Tin Tức

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo với công chức chuyên ngành thuế từ 18/7/2022

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo với công chức chuyên ngành thuế từ 18/7/2022

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo với công chức chuyên ngành thuế từ 18/7/2022 (Ảnh minh họa)

1. Tiêu chuẩn kiểm tra viên cao cấp thuế

Tại Điều 9 Thông tư 29/2022/TT-BTC quy định tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng như sau:

– Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm;

– Có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc cao cấp lý luận chính trị – hành chính hoặc có giấy xác nhận trình độ lý luận tương đương cao cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền;

– Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương hoặc có bằng cao cấp lý luận chính trị – hành chính.

(So với Thông tư 77/2019/TT-BTC thì tại Thông tư mới đã yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ ngoại ngữ bậc 4 trong 6 bậc dùng cho việt Nam và chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản).

2. Tiêu chuẩn kiểm tra viên chính thuế

Tại Điều 10 Thông tư 29/2022/TT-BTC quy định tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng như sau:

– Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm;

– Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương hoặc có bằng cao cấp lý luận chính trị – hành chính.

Xem Thêm  Chính phủ nói về “tính đúng đắn” của mở rộng Hà Nội

(So với Thông tư 77/2019/TT-BTC thì tại Thông tư mới bổ sung chứng chỉ ngạch tương đương hoặc bằng cao cấp lý luận chính trị – hành chính. Loại bỏ chứng chỉ ngoại ngữ bậc 3 trong 6 bậc dùng cho việt Nam và chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản).

3. Tiêu chuẩn kiểm tra viên thuế

Tại Điều 11 Thông tư 29/2022/TT-BTC quy định tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng như sau:

– Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm;

– Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên và tương đương.

(So với Thông tư 77/2019/TT-BTC thì tại Thông tư mới bổ sung chứng chỉ ngạch tương đương hoặc bằng cao cấp lý luận chính trị – hành chính. Loại bỏ chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2 trong 6 bậc dùng cho việt Nam và chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản).

4. Tiêu chuẩn kiểm tra viên trung cấp thuế

 Điều 12 Thông tư 29/2022/TT-BTC quy định tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng như sau:

Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm.

(So với Thông tư 77/2019/TT-BTC thì tại Thông tư mới loại bỏ chứng chỉ chương trình bồi dưỡng ngạch kiểm tra viên trung cấp thuế, ngoại ngữ bậc 1 trong 6 bậc dùng cho việt Nam và chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản).

5. Tiêu chuẩn nhân viên thuế

Tại Điều 13 Thông tư 29/2022/TT-BTC quy định tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng như sau:

Xem Thêm  Chính thức tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng từ ngày 01/7/2023

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm;

(So với Thông tư 77/2019/TT-BTC thì tại Thông tư mới loại bỏ chứng chỉ chương trình bồi dưỡng ngạch kiểm tra nhân viên thuế).

Thông tư 29/2022/TT-BTC có hiệu lực ngày 18/7/2022.

Chí Nhân


HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button