Tin Tức

Tiêu chuẩn trình độ đào tạo công chức ngành hải quan từ ngày 18/7/2022

Tiêu chuẩn trình độ đào tạo công chức ngành hải quan từ ngày 18/7/2022

Tiêu chuẩn trình độ đào tạo công chức ngành hải quan từ ngày 18/7/2022 (Ảnh minh họa)

1. Tiêu chuẩn trình độ với Kiểm tra viên cao cấp hải quan

– Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm.

– Có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc cao cấp lý luận chính trị – hành chính hoặc có giấy xác nhận trình độ lý luận tương đương cao cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền.

(So với Thông tư 77/2019/TT-BTC, đã bỏ trình độ cử nhân chính trị.)

– Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương hoặc có bằng cao cấp lý luận chính trị – hành chính.

(So với Thông tư 77/2019/TT-BTC, bằng cao cấp lý luận chính trị – hành chính có thể thay thế chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp; không còn quy định chứng chỉ ngoại ngữ, tin học)

2. Tiêu chuẩn trình độ với Kiểm tra viên chính hải quan

– Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm.

– Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương hoặc có bằng cao cấp lý luận chính trị – hành chính.

Xem Thêm  PCI và cú “húc” của chiếc sừng tê giác

(So với Thông tư 77/2019/TT-BTC, bằng cao cấp lý luận chính trị – hành chính có thể thay thế chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương; không còn quy định chứng chỉ ngoại ngữ, tin học)

3. Tiêu chuẩn trình độ với Kiểm tra viên hải quan

– Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm.

– Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên và tương đương.

(So với Thông tư 77/2019/TT-BTC, không còn quy định chứng chỉ ngoại ngữ, tin học)

4. Tiêu chuẩn trình độ với Kiểm tra viên trung cấp hải quan

– Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm.

(So với Thông tư 77/2019/TT-BTC, đã bỏ chứng chỉ chương trình bồi dưỡng ngạch kiểm tra viên trung cấp hải quan; không còn quy định chứng chỉ ngoại ngữ, tin học)

5. Tiêu chuẩn trình độ Nhân viên hải quan

– Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm.

(So với Thông tư 77/2019/TT-BTC, đã bỏ chứng chỉ chương trình bồi dưỡng ngạch nhân viên hải quan)

Thông tư 29/2022/TT-BTC có hiệu lực ngày 18/7/2022 thay thế Thông tư 77/2019/TT-BTC.

Xem Thêm  Nghịch lý phí qua trạm

>>> Xem thêm: Chỉ tiêu tuyển dụng công chức hải quan năm 2022 là bao nhiêu? Địa phương nào đang cần tuyển dụng công chức hải quan?

Sẽ tinh giản bộ máy tổ chức hải quan tại các cấp cơ sở hướng tới xây dựng mô hình hải quan tập trung?

Khuyến khích việc tăng cường tương tác giữa cán bộ, công chức Hải quan với người dân, doanh nghiệp qua mạng xã hội?

Quốc Đạt


HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button