Tin Tức

Thủ tướng phê chuẩn nhân sự 59 địa phương

Rate this post

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã phê chuẩn nhân sự chủ chốt UBND 57 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

* Tại Quyết định 1124/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2011- 2016.

Tại Quyết định 1132/QĐ-TTg, Quyết định 1133/QĐ-TT, Quyết định 1134/QĐ-TT, Quyết định 1135/QĐ-TTg, Quyết định 1136/QĐ-TTg,Quyết định 1137/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với: Ông Nguyễn Quốc Hùng, ông Lê Hồng Sơn, ông Nguyễn Văn Sửu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2011- 2016; ông Nguyễn Thế Hùng, ông Ngô Văn Quý, ông Nguyễn Doãn Toản, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2011 – 2016.

* Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2011- 2016.

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với: Ông Lê Thanh Liêm, Lê Văn Khoa và Trần Vĩnh Tuyến, bà Nguyễn Thị Thu và ông Huỳnh Cách Mạng.

* Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với: Ông Nguyễn Xuân Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2011 – 2016; ông Lê Thanh Sơn, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2011 – 2016; ông Lê Khắc Nam, Ủy viên ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2011 – 2016.

* Đối với thành phố Đà Nẵng, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Huỳnh Đức Thơ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2011- 2016.

Thủ tướng cũng phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với: Ông Hồ Kỳ Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2011- 2016; ông Đặng Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2011- 2016; ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2011- 2016; ông Trần Văn Miên, Thành ủy viên, Cục trưởng Cục Thuế thành phố Đà Nẵng.

* Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Võ Thành Thống, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2011- 2016.

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với: Ông Lê Văn Tâm và ông Đào Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2011- 2016; ông Nguyễn Thanh Dũng, bà Võ Thị Hồng Ánh và ông Trương Quang Hoài Nam, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2011- 2016.

* Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016- 2021 đối với ông Vương Bình Thạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2011- 2016; phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với: Ông Nguyễn Thanh Bình, ông Lê Văn Nưng và ông Lâm Quang Thi.

* Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Nguyễn Văn Trình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhiệm kỳ 2011 – 2016; phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với: Ông Nguyễn Thành Long, ông Lê Tuấn Quốc, ông Nguyễn Thanh Tịnh, ông Đặng Minh Thông.

* Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Nguyễn Văn Linh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2011 – 2016; phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với: Ông Lại Thanh Sơn và ông Dương Văn Thái, bà Nguyễn Thị Thu Hà và ông Lê Ánh Dương.

* Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 1258/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lý Thái Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2011-2016.

Tại Quyết định 1283/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2016-2021 đối với: Ông Nông Văn Chí, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2011-2016; ông Phạm Duy Hưng và bà Đỗ Thị Minh Hoa, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2011-2016.

* Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2011- 2016.

Thủ tướng cũng phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với: ông Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2011- 2016; ông Nguyễn Hữu Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2011- 2016; ông Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2011- 2016.

* Thủ tướng đã phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêunhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Dương Thành Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2011 – 2016; phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với các ông: Lê Minh Chiến, Phan Như Nguyện, Vương Phương Nam.

* Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2016- 2021 đối với ông Nguyễn Ngọc Hai, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với: Ông Lương Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2011- 2016; ông Nguyễn Đức Hòa, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2011- 2016; ông Phạm Văn Nam, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận.

* Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Bến Trenhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Cao Văn Trọng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Thủ tướng cũng phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với: Ông Trương Duy Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2011- 2016; ông Nguyễn Hữu Lập, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2011- 2016; ông Nguyễn Hữu Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2011- 2016.

* Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dươngnhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2011 – 2016; phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với các ông: Mai Hùng Dũng, Trần Thanh Liêm, Đặng Minh Hưng.

* Tại Quyết định số 1328/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Hồ Quốc Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Tại Quyết định số 1327/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với: Ông Phan Cao Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2011 – 2016; ông Trần Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2011 – 2016; ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2011 – 2016.

* Tại Quyết định số 1339/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Nguyễn Tiến Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2011 – 2016; phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với: Ông Lâm Văn Bi, ông Trần Hồng Quân, ông Thân Đức Hưởng và ông Lê Văn Sử.

* Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắknhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Phạm Ngọc Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2011 – 2016; phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với: ông Nguyễn Hải Ninh, ông Nguyễn Tuấn Hà, bà H’Yim Kđoh, ông Võ Văn Cảnh, ông Y Giang Gry Niê Knơng.

* Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Nguyễn Bốn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2011 – 2016; phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với: Ông Trần Xuân Hải, ông Cao Huy, bà Tôn Thị Ngọc Hạnh, ông Trương Thanh Tùng.

* Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Đinh Quốc Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2011- 2016; phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với: Ông Võ Văn Chánh, ông Trần Văn Vĩnh, ông Nguyễn Quốc Hùng và bà Nguyễn Hòa Hiệp.

* Tại Quyết định 1253/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Nguyễn Văn Dương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2011- 2016; phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với: Ông Nguyễn Thanh Hùng, ông Châu Hồng Phúc và ông Đoàn Tấn Bửu.

* Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biênnhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2011 – 2016; phê  chuẩn kết quả bầu các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Lê Thành Đô, ông Lê Văn Quý và ông Lò Văn Tiến.

* Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2011 – 2016; phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2016- 2021 đối với: Bà Huỳnh Nữ Thu Hà, ông Kpă Thuyên và ông Nguyễn Đức Hoàng.

* Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông  Phạm Vũ Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2011- 2016; phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với: Ông Mai Văn Huỳnh, ông Mai Anh Nhịn và bà Lê Thị Minh Phụng.

* Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnhKhánh Hòa nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Lê Đức Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011- 2016; phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với: Ông Nguyễn Đắc Tài, ông Trần Sơn Hải, ông Đào Công Thiên và ông Nguyễn Duy Bắc.

* Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tumnhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Nguyễn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kon Tum; phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2016-2021 đối với các ông: Nguyễn Hữu Hải, Lại Xuân Lâm, bà Trần Thị Nga và ông Nguyễn Đức Tuy.

* Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2011- 2016; phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với: Ông Trương Minh Hiến, ông Vũ Đại Thắng và ông Bùi Quang Cẩm.

Xem Thêm  Quận Ba Đình đề nghị bỏ chung cư, xây trường học

* Tại Quyết định số 1296/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2011 – 2016; phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với: ông Đặng Quốc Vinh, ông Dương Tất Thắng và ông Đặng Ngọc Sơn.

* Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnhHải Dương nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2011- 2016; phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với: Ông Nguyễn Anh Cương, ông Vương Đức Sáng và ông Lương Văn Cầu.

* Thủ tướng quyết định phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011- 2016; phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với: Ông Đồng Văn Thanh, ông Nguyễn Văn Tuấn và ông Trương Cảnh Tuyên.

* Tại Quyết định 1199/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2011- 2016; phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với: Ông Bùi Văn Cửu, ông Bùi Văn Khánh, ông Nguyễn Văn Chương và ông Nguyễn Văn Dũng.

* Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yênnhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2011 – 2016; phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với các ông: Đặng Ngọc Quỳnh, Nguyễn Duy Hưng, và ông Nguyễn Minh Quang.

* Tại Quyết định số 1331/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2011 – 2016; phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với: Ông Ngô Gia Tự, ông Trần Lê Đoài, ông Bạch Ngọc Chiến và ông Nguyễn Phùng Hoan.

* Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2016- 2021 đối với ông Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2011- 2016; phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với: Ông Tống Quang Thìn và ông Đinh Chung Phụng, ông Nguyễn Ngọc Thạch.

* Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuậnnhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2011 – 2016.

* Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Nguyễn Xuân Đường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 – 2016; phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với: Ông Lê Xuân Đại, ông Lê Minh Thông, ông Đinh Viết Hồng, ông Huỳnh Thanh Điền, ông Lê Ngọc Hoa.

* Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cainhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2011- 2016; phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với: Ông Nguyễn Thanh Dương, ông Nguyễn Hữu Thể, ông Lê Ngọc Hưng và ông Đặng Xuân Thanh.

* Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2011- 2016; phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với: Ông Tống Thanh Hải, ông Giàng A Tính và ông Lê Trọng Quảng.

* Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơnnhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2011 – 2016; phê chuẩn kết quả bầu các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với: ông Lý Vinh Quang và ông Nguyễn Công Trưởng.

* Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnhLong An nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Trần Văn Cần, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Long An; phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với: Ông Lê Tấn Dũng, ông Nguyễn Văn Được,  ông Hoàng Văn Liên và ông Phạm Văn Cảnh.

* Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2016- 2021 đối với ông Bùi Minh Châu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2011- 2016; phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với: Ông Hà Kế San, ông Hoàng Công Thủy và ông Nguyễn Thanh Hải.

* Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016- 2021 đối với ông Hoàng Văn Trà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2011- 2016; phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với: Ông Nguyễn Chí Hiến, ông Trần Hữu Thế và ông Phan Đình Phùng.

* Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnhQuảng Bình nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2011 – 2016; phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với: Ông Nguyễn Xuân Quang, ông Trần Tiến Dũng, ông Nguyễn Tiến Hoàng và ông Lê Minh Ngân.

* Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016- 2021 đối với ông Đinh Văn Thu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2011- 2016; phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với: Ông Huỳnh Khánh Toàn, ông Lê Trí Thanh, ông Trần Đình Tùng và ông Lê Văn Thanh.

* Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Nguyễn Đức Chính, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2011- 2016; phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2016- 2021 đối với: Ông Mai Thức, ông Nguyễn Quân Chính và ông Hà Sỹ Đồng.

* Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Trần Ngọc Căng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2011 – 2016; phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với các: ông Đặng Văn Minh, Phạm Trường Thọ, Đặng Ngọc Dũng.

* Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninhnhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2011 – 2016; phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quang Ninh nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với: ông Đặng Huy Hậu, Nguyễn Văn Thành, bà Vũ Thị Thu Thủy, ông Lê Quang Tùng và ông Vũ Văn Diện.

* Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Trần Văn Chuyện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sóc Trăng; phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với: Ông Lê Thành Trí, ông Lê Văn Hiểu và ông Ngô Hùng.

* Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2011- 2016; phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với: Bà Tráng Thị Xuân, ông Lò Minh Hùng, ông Nguyễn Quốc Khánh, ông Bùi Đức Hải, ông Phạm Văn Thủy.

* Thủ tướng quyết định phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Lê Văn Hưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2011- 2016; phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với: Ông Lê Văn Nghĩa, ông Trần Thanh Đức, ông Phạm Anh Tuấn.

* Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Đồng Văn Lâm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2011 – 2016; phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với: Ông Kim Ngọc Thái, ông Nguyễn Trung Hoàng, ông Trần Anh Dũng.

* Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Phạm Văn Tân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2011- 2016; phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với: Ông Nguyễn Thanh Ngọc và ông Dương Văn Thắng.

* Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Nguyễn Văn Cao, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2011 – 2016; phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với các ông: Phan Ngọc Thọ, Nguyễn Dung, Nguyễn Văn Phương và ông Đinh Khắc Đính.

* Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2011 – 2016; phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với: Ông Nguyễn Đình Quang, ông Trần Ngọc Thực, ông Nguyễn Hải Anh, bà Lê Thị Kim Dung.

* Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóanhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2011 – 2016; phê chuẩn kết quả bầu các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Nguyễn Đức Quyền, bà Lê Thị Thìn, ông Phạm Đăng Quyền, ông Lê Anh Tuấn và ông Ngô Văn Tuấn.

* Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2011- 2016; phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với: Ông Phạm Văn Ca, ông Phạm Văn Xuyên, ông Nguyễn Hoàng Giang, bà Nguyễn Thị Lĩnh.

* Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyênnhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2011-2016; phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với: Ông Nhữ Văn Tâm, ông Đoàn Văn Tuấn và ông Trịnh Việt Hùng.

* Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2011- 2016; phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với: Ông Lê Quang Trung, ông Lữ Quang Ngời và ông Trần Hoàng Tựu.

* Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2016- 2021 đối với ông Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2011 – 2016; phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với: Ông Lê Duy Thành, ông Vũ Chí Giang.

* Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnhYên Bái nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với bà Phạm Thị Thanh Trà, Ủy biên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2011 – 2016; phủ phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với: Ông Tạ Văn Long, ông Nguyễn Chiến Thắng, ông Nguyễn Văn Khánh và ông Dương Văn Tiến.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Thủ tục pháp luật

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn