Tin Tức

Thông cáo báo chí số 17 Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

Rate this post

Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khoá XV, ngày 13/11/2021

Nội dung 1: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội nghe: Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bằng hệ thống biểu quyết điện tử, kết quả như sau: Có 468 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 465 đại biểu tán thành (bằng 93.19% tổng số ĐBQH), có 02 đại biểu không tán thành (bằng 0.40% tổng số ĐBQH), có 01 đại biểu không biểu quyết (bằng 0.20% tổng số ĐBQH).

Nội dung 2: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội nghe: Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý các dự thảo Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng và các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế. Kết quả cụ thể như sau:

– Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng: Có 477 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 442 đại biểu tán thành (bằng 88.58% tổng số ĐBQH), có 27 đại biểu không tán thành (bằng 5.41% tổng số ĐBQH), có 08 đại biểu không biểu quyết (bằng 1.60% tổng số ĐBQH).

– Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An: Có 467 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 430 đại biểu tán thành (bằng 86.17% tổng số ĐBQH), có 29 đại biểu không tán thành (bằng 5.81% tổng số ĐBQH), có 08 đại biểu không biểu quyết (bằng 1.60% tổng số ĐBQH).

– Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa: Có 462 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 414 đại biểu tán thành (bằng 82.97% tổng số ĐBQH), có 42 đại biểu không tán thành (bằng 8.42% tổng số ĐBQH), có 06 đại biểu không biểu quyết (bằng 1.20% tổng số ĐBQH).

– Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế: Có 470 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 436 đại biểu tán thành (bằng 87.37% tổng số ĐBQH), có 31 đại biểu không tán thành (bằng 6.21% tổng số ĐBQH), có 03 đại biểu không biểu quyết (bằng 0.60% tổng số ĐBQH).

Xem Thêm  Người dưới 14 tuổi và trên 70 tuổi phạm tội có bị ngồi tù?

Nội dung 3: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội nghe: Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025). Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bằng hệ thống biểu quyết điện tử, kết quả như sau: Có 473 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 460 đại biểu tán thành (bằng 92.18% tổng số ĐBQH), có 12 đại biểu không tán thành (bằng 2.40% tổng số ĐBQH), có 01 đại biểu không biểu quyết (bằng 0.20% tổng số ĐBQH).

Nội dung 4: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội nghe: Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2022. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bằng hệ thống biểu quyết điện tử, kết quả như sau: Có 475 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 473 đại biểu tán thành (bằng 94.79% tổng số ĐBQH), có 01 đại biểu không tán thành (bằng 0.20% tổng số ĐBQH), có 01 đại biểu không biểu quyết (bằng 0.20% tổng số ĐBQH).

Nội dung 5: Từ 10 giờ 00, Quốc hội họp phiên bế mạc kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV. Phiên họp được Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Truyền hình Quốc hội Việt Nam phát thanh, truyền hình trực tiếp.                                    

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý và dự thảo Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bằng hệ thống biểu quyết điện tử, kết quả như sau: Có 480 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 480 đại biểu tán thành (bằng 96.19% tổng số ĐBQH).

Tiếp đó, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý và dự thảo Nghị quyết kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bằng hệ thống biểu quyết điện tử, kết quả như sau: Có 479 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 467 đại biểu tán thành (bằng 93.59% tổng số ĐBQH), có 07 đại biểu không tán thành (bằng 1.40% tổng số ĐBQH), có 05 đại biểu không biểu quyết (bằng 1% tổng số ĐBQH).

Sau đó, Quốc hội nghe Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV và làm lễ chào cờ./.

Theo Cổng thông tin điện tử Quốc hội

Related Articles

Trả lời

Back to top button
Luật sư tư vấn