Tin Tức

Tiếp tục điều chỉnh về đối tượng được phép ra đường tại TP.HCM

Rate this post

Ngày 21/8/2021, UBND Thành phố đã ban hành Công văn 2800/UBND-VX điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Công văn 2796/UBND-VX ngày 21/8/2021 về việc tăng cường kiểm soát các nhóm đối tượng được phép lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Nay, Căn cứ tình hình triển khai thực tế ngày 23 tháng 8 năm 2021, Ủy ban nhân dân Thành phố tiếp tục ban hành Công văn 2850/UBND-VX và có ý kiến chỉ đạo một số nội dung như sau:

(1) Các nhóm đối tượng được phép ra đường vẫn áp dụng theo 17 nhóm đã qui định tại phụ lục đính kèm Công văn số 2800/UBND-VX  (Xem chi tiết TẠI ĐÂY) , trong đó điều chỉnh như sau:

** Các lực lượng được ưu tiên và không yêu cầu có giấy đi đường khi qua chốt gồm:

– Lực lượng cán bộ, nhân viên ngành y tế có thẻ ngành y tế hoặc giấy đi đường do Sở Y tế, Thủ trưởng các cơ sở y tế được thành lập theo qui định pháp luật.

– Người dân đi tiêm vắc xin có tin nhắn báo lịch tiêm hoặc giấy báo mời tiêm và kèm giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân để trình cho chốt kiểm soát.

– Nhân viên hệ thống phân phối (siêu thị, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng cung cấp lương thực thực phẩm) có thẻ nhân viên và giấy xác nhận công tác của đơn vị; chỉ áp dụng cho đến khi có giấy đi đường do Công an Thành phố cấp.

Xem Thêm  Sự khác nhau giữa hệ thống pháp luật Civil law và Common law và sự xuất hiện của hai dòng họ pháp luật này tại ASEAN

** Bổ sung thêm nhóm đối tượng sau:

– Các trường Cao đẳng, Trung cấp nghề nghiệp (mỗi trường 10 giấy); giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổng hợp danh sách và báo số lượng về Công an Thành phố (Mã 1A).

– Nhân viên giao hàng bằng phương tiện vận tải của đơn vị cung ứng lương thực, thực phẩm, suất ăn thuộc các đơn vị, doanh nghiệp đang thực hiện sản xuất theo phương thức “3 tại chỗ”, “1 cung đường 2 điểm đến” trong khu chế xuất, khu công nghiệp; giao Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp tổng hợp danh sách và báo số lượng về Công an Thành phố (Mã 12).

** Đối với các phương tiện vận tải hàng hoá (bao gồm tài xế và 01 phụ xế) đã được ngành Giao thông vận tải cấp thẻ QR code, không tiến hành kiểm tra thẻ đi đường cá nhân.

(2) Công an Thành phố là đơn vị in và ký cấp giấy (hoặc ủy quyền cho PC08, Công an địa phương các cấp ký) cho toàn bộ các nhóm đối tượng trên; đề nghị các sở, ngành, quận, huyện và các đơn vị có liên quan cung cấp số lượng và danh sách về Công an Thành phố (đồng chí Nguyễn Viết Dũng, số điện thoại 038.7.727.777, hộp thư điện tử: csgt-dbds.ca@tphcm.gov.vn) trước 21 giờ 00 ngày 23 tháng 8 năm 2021.

Khi chưa có giấy đi đường nêu trên của Công an Thành phố thì vẫn áp dụng các loại giấy đi đường đã quy định tại Công văn số 2800/UBND-VX và Công văn số 2796/UBND-VX cùng ngày 21 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố cho đến 10 giờ ngày 25/8/2021.

Quý Nguyễn


HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Related Articles

Trả lời

Back to top button
Luật sư tư vấn