Tin Tức

Thù lao của hòa giải viên lao động từ 01/7/2022

Rate this post

Thù lao của hòa giải viên lao động từ 01/7/2022

Thù lao của hòa giải viên lao động từ 01/7/2022 (Ảnh minh họa)

Theo quy định tại khoản 1 Điều 96 Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định về thù lao của hòa giải viên lao động như sau:

– Mỗi ngày thực tế thực hiện nhiệm vụ của hòa giải viên lao động do cơ quan có thẩm quyền cử được hưởng tiền bồi dưỡng mức 5% tiền lương tối thiểu tháng tính bình quân các vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động do Chính phủ quy định theo từng thời kỳ.

– Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể xem xét, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định áp dụng mức bồi dưỡng cao hơn mức quy định tại điểm này phù hợp với khả năng ngân sách địa phương.

Từ ngày 01/7/2022, theo Nghị định 38/2022/NĐ-CP, mức lương tối thiểu vùng theo tháng được quy định như sau:

Xem Thêm  Không tán thành việc tăng giá SGK thời điểm này

– Vùng I: 4.680.000 đồng/tháng.

– Vùng II: 4.160.000 đồng/tháng.

– Vùng III: 3.640.000 đồng/tháng.

– Vùng IV: 3.250.000 đồng/tháng.

Như vậy, từ ngày 01/7/2022, tiền bồi dưỡng của hòa giải viên lao động được tính bằng công thức:

Tiền bồi dưỡng = [(4.680.000 + 4.160.000 + 3.640.000 + 3.250.000) : 4] x 5% = 196.625 đồng/ngày.

Diễm My


HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Related Articles

Trả lời

Back to top button
Luật sư tư vấn