Tin Tức

Thông báo mới về việc thi tuyển công chức ngành Kiểm sát năm 2020
Thông báo 1777/TB-HĐTTCC

Theo đó, Hội đồng thi tuyển công chức Thông báo triệu tập 256 thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự kỳ thi tuyển công chức ngành Kiểm sát nhân dân (có danh sách đi kèm), cụ thể như sau:

1. Địa điểm, thời gian tập trung

– Địa điểm: Thí sinh tập trung và thị tại Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

– Thời gian tập trung: Ngày 27/11/2020 (Thứ sáu);

+ Buổi sáng: từ 7h30 thí sinh tập trung, nộp lệ phí thi (lệ phí thi tuyển 400.000 đồng/người), nhận phòng thi;

+ Buổi chiều: Từ 14h30′ đến 15h30 thí sinh nghe phổ biến quy chế thi, nội quy thi (tại Hội trường 803 – Nhà Hành chính Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội).

2. Môn thi, hình thức làm bài thi

– Môn thi:

+ Môn Kiến thức chung: 60 câu hỏi; thời gian làm bài thi 60 phút.

+ Môn Ngoại ngữ (tiếng Anh): 30 câu hỏi; thời gian làm bài thi 30 phút.

+ Môn Tin học: 30 câu hỏi; thời gian làm bài thi 30 phút.

– Hình thức làm bài thi: Thí sinh trả lời câu hỏi trắc nghiệm của đề thi và được thực hiện bằng hình thức làm bài thi trên giấy.

Vui lòng Tải về để xem chi tiết danh sách thí sinh.

Quý Nguyễn


HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Xem Thêm  Bảo đảm khả năng kiểm soát và giữ ổn định kinh tế vĩ mô

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button