Tin Tức

Thủ tục liên thông đăng ký hộ kinh doanh và đăng ký thuế năm 2023 tại TPHCM

Rate this post

Thủ tục liên thông đăng ký hộ kinh doanh và đăng ký thuế năm 2023 tại TPHCM

Thủ tục liên thông đăng ký hộ kinh doanh và đăng ký thuế năm 2023 tại TPHCM

Thủ tục liên thông đăng ký hộ kinh doanh và đăng ký thuế năm 2023 tại TPHCM được quy định tại Quyết định 02/2018/QĐ-UBND và được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định 51/2022/QĐ-UBND, cụ thể như sau:

1. Hồ sơ liên thông đăng ký hộ kinh doanh và đăng ký thuế năm 2023 tại TPHCM

Người thành lập hộ kinh doanh nộp một bộ hồ sơ và nộp lệ phí đăng ký theo quy định hiện hành tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện nơi đặt trụ sở hộ kinh doanh.

Hồ sơ gồm:

– Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh (theo Mẫu quy định tại Phụ lục III-1 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT);
Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh

– Tờ khai đăng ký thuế (theo Mẫu số 03-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC);
Tờ khai đăng ký thuế

– Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;

– Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thành lập hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;

– Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;

– Bảng kê cửa hàng, cửa hiệu phụ thuộc (theo Mẫu số 03-ĐK-TCT-BK01 ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC (nếu có).
Bảng kê cửa hàng, cửa hiệu phụ thuộc

(Điều 5 Quyết định 02/2018/QĐ-UBND, được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 1 Quyết định 51/2022/QĐ-UBND)

2. Thủ tục liên thông đăng ký hộ kinh doanh và đăng ký thuế năm 2023 tại TPHCM

* Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, đối chiếu thông tin, cấp biên nhận hồ sơ, thu và cấp biên lai thu lệ phí đăng ký hộ kinh doanh cho người đăng ký.

Đồng thời, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện thực hiện số hóa (bản scan) toàn bộ hồ sơ, chuyển hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện và chuyển hồ sơ đăng ký thuế cho Chi cục thuế cấp huyện ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ qua mạng điện tử.

* Bước 2: Trình tự giải quyết hồ sơ:

– Cơ quan đăng ký kinh doanh: trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện có trách nhiệm:

+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì ngay trong cùng ngày làm việc với ngày nhận hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh đã được số hóa, Cơ quan đăng ký kinh doanh chuyển nội dung yêu cầu sửa đổi, bổ sung cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện để yêu cầu người đăng ký hoàn chỉnh hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, đồng thời chuyển bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện và nhận hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh bản giấy để lưu trữ.

Ngay trong cùng ngày làm việc với ngày nhận Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện thực hiện số hóa (bản scan) Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh chuyển thông tin đến Chi Cục Thuế cấp huyện cùng địa bàn thông qua mạng điện tử, kèm bản sao giấy tờ pháp lý cá nhân (bản scan) của người thành lập hộ kinh doanh.

– Cơ quan thuế: trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện, Chi Cục Thuế cấp huyện có trách nhiệm:

+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì ngay trong cùng ngày làm việc với ngày nhận hồ sơ đăng ký thuế đã được số hóa, Chi cục thuế cấp huyện chuyển nội dung yêu cầu sửa đổi, bổ sung cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện để yêu cầu người đăng ký hoàn chỉnh hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế, đồng thời chuyển trực tiếp bản chính Giấy chứng nhận đăng ký thuế đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện và nhận hồ sơ đăng ký thuế bản giấy để lưu trữ.

* Bước 3: Trả kết quả:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ:

– Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện tổng hợp nội dung yêu cầu chỉnh sửa từ Cơ quan đăng ký kinh doanh và Chi cục thuế quận, huyện có văn bản yêu cầu người đăng ký hoàn chỉnh hồ sơ.

– Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện trả kết quả cho người nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện, gồm: bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế.

Cá nhân, thành viên hộ gia đình có thể nhận trước Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh nếu có nhu cầu.

(Điều 5 Quyết định 02/2018/QĐ-UBND, được sửa đổi bởi khoản 3, 4 Điều 1 Quyết định 51/2022/QĐ-UBND)

Quyết định 51/2022/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày 10/01/2023.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THỦ TỤC PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuctucphapluat.com.

Thủ tục pháp luật

Xem Thêm  “Chiêu” mới của doanh nghiệp bất động sản

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn