Tin Tức

Thông báo tuyển dụng công chức của Bộ Tư pháp

Theo đó, tuyển dụng các vị trí sau đây:

– 02 chỉ tiêu tại Vụ Pháp luật hình sự – hành chính.

– 01 chỉ tiêu tại Vụ Pháp luật dân sự – kinh tế.

– 03 chỉ tiêu tại Vụ Pháp luật quốc tế.

– 01 chỉ tiêu tại Cục trợ giúp pháp lý.

– 02 chỉ tiêu tại Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật.

– 02 chỉ tiêu tại Văn phòng Bộ Tư pháp.

– 01 chỉ tiêu tại Vụ Tổ chức cán bộ.

– 01 vị trí taị Vụ phổ biến giáo dục pháp luật.

Xem chi tiết nội dung tuyển dụng dưới đây:
Thông báo tuyển dụng của Bộ Tư pháp

Quý Nguyễn


HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Xem Thêm  George Soros - kẻ khuynh đảo thị trường tài chính thế giới

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button