LĨNH VỰC GIÁO DỤC

Thông tư 17/2023/TT-BGDĐT: Tăng số lượng thí sinh dự kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia

Rate this post

Thông tư 17/2023/TT-BGDĐT: Tăng số lượng thí sinh dự kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia

Thông tư 17/2023/TT-BGDĐT: Tăng số lượng thí sinh dự kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THỦ TỤC PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Ngày 10/10/2023, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 17/2023/TT-BGDĐT ban hành Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia.

Theo đó, Thông tư 17/2023/TT-BGDĐT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/11/2023 và thay thế Thông tư 56/2011/TT-BGDĐT và các Thông tư sửa đổi, bổ sung Quy chế trên (Thông tư 41/2012/TT-BGDĐT, Thông tư 37/2013/TT-BGDĐT và Thông tư 02/2023/TT-BGDĐT).

Tăng số lượng thí sinh dự kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia

Cụ thể từ ngày 25/11/2023, số lượng thí sinh dự kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia của mỗi đơn vị dự thi sẽ được quy định như sau:

– Mỗi đơn vị dự thi được đăng ký tối đa 10 thí sinh cho đội tuyển mỗi môn thi.

– Đối với đơn vị dự thi là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ được đăng ký tối đa 20 thí sinh cho mỗi đội tuyển.

Theo Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia hiện hành thì số lượng này được thực hiện như sau:

– Đội tuyển mỗi môn thi của từng đơn vị dự thi (bao gồm cả Thành phố Hồ Chí Minh) sẽ có tối đa 06 thí sinh.

Trường hợp đội tuyển có đủ số lượng tối đa thí sinh dự thi và có 80% số thí sinh trở lên đoạt giải trong hai (02) kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia liên tiếp được Bộ Giáo dục và Đào tạo xét tăng đến tối đa 10 thí sinh.

– Đội tuyển mỗi môn thi của đơn vị dự thi Hà Nội có tối đa 12 thí sinh; đội tuyển có đủ số lượng tối đa thí sinh dự thi và có 80% số thí sinh trở lên đoạt giải trong hai (02) kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia liên tiếp được Bộ Giáo dục và Đào tạo xét tăng đến tối đa 20 thí sinh.

Xem Thêm  Hạn cuối xác nhận nhập học trực tuyến tuyển sinh đại học năm 2023

Như vậy theo Quy chế mới này, số lượng thí sinh dự thi ở các đơn vị dự thi đã tăng lên tối đa là 10 thí sinh; ở Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội cũng tăng lên đến tối đa 20 học sinh.

(Khoản 1 Điều 12 Thông tư 17/2023/TT-BGDĐT)

Môn thi, hình thức thi, thời gian thi trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia (Mới nhất)

Theo đó, các môn thi trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia gồm: Toán, Vật lí, Hoá học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí và môn Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc).

Trong đó, chỉ xem xét tổ chức thi đối với môn thi có ít nhất 05 đơn vị đăng ký dự thi trở lên và việc điều chỉnh môn thi (nếu có) sẽ được Bộ trưởng Bộ GDĐT xem xét quyết định.

Về hình thức và thời gian thi:

– Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia: Có hai buổi thi đối với các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học và các môn Ngoại ngữ; có một buổi thi đối với các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí; thời làm bài thi là 180 phút. Môn Tin học thi theo hình thức lập trình trên máy vi tính; các môn khác thi theo hình thức viết trên giấy: các môn Ngoại ngữ có thêm hình thức thi nói, thí sinh có 05 phút chuẩn bị và 05 phút để ghi âm;

– Kỳ thi chọn đội tuyển Olympic: Có hai buổi thi đối với mỗi môn thi; riêng các môn Vật lí, Hóa học và Sinh học có thêm một buổi thi thực hành; thời gian làm bài thi đối với môn Tin học là 300 phút/bài thi, môn Toán là 270 phút/bài thi, các môn còn lại là 240 phút/bài thi. Thời gian làm bài thi của buổi thi thực hành đối với các môn Vật lí, Hóa học và Sinh học là 180 phút.

Lưu ý: Nội dung thi sẽ nằm trong Chương trình giáo dục phổ thông, nội dung dạy học các môn chuyên cấp THPT.

(Điều 5 Thông tư 17/2023/TT-BGDĐT)

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THỦ TỤC PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuctucphapluat.com.

Thủ tục pháp luật

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn