Tin Tức

Thông báo, mã OTP của ứng dụng VssID được gửi qua email

Rate this post

Thông báo, mã OTP của ứng dụng VssID được gửi qua email

Thông báo, mã OTP của ứng dụng VssID được gửi qua email (Ảnh minh họa)

Theo đó, điều chỉnh Cổng dịch vụ công của BHXH Việt Nam, ứng dụng VssID để thay đổi hình thức nhận thông báo, OTP khi người dân thực hiện giao dịch điện tử cá nhân với cơ quan BHXH, cụ thể:

Các tin nhắn chuyển sang gửi qua email:

– Thông báo nộp thành công hồ sơ đăng ký giao dịch điện tử cá nhân (gồm cả đăng ký cho con).

– Thông báo tài khoản, mật khẩu khi cơ quan BHXH phê duyệt hồ sơ đăng ký tài khoản giao dịch điện tử.

– Thông báo mã xác thực (OTP).

– Thông báo nộp thành công hồ sơ điều chỉnh thông tin cá nhân.

– Thông báo cho đơn vị/cá nhân khi nộp hồ sơ giao dịch điện tử và khi cơ quan BHXH giải quyết xong.

Xem Thêm  Bán gỗ đã thế chấp ngân hàng

Thời gian: bắt đầu từ 08h00 ngày 29/10/2021.

Trường hợp người dân chưa có thông tin email khi đăng ký giao dịch điện tử, BHXH các tỉnh thông tin, hướng dẫn người dân bổ sung email để nhận thông báo, mã xác thực (OTP) khi thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan BHXH tại chức năng Thông tin tài khoản trên Cổng dịch vụ công của BHXH Việt Nam.

Công văn 2191/CNTT-PM được ban hành ngày 01/11/2021.

Châu Thanh


HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Related Articles

Trả lời

Back to top button
Luật sư tư vấn