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì ngoài các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định nêu trên còn được nghỉ thêm 01 ngày Tết cổ truyền dân tộc và 01 ngày Quốc khánh của nước họ.

Toàn bộ các ngày nghỉ lễ còn lại trong năm 2023

Toàn bộ các ngày nghỉ lễ còn lại trong năm 2023 (Hình từ internet)

Toàn bộ các ngày nghỉ lễ còn lại trong năm 2023

Căn cứ quy định nêu trên thì từ nay đến hết năm 2023, người lao động sẽ còn được nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Lịch nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2023 với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động như sau:

(1) Lịch nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2023 với cán bộ, công chức, viên chức

Cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm 2023 từ thứ sáu ngày 01/9/2023 đến hết thứ hai ngày 04/9/2023. Đợt nghỉ này bao gồm 02 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, 01 ngày nghỉ hằng tuần và 01 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần.

Xem Thêm  Mức phụ cấp trách nhiệm công việc với cán bộ, công chức, viên chức

(2) Lịch nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2023 với người lao động

– Đối với người lao động có chế độ 01 ngày nghỉ hằng tuần (Chủ Nhật)

+ Nếu người sử dụng lao động chọn nghỉ thứ sáu ngày 01/9/2023 thì Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2023 người lao động được nghỉ 03 ngày liên tục (từ thứ sáu ngày 01/9/2023 đến hết chủ Nhật ngày 03/9/2023); trong đó, có 02 ngày nghỉ lễ và 01 ngày nghỉ hằng tuần.

+ Nếu người sử dụng lao động chọn nghỉ chủ Nhật ngày 03/9/2023 thì Lễ Quốc khánh năm 2023 người lao động được nghỉ 03 ngày liên tục (từ Thứ Bảy ngày 02/9/2023 đến hết Thứ Hai ngày 04/9/2023); trong đó, có 02 ngày nghỉ lễ và 01 ngày nghỉ bù.

– Đối với người lao động có chế độ 02 ngày nghỉ hằng tuần (thứ bảy và chủ nhật)

+ Nếu người sử dụng lao động chọn nghỉ thứ Sáu ngày 01/9/2023 thì Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2023 người lao động được nghỉ 04 ngày liên tục (từ thứ sáu ngày 01/9/2023 đến hết thứ hai ngày 04/9/2023); trong đó, có 02 ngày nghỉ lễ, 01 ngày nghỉ hằng tuần và 01 ngày nghỉ bù.

+ Nếu người sử dụng lao động chọn nghỉ chủ Nhật ngày 03/9/2023 thì Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2023 người lao động được nghỉ 04 ngày liên tục (từ thứ bảy ngày 02/9/2023 đến hết thứ ba ngày 05/9/2023); trong đó, có 02 ngày nghỉ lễ và 02 ngày nghỉ bù.

>> XEM THÔNG TIN CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Tiền lương đi làm vào ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm 2023

Căn cứ quy định tại Điều 98 Bộ luật lao động 2019 thì người lao động làm vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Trường hợp người lao động đi làm vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định nêu trên và khoản 2 Điều 98 Bộ luật lao động 2019, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THỦ TỤC PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuctucphapluat.com.

Thủ tục pháp luật

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn