Tin Tức

Thuế thu nhập cá nhân được miễn nhiều hơn

Rate this post

Bộ Tài chính vừa có thông tư hướng dẫn miễn thuế thu nhập cá nhân. Theo đó, không giới hạn theo nguồn gốc chi trả mà mở rộng ra cả thu nhập của năm 2008.

Các hộ kinh doanh cá thể được miễn thuế trong sáu tháng đầu năm 2009. Trong ảnh: tiểu thương kinh doanh tại chợ Bến Thành, TP.HCM – Ảnh: T.T.D.

Có hai thời hạn được miễn thuế: cá nhân có thu nhập từ đầu tư và chuyển nhượng vốn (gồm cả chuyển nhượng chứng khoán), bản quyền, nhượng quyền thương mại được miễn thuế từ 1-1 đến 31-12-2009; cá nhân có thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công, nhận thừa kế, quà tặng được miễn thuế từ 1-1 đến 30-6-2009. Các khoản thuế được miễn thì không phải quyết toán thuế.

Lương, tiền công 2008 cũng được miễn thuế

Tiền lương, tiền công do đơn vị sử dụng lao động trả cho cá nhân trong sáu tháng đầu năm được miễn thuế. Tuy nhiên, đi vào cụ thể thì Bộ Tài chính lại mở rộng thu nhập được tính để miễn thuế. Cách xác định thu nhập được miễn thuế không còn bị ràng buộc theo nguồn gốc chi trả mà mở rộng ra cả những thu nhập đã được giãn thuế trong sáu tháng đầu năm 2009, cụ thể như sau:

* Tiền lương, tiền công của sáu tháng đầu năm: nếu đơn vị đã trả cho cá nhân trong thời gian từ 1-1 đến 30-6 thì số tiền đã thực chi trả được miễn thuế. Bộ Tài chính cũng quy định tiền lương, tiền công của năm 2008 trả trong thời gian được miễn thuế thì được miễn thuế. Một quan chức của Tổng cục Thuế cho biết quy định này bao hàm cả tiền thưởng của năm 2008 trả trong những tháng đầu năm 2009. Vì vậy các khoản tiền thưởng năm 2008 theo trường hợp này cũng được miễn thuế. Như vậy, những băn khoăn, thậm chí lo ngại của nhiều người về khả năng không được miễn thuế cho tiền lương, tiền công, tiền thưởng của năm 2008 chi trả trong năm 2009, nếu chỉ xét miễn thuế theo nguồn gốc chi trả, đã không xảy ra.

Áp dụng nguyên tắc miễn thuế theo nguồn gốc, Bộ Tài chính cũng quy định các khoản tiền công, tiền lương của sáu tháng đầu năm nhưng đơn vị chi trả lại chi trả ngoài thời gian được miễn thuế, tức trả sau ngày 30-6 trở đi thì vẫn được tính để miễn thuế. Tuy nhiên, Bộ Tài Chính cũng ràng buộc điều kiện số tiền lương, tiền công theo dạng này chỉ được tính miễn thuế nếu trước đó cơ quan chi trả đã hạch toán chi hoặc ra quyết định lương, đồng thời quy định hạn chót chi trả là 31-12-2009.

* Đối với các khoản tiền thưởng cho cả năm 2009 (như tiền thưởng năm, tiền thưởng tháng lương 13…) thì thu nhập được miễn thuế là 50% số thu nhập thực hưởng từ khoản tiền thưởng này. Ví dụ: cuối năm 2009 ông A được thưởng năm 2009 là 100 triệu đồng, như vậy ông A sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân 50% số tiền là 50 triệu đồng.

Xem Thêm  Ra mắt lực lượng Kiểm ngư Việt Nam

* Tiền thưởng quý, thu nhập được miễn thuế là tiền thưởng quý 1 và 2-2009 theo quyết định của thủ trưởng cơ quan chi trả thu nhập. Ví dụ: tháng 8-2009 ông B được thưởng về thành tích công tác quý 2-2009 số tiền 5 triệu đồng thì toàn bộ số tiền này được miễn thuế.

* Các khoản thu nhập khác như tiền nghỉ lễ, tiền nghỉ mát, tiền trang phục và các lợi ích khác nếu chi trả trong thời gian từ 1-1 đến 30-6 thì được miễn thuế.

Cá nhân kinh doanh: miễn số thuế đã khoán

Với cá nhân nộp thuế theo phương thức khoán ổn định thì số thuế được miễn là số thuế khoán phải nộp trong sáu tháng đầu năm 2009 đã được cơ quan thuế thông báo. Hiện phần lớn hộ kinh doanh cá thể đều nộp thuế theo phương thức khoán ổn định, vì ngay lúc này đã có thể biết được số thuế được miễn trong sáu tháng đầu năm.

Đối với những cá nhân thực hiện đầy đủ sổ sách, chứng từ, nộp thuế theo kê khai thì thu nhập làm căn cứ xác định thuế thu nhập cá nhân được miễn là thu nhập tương ứng với doanh thu, chi phí phát sinh trong sáu tháng đầu năm.

Cũng theo quy định của Bộ Tài chính, nếu cá nhân không xác định được thu nhập chịu thuế phát sinh trong sáu tháng đầu năm thì thuế được miễn là một nửa thu nhập chịu thuế cả năm.

Đầu tư vốn: miễn thuế cả năm

Với hoạt động đầu tư vốn, việc xác định khoản được miễn thuế phải căn cứ vào các giao dịch được thực hiện trong năm 2009. Như miễn thuế thu nhập chứng khoán, thời điểm xác định thu nhập được miễn thuế là khi giao dịch chuyển nhượng được hoàn thành nằm trong khoảng thời gian từ 1-1 đến 31-12-2009. Nếu cá nhân nhận thu nhập cho nhiều năm thì chỉ có phần thu nhập tương ứng của năm 2009 được miễn thuế. Bộ Tài chính cũng quy định cụ thể với từng trường hợp. Chẳng hạn:

Đối với thu nhập từ lợi tức, cổ tức nhận được từ việc góp vốn cổ phần sẽ là phần cổ tức, lợi tức được chia của năm 2009.

Với thu nhập từ tiền lãi cho vay sẽ là số tiền lãi thực nhận trong năm 2009 phù hợp với tỉ lệ lãi theo hợp đồng vay.

Thu nhập nhận được từ phần tăng thêm của giá trị vốn góp khi giải thể doanh nghiệp, chuyển đổi mô hình hoạt động, sáp nhập, hợp nhất hoặc rút vốn là phần tăng thêm của giá trị vốn góp nhận được so với vốn gốc. Thời điểm xác định thu nhập được miễn thuế là thời điểm tổ chức chi trả hoặc cá nhân hoàn tất các thủ tục pháp lý để xác định giá trị vốn góp.

Thu nhập từ nhượng quyền thương mại, bản quyền được miễn thuế căn cứ vào hợp đồng thực hiện trong năm 2009.

Thu nhập từ thừa kế, nhận quà tặng được miễn thuế khi cá nhân nộp hồ sơ hợp lệ cho cơ quan quản lý nhà nước trong khoảng thời gian từ 1-1 đến 30-6-2009.

Cũng theo Bộ Tài chính, các khoản thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn (bao gồm cả chuyển nhượng chứng khoán), từ bản quyền, nhượng quyền thương mại nếu chi trả sau năm 2009 thì thời hạn chi trả thu nhập được áp dụng miễn thuế chậm nhất không quá ngày 30-6-2010.

Thủ tục pháp luật

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn