LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG

Tiếp tục làm việc khi hết hạn hợp đồng: 03 điều cần lưu ý

Rate this post

Tiếp tục làm việc khi hết hạn hợp đồng: 03 điều cần lưu ý (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THỦ TỤC PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Tiếp tục làm việc khi hết hạn hợp đồng: 03 điều cần lưu ý

1.1 Tiếp tục làm việc khi hết hạn hợp đồng, có bắt buộc ký hợp đồng mới?

Theo khoản 1 Điều 20 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định chỉ còn 2 loại hợp đồng lao động sau: 

– Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng;

– Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.

Theo đó, việc hết hạn hợp đồng lao động chỉ áp dụng đối với loại hợp đồng xác định thời hạn. 

Mà theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 20 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới;

Như vậy, nếu người lao động vẫn làm việc sau khi hợp đồng lao động hết hạn, các bên bắt buộc phải ký hợp đồng mới trong vòng 30 ngày.

1.2 Trong thời gian chờ ký hợp đồng mới, người lao động hưởng quyền lợi gì?

Cũng tại điểm a khoản 2 Điều 20 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định thì trong thời gian chưa ký kết hợp đồng lao động mới thì quyền, nghĩa vụ và lợi ích của hai bên được thực hiện theo hợp đồng đã giao kết;

Như vậy, người lao động vẫn tiếp tục làm việc trong thời gian chờ ký hợp đồng lao động mới thì người lao động vẫn sẽ được hưởng quyền lợi đã ký kết trong hợp đồng trước đó. 

Xem Thêm  Công đoàn Việt Nam là gì? Thủ tục gia nhập Công đoàn Việt Nam

1.3 Nếu hết thời hạn ký kết hợp đồng lao động mà chưa ký hợp đồng mới thì xử lý thế nào?

Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 20 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định nếu hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn mà hai bên không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định sẽ trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn; 

Như vậy, nếu để người lao động tiếp tục làm mà không ký hợp đồng mới thì sau 30 ngày kể từ ngày hợp đồng mà các bên đã giao kết hết hạn, hợp đồng này sẽ tự động trở thành hợp đồng không xác định thời hạn.

Lưu ý: Khi ký hợp đồng lao động mới, các bên chỉ được ký thêm 01 lần hợp đồng lao động xác định thời hạn, sau đó mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn, trừ các trường hợp sau đây:

– Người được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn nhà nước;

– Sử dụng người lao động cao tuổi;

– Sử dụng người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

– Gia hạn hợp đồng lao động đã giao kết đến hết nhiệm kỳ cho người lao động là thành viên ban lãnh đạo của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đang trong nhiệm kỳ mà hết hạn hợp đồng lao động.

(điểm c khoản 2 Điều 20 Bộ luật Lao động năm 2019)

2. Người sử dụng lao động được chấm dứt hợp đồng lao động khi hết hạn hợp đồng lao động không?

Căn cứ khoản 1 Điều 34 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định người sử dụng lao động được chấm dứt hợp đồng lao động khi hết hạn hợp đồng lao động, trừ trường hợp phải gia hạn hợp đồng lao động đã giao kết đến hết nhiệm kỳ cho người lao động là thành viên ban lãnh đạo của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đang trong nhiệm kỳ mà hết hạn hợp đồng lao động.

Tuy nhiên, khi chấm dứt hợp đồng lao động người sử dụng lao động phải thực hiện thông báo chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 45 Bộ luật Lao động năm 2019. 

Nguyễn Ngọc Quế Anh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THỦ TỤC PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuctucphapluat.com.

Thủ tục pháp luật

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn