Tin Tức

Thủ tướng chỉ thị quyết liệt xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ

Rate this post

Ảnh minh họa

Sau 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết
số 13-NQ/TW
ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI về “Xây dựng KCHT đồng bộ
nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm
2020” (Nghị quyết số 13-NQ/TW), đến nay đã đạt được những kết quả tích cực. Nghị
quyết đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền quán triệt và thực hiện nghiêm túc,
đạt được nhiều thành tựu rõ nét trong phát triển KCHT kinh tế – xã hội.

Các nhiệm vụ về xây dựng và hoàn thiện
thể chế phát triển KCHT, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đã và đang được khẩn
trương xây dựng, hoàn thiện theo Chương trình hành động của Chính phủ tại Nghị
quyết số 16/NQ-CP ngày 08/6/2012 (Nghị quyết số 16/NQ-CP).

Một số công trình giao thông quan trọng,
quy mô lớn được đầu tư, nâng cấp, đảm bảo kết nối giữa các vùng miền trong cả
nước và quốc tế; các tuyến đường cao tốc, cảng hàng không, cảng biển… đang được
đẩy nhanh tiến độ thi công; hạ tầng giao thông ở các vùng kinh tế trọng điểm được
ưu tiên bố trí vốn đầu tư để sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng…

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực
hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW và Nghị quyết số 16/NQ-CP vẫn còn một số tồn tại, hạn
chế như khả năng tích lũy và đầu tư của nền kinh tế chưa đáp ứng được yêu cầu đầu
tư cho các dự án KCHT trọng điểm; công tác giải phóng mặt bằng vẫn là điểm nghẽn
trong triển khai các dự án đầu tư phát triển, nhất là ở các khu vực đô thị…

Để tiếp tục thực hiện thành công các mục
tiêu của Nghị quyết số 13-NQ/TW, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành khẩn
trương hoàn thành xây dựng các văn bản Luật trong Chương trình hành động của
Chính phủ ban hành tại Nghị quyết số 16/NQ-CP.

Các Bộ, ngành và địa phương tiếp tục rà
soát quy hoạch các lĩnh vực KCHT, đảm bảo cân đối giữa nhu cầu và nguồn lực thực
hiện, nâng cao tính khả thi của các quy hoạch, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt
trong năm 2015 – 2016 để triển khai thực hiện.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và
Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương hướng dẫn thực hiện
quy định về quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ chuẩn bị đầu tư; thủ tục chuyển
đổi hình thức đầu tư dự án đang đầu tư bằng vốn đầu tư công; hồ sơ, thủ tục phê
duyệt đề xuất dự án của nhà đầu tư; hồ sơ, thủ tục cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy
chứng nhận đăng ký đầu tư; sử dụng vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự
án; chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng dự án và các vấn đề khác thuộc
thẩm quyền quy định tại Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 về đầu tư theo hình thức đối tác công tư, ban hành trong quý
IV/2015.

Đồng thời nghiên cứu sửa đổi quy định về
chuẩn bị và thực hiện dự án đầu tư phát triển KCHT, trong đó có nội dung đảm bảo
việc duy tu, bảo trì các công trình KCHT trong quá trình sử dụng, vận hành,
khai thác.

Xem Thêm  Một bản án 12 năm chưa thể thi hành

Bên cạnh đó ưu tiên vốn ODA cho các dự
án đặc biệt quan trọng cấp bách, không có khả năng thu hút vốn tư nhân. Sử dụng
ODA là chất xúc tác để khơi thông các nguồn vốn tư nhân qua các mô hình PPP.
Nghiên cứu đánh giá tình hình huy động, sử dụng vốn từ khu vực tư nhân (bao gồm
cả nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài) cho đầu tư KCHT.

Dự
kiến khả năng huy động vốn để phát triển KCHT

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính
nghiên cứu đánh giá tình hình huy động, sử dụng vốn cho đầu tư kết cấu hạ tầng
(theo các nguồn vốn: Ngân sách nhà nước, nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức
và vốn vay ưu đãi, nguồn vốn từ khai thác tài sản kết cấu hạ tầng và khai thác
quỹ đất gắn liền với tài sản kết cấu hạ tầng) và dự kiến khả năng huy động vốn
từ các nguồn trên để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kết cấu hạ tầng cho giai
đoạn 2016-2020, đảm bảo thực hiện thành công mục tiêu của Nghị quyết số
13-NQ/TW và Nghị quyết số 16/NQ-CP, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý
IV/2015.

Bộ Tài chính hướng dẫn sử dụng kinh phí
chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án của Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh; cơ chế tài
chính thực hiện dự án đầu tư theo hợp đồng BT; phương án tài chính của dự án;
quyết toán công trình dự án và các vấn đề có liên quan khác thuộc thẩm quyền
quy định tại Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 về đầu tư theo hình thức
đối tác công tư, ban hành trong quý IV/2015.

Giải
quyết vướng mắc về giải phóng mặt bằng

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên
và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương nghiên cứu đề án
và các biện pháp, cơ chế, chính sách giải phóng mặt bằng theo Luật Đất đai năm
2013, giải quyết các vướng mắc thực tiễn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý
III/2016.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương chủ động, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tích cực thực hiện
công tác giải phóng và bàn giao mặt bằng đúng tiến độ, đảm bảo tiến độ và chất
lượng xây dựng các công trình KCHT.

Về công tác đảm bảo an toàn trong các hoạt
động thi công xây dựng và quản lý công trình, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ,
ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát và chỉ đạo để có các biện pháp
hữu hiệu bảo đảm an toàn lao động, an toàn giao thông trong thi công các công
trình KCHT.

Đề
xuất hình thức chuyển nhượng quyền khai thác KCHT giao thông vận tải

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận
tải chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương xây dựng danh mục và đề
xuất hình thức chuyển nhượng quyền khai thác, cho thuê các dự án, hạng mục KCHT
giao thông vận tải được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách hoặc có nguồn gốc từ ngân
sách, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý IV/2015.

Đồng thời tập trung chỉ đạo hoàn thành
đúng tiến độ đối với các công trình hạ tầng giao thông như nâng cấp quốc lộ,
các tuyến đường cao tốc, cảng Lạch Huyện, đường sắt đô thị tại Hà Nội và Thành
phố Hồ Chí Minh… để sớm đưa vào khai thác, sử dụng.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
nghiên cứu cơ chế, chính sách xã hội hoá thu hút đầu tư vào hạ tầng thuỷ lợi, đặc
biệt đối với các dự án chống ngập cho các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ
Chí Minh, Cần Thơ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý IV năm 2015.

Phan Hiển

Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

Thủ tục pháp luật

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button
Luật sư tư vấn