Tin Tức

Tin vắn chứng khoán ngày 9/12

Rate this post

Ngày 9/12, hơn 82 triệu cổ phiếu PXL sẽ chính thức giao dịch trên HOSE.

Những thông tin đáng chú ý ngày 9/12/2010 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

* Ngày 9/12/2010, 82.722.212 cổ phiếu của Công ty Cổ phẩn Đầu tư khu công nghiệp dầu khí – Idico Long Sơn (mã PXL-HOSE) sẽ chính thức giao dịch trên HOSE với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 18.000 đồng thay vì 15.000 đồng/cổ phiếu như đã thông báo.

* Ngày 9/12/2010, 18.067.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phẩn Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (mã BCI-HOSE) chính thức giao dịch trên HOSE. Đây là số cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu theo Thông báo số 637/TB-SGDHCM ngày 16/7/2010 của BCI.

* Từ ngày 10/12/2010 – 30/1/2011, ông Lâm Tường Linh, em ông Lâm Dạ Vũ – thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau (mã CMX-HOSE) đăng ký bán hết 74.300 cổ phiếu, nhằm chi tiêu cá nhân.

* Từ ngày 10/12/2010 – 10/1/2011, Asiavantage Global Limted, cổ đông lớn của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential (mã PRUBF1-HOSE) đăng ký mua 1.000.000 chứng chỉ quỹ; đăng ký bán 3.830.540 chứng chỉ quỹ, số chứng chỉ quỹ sẽnắm giữ còn 1.000.000 chứng chỉ quỹ, chiếm 2% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư phù hợp theo tình hình thị trường.

* Từ ngày 15/12/2010 – 14/3/2011, Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình (mã HRC-HOSE) đăng ký bán hết 100.006  cổ phiếu quỹ.

* Từ ngày 2/11/2010 – 1/12/2010, ông Nguyễn Duy Bảo – Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Licogi 16 (mã LCG-HOSE) đăng ký bán 40.000 cổ phiếu, đã bán 40.000 cổ phiếu, đăng ký mua 60.000 cổ phiếu, nhưng không mua được do giá cổ phiếu trong thời gian qua biến động mạnh, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 370 cổ phiếu,

* Từ ngày 13/12/2010 – 11/3/2011, ông Nguyễn Duy Bảo – Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Licogi 16 (mã LCG-HOSE) đăng ký mua tiếp 60.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 60.370 cổ phiếu, chiếm 0,16% vốn điều lệ.

* Từ ngày 24/9/2010 – 24/11/2011, ông Phan Tính – thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần mía đường nhiệt điện Gia Lai (mã SEC-HOSE) đăng ký bán 10.000 cổ phiếu, nhưng không bán được do giá không như kỳ vọng, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 25.000 cổ phiếu, nhằm giải quyết tài chính cá nhân.

* Từ ngày 9/12/2010 – 9/2/2011, ông Phan Tính – thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần mía đường nhiệt điện Gia Lai (mã SEC-HOSE) đăng ký bán 10.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 15.000 cổ phiếu, nhằm giải quyết tài chính cá nhân.

* Từ ngày 6/12/2010 – 3/2/2011, ông Robert Alexander Stone, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Xây lắp Bưu điện Hà Nội  (mã HAS-HOSE) đăng ký mua 200.000 cổ phiếu, đăng ký bán 200.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 650.070 cổ phiếu, chiếm 8,13% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu danh mục phù hợp với thị trường.

* Từ ngày 4/10/2010 – 4/12/2010, bà Đinh Thu Thủy, em bà Đinh Thị Thúy – Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Việt Hàn (mã VHG-HOSE) đăng ký bán 80.000 cổ phiếu, nhưng không bán được do giá cổ phiếu không phù hợp, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 110.000 cổ phiếu, nhằm cân đối tài chính cá nhân.
 
* Từ ngày 9/12/2010 – 9/2/2011, bà Đinh Thu Thủy, em bà Đinh Thị Thúy – Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Việt Hàn (mã VHG-HOSE) đăng ký bán 80.000 cổ phiếu, số cổ phiếu hiện sẽ nắm giữ còn 30.000 cổ phiếu, chiếm 0,12% vốn điều lệ, nhằm cân đối tài chính cá nhân.
 
* Từ ngày 10/12/2010 – 10/2/2011, ông Đoàn Đức Vịnh – thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng & Bất động sản Thái Bình Dương (mã PPI-HOSE) đăng ký bán 35.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 35.000 cổ phiếu, chiếm 0,050% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 9/12/2010 – 31/1/2011, bà Ninh Thị Luân – Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (mã MCG-HOSE) đăng ký bán 15.400 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 37.145 cổ phiếu, nhằm giải quyết việc gia đình.

* Tính đến ngày 2/2/2010, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam (mã VFMVF1-HOSE) là 21.233 đồng/chứng chỉ quỹ.

* Tính đến ngày 2/2/2010, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam (mã VFMVF4-HOSE) là 8.874 đồng/chứng chỉ quỹ.

* Tính đến ngày 2/2/2010, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential (mã PRUBF1-HOSE) là 8.352 đồng/chứng chỉ quỹ.

* Tính đến ngày 2/2/2010, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife (mã MAFPF1-HOSE) là 6.636 đồng/chứng chỉ quỹ.

* Ngày 30/11/2010, Amershan Industries Limited, cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (mã VNM-HOSE) đã bán 3.400.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 8.761.760 cổ phiếu, chiếm 2,48%, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Ngày 26/11/2010,  FTIF – Templeton Frontier Markets Fund, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến (mã TTP-HOSE) đã mua 150.030 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 959.250 cổ phiếu, chiếm 6,4% vốn điều lệ.

* Ngày 1/12/2010, Công ty TNHH Đặng Thành, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Bourbon Tây Ninh (mã SBT-HOSE) đã mua 35.055.670 cổ phiếu, chiếm 24,7% vốn điều lệ.

* Từ ngày 6/10/2010 – 19/10/2010, Red River Holding, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Bột giặt LIX (mã LIX-HOSE) đã mua 30.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 492.210 cổ phiếu, chiếm 5,47% vốn điều lệ.

* Ngày 29/11/2010, bà Phạm Linh Phương, cổ đông lớn của Công ty cổ phần nhà Việt Nam (mã NVN-HOSE) đã mua 124.520 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 662.710 cổ phiếu, chiếm 6,22% vốn điều lệ.

* Từ ngày 30/9/2010 – 30/11/2010, Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Hàng hải Hà Nội (mã MHC-HOSE) đăng ký bán nhưng không bán được do giá không như kỳ vọng, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 698.625 cổ phiếu, chiếm 5,15% vốn điều lệ, tái cơ cấu nguồn vốn đầu tư.

* Từ ngày 29/9/2010 – 29/11/2010, ông Phạm Hoàng Long, con ông Phạm Túc – Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long (mã HLG-HOSE) đã bán 12.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 1.008.000 cổ phiếu, nhằm tiêu dùng cá nhân.

* Ngày 1/12/2010, Tập đoàn Bourbon, tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần Bourbon Tây Ninh (mã SBT-HOSE) đã bán hết 97.081.628 cổ phiếu, nhằm tái cấu trúc ngành nghề kinh doanh trên phạm vi toàn cầu để tập trung vào ngành dịch vụ hàng hải, dầu khí ngoài khơi theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Xem Thêm  Nghị định mới cần cân bằng lợi ích của cơ quan thuế và người nộp thuế

* Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (mã STB-HOSE) thông báo ông Phạm Nhật Vinh – Giám đốc Khối Giám sát, giữ chức vụ Phó tổng giám đốc, kể từ ngày 1/12/2010.

* Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận về nguyên tắc cho Công ty Cổ phần Vinaconex 6 (mã VC6-HNX) được niêm yết bổ sung 45.475 cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 thông qua ngày 17/04/2010, với giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung theo mệnh giá là 454.750.000 đồng.

* Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (mã SHB-HNX) được niêm yết bổ sung 99.751.906 cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu, 10.000.000 cổ phiếu phát hành cho cán bộ công nhân viên, 40.000.000 cổ phiếu phát hành cho đối tác có tiềm năng theo Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng số 578/UBCK-GCN ngày 03/06/2010 của Ngân hàng với giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung theo mệnh giá là 1.497.519.070.000 đồng.

* Từ ngày 8/12/2010 – 4/2/2010, ông Phan Phương Nguyên – Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex (mã VCM-HNX) đăng ký mua 75.000 cổ phiếu; đăng ký bán 75.000 cổ phiếu, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Ngày 4/12/2010, ông Bùi Tuấn Ngọc – Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn (mã SHC-HNX) đăng ký bán 50.000 cổ phiếu, đăng ký mua 70.000 cổ phiếu, nhưng không mua bán được do diễn biến giá chưa phù hợp, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 265.510 cổ phiếu.

* Từ ngày 9/12/2010 – 31/12/2010, ông Bùi Tuấn Ngọc – Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn (mã SHC-HNX) đăng ký bán 50.000 cổ phiếu, mua 80.000 cổ phiếu, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 9/12/2010 – 8/2/2011, ông Nguyễn Ngọc Trung – Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thủy sản số 1 (mã SJ1-HNX) đăng ký bán 5.000 cổ phiếu; đăng ký mua 10.000 cổ phiếu, nhằm tăng số lượng cổ phiếu sở hữu.

* Từ ngày 9/12/2010 – 2/2/2011, ông Phùng Minh Bằng – Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà (mã SDP-HNX) đăng ký bán 10.000 cổ phiếu, nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.

* Từ ngày 10/12/2010 – 10/3/2011, ông Lê Văn Phúc – thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang (mã SGC-HNX) đăng ký bán 1.000 cổ phiếu; đăng ký mua 1.000 cổ phiếu, nhằm tăng số lượng cổ phiếu nắm giữ.

* Từ ngày 9/12/2010 – 8/2/2011, bà Vũ Thị Cấp – thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Thái Bình (mã TBX-HNX) đăng ký bán 5.000 cổ phiếu; đăng ký mua 10.000 cổ phiếu, nhằm tăng tính chất thanh khoản cho cổ phiếu TBX.

* Từ ngày 9/12/2010 – 2/2/2011, ông Phùng Minh Bằng – Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà (mã SDP-HNX) đăng ký bán 10.000 cổ phiếu, nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.

* Từ ngày 9/12/2010 – 28/12/2010, ông Trần Trung Kiên thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cáp treo Núi bà Tây Ninh (mã TCT-HNX) đăng ký bán 2.500 cổ phiếu, nhằm giải quyết việc cá nhân.

* Từ ngày 9/12/2010 – 7/2/2011, ông Nguyễn Văn Cải – thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng điện Vneco 9 (mã VE9-HNX) đăng ký bán 10.000 cổ phiếu, nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.

* Ngày 18/11/2010, FTIF – Templeton frontier markets fund, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền nam (mã PAC-HNX) đã mua 229.090 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 1.361.220 cổ phiếu, chiếm 6,13% vốn điều lệ, nhằm thực hiện đầu tư.

* Từ ngày 1/1/2010 – 26/11/2010, bà Lê Ngọc Tiến, vợ ông Nguyễn Đức Trung – thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cotec (mã CIC-HNX) đã bán 200 cổ phiếu, đã mua 1.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 38.700  cổ phiếu.

* Từ ngày 8/10/2010 – 30/11/2010, Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thương mại Nam Thanh, tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam (mã CSC-HNX) đăng ký bán 100.000 cổ phiếu, đã bán 58.400 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 41.600 cổ phiếu.

* Từ ngày 1/10/2010 – 1/12/2010, ông Đinh Vạn Hạnh, người có liên quan đến ông Đinh Vạn Dũng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Văn hoá và Du lịch Gia Lai (mã CTC-HNX) đăng ký bán 47.000 cổ phiếu, nhưng không bán được, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 97.000 cổ phiếu.

* Từ ngày 4/10/2010 – 30/11/2010, ông  Hank Hyunho Choi, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Hồng Hà Long An (mã HHL-HNX) đăng ký bán 164.400 cổ phiếu, nhưng không bán được do giá hiện tại của cổ phiếu HHL không phù hợp với giá bán theo kỳ vọng của người thực hiện giao dịch, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 164.400 cổ phiếu.

* 8h30 ngày 18/12/2010, Công ty Cổ phần Licogi 16.6 (mã LCS-HNX) tổ chức Đại hội tại phòng hợp Công ty Cổ phần Licogi 16.6, Tầng 4, Tòa nhà Văn phòng, Công ty 34, Ngõ 164 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội nhằm báo cáo kết quả thực hiện 9 tháng đầu năm 2010 và dự kiến thực hiện năm 2010; thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 41 tỷ lên 80 tỷ đồng; thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ và một số nội dung quan trọng khác.

* Công ty Cổ phần Bao bì  và In Nông nghiệp (mã INN-HNX) thông báo bà Lê Diễm Thanh, Trưởng Phòng kinh doanh được bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Công ty Cổ phần Bao bì và In Nông nghiệp kể từ ngày 1/12/2010.

* Ngày 29/11/2010, Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 (mã VC3-HNX) đã mua 1.000.000 cổ phiếu, tương đương với 12,5% trên vốn điều lệ, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 1.500.061 cổ phiếu, tương đương với 18,75% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

* Từ ngày 21/9/2010 – 21/11/2010, ông Phan Phương Nguyên – Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex (mã VCM-HNX) đăng ký mua 100.000 cổ phiếu, đã mua 29.000 cổ phiếu. Nguyên nhân không mua hết là do không khớp được lệnh, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ lên 79.600 cổ phiếu.

* Từ ngày 30/9/2010 – 30/11/2010, bà Thành Minh Hiền, vợ ông Nguyễn Xuân Đức – Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hạ tầng Mạng NIS (mã NIS-HNX) đã bán hết 90.000 cổ phiếu.

* Từ ngày 10/11/2010 – 1/12/2010, ông Chu Đức Lam – Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam (mã PVL-HOSE) đã bán 11.500 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 11.540 cổ phiếu.

Thủ tục pháp luật

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn