Giao thông vận tải

Thủ tục sang tên xe từ 01/7/2023: Không phân biệt cùng tỉnh, khác tỉnh (dự kiến)

Rate this post

Theo quy định tại Thông tư 58/2020/NĐ-CP thì khi mua, bán, tặng, cho quyền sở hữu xe trong cùng tỉnh hoặc khác tỉnh đều phải thực hiện thủ tục sang tên xe theo quy định.

Thủ tục sang tên xe trong cùng tỉnh hoặc khác tỉnh sẽ được thực hiện khác nhau, cụ thể như sau:

>> XEM CHI TIẾT THỦ TỤC SANG TÊN XE CÙNG TỈNH, KHÁC TỈNH TẠI ĐÂY

Thủ tục sang tên xe từ 01/7/2023: Không phân biệt cùng tỉnh, khác tỉnh (dự kiến)

Dự kiến thủ tục sang tên xe từ 01/7/2023 sẽ không phân biệt cùng tỉnh, khác tỉnh (Hình từ internet)

Thủ tục sang tên xe từ 01/7/2023 (Dự kiến)

Tuy nhiên, theo Dự thảo Thông tư quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới (sau đây gọi tắt là Dự thảo) thay thế Thông tư 58/2020/TT-BCA thì dự kiến thủ tục sang tên xe từ ngày 01/7/2023 sẽ không còn phân biệt đối với trường hợp khác tỉnh hoặc cùng tỉnh.

Theo đó, hồ sơ, thủ tục thực hiện sang tên xe sẽ được thực hiện chung như sau:

(1) Hồ sơ đăng ký sang tên

– Hồ sơ thu hồi gồm:

+ Giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe;

+ 02 bản chà số máy, số khung (để dán vào giấy chứng nhận thu hồi);

+ Giấy chứng nhận đăng ký xe;

+ Biển số xe (trường hợp di chuyển nguyên chủ không phải nộp);

Trường hợp mất giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc mất biển số xe thì phải ghi rõ lý do trong giấy khai thu hồi;

+ Giấy tờ của chủ xe theo quy định tại Điều 10 của Dự thảo.

– Hồ sơ đăng ký sang tên xe gồm:

+ Giấy khai đăng ký xe;

+ Một trong các chứng từ chuyển quyền sở hữu xe sau đây:

++ Dữ liệu hóa đơn điện tử được Hệ thống đăng ký xe tiếp nhận từ Cổng Dịch vụ công hoặc cơ sở dữ liệu của cơ quan quản lý thuế. Trường hợp xe chưa có dữ liệu hoá đơn điện tử thì phải có hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy theo quy định;

Xem Thêm  Người vi phạm có được đề nghị CSGT cho xem lại hình ảnh vi phạm không?

++ Giấy tờ mua bán, cho, tặng xe hoặc quyết định, hợp đồng, văn bản thừa kế, chứng từ tài chính (biên lai, phiếu thu) theo quy định của pháp luật. Hợp đồng, Giấy bán, cho, tặng xe của cá nhân có xác nhận công chứng hoặc chứng thực hoặc xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác (đối với lực lượng vũ trang và người nước ngoài làm việc trong cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế mà đăng ký xe theo địa chỉ của cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác);

++ Đối với xe của cơ quan công an thanh lý: quyết định thanh lý xe của cấp có thẩm quyền và hóa đơn bán tài sản công hoặc hóa đơn bán tài sản nhà nước;

++ Đối với xe của cơ quan quân đội thanh lý: công văn xác nhận xe đã được loại khỏi trang bị quân sự của Cục Xe – máy, Bộ Quốc phòng và hóa đơn theo quy định.

+ Chứng từ lệ phí trước bạ theo quy định tại Khoản 3 Điều 9 của Dự thảo;

+ Giấy tờ của chủ xe quy định tại Điều 10 của Dự thảo;

+ Giấy chứng nhận thu hồi.

(2) Thủ tục đăng ký sang tên

– Thủ tục thu hồi:

+ Chủ xe đăng nhập Cổng Dịch vụ công kê khai, ký số Giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe; nộp hồ sơ quy định tại Khoản 1 Điều 12 và thực hiện quy định tại Khoản 4, Khoản 5 Điều 11 của Dự thảo;

+ Sau khi kiểm tra hồ sơ xe hợp lệ, cơ quan đăng ký xe cấp giấy chứng nhận thu hồi theo quy định (có dán bản chà số máy, số khung và đóng dấu giáp lai của cơ quan đăng ký xe).

– Thủ tục đăng ký sang tên:

+ Người mua xe thực hiện quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 11; nộp hồ sơ quy định tại Khoản 2 Điều 12 của Dự thảo;

+ Sau khi cán bộ đăng ký xe kiểm tra hồ sơ xe, thực tế xe đảm bảo hợp lệ thì thực hiện theo quy định tại Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5 Điều 11 của Dự thảo;

Trường hợp xe đã làm thủ tục thu hồi để chuyển quyền sở hữu xe, nay chủ xe đăng ký lại nguyên chủ thì giải quyết đăng ký lại giữ nguyên biển số cũ; trường hợp biển số cũ là biển 3, 4 số thì cấp đổi sang biển 5 số.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THỦ TỤC PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuctucphapluat.com.

Thủ tục pháp luật

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn