LĨNH VỰC DỊCH VỤ PHÁP LÝ

Thời hạn thực hiện chứng thực bản sao, chữ ký, hợp đồng, giao dịch

Rate this post

Thời hạn thực hiện chứng thực bản sao từ bản chính; chữ ký; chữ ký người dịch; hợp đồng, giao dịch hiện nay được thực hiện theo quy định tại Nghị định 23/2015/NĐ-CP, cụ thể như sau:

Thời hạn chứng thực bản sao, chữ ký, hợp đồng, giao dịch

1. Đối với trường hợp chứng thực bản sao, chữ ký, chữ ký người dịch

Thời hạn thực hiện yêu cầu chứng thực phải được bảo đảm ngay trong ngày cơ quan, tổ chức tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ, trừ các trường hợp sau đây:

– Trường hợp cùng một lúc yêu cầu chứng thực bản sao từ nhiều loại bản chính giấy tờ, văn bản; bản chính có nhiều trang; yêu cầu số lượng nhiều bản sao; nội dung giấy tờ, văn bản phức tạp khó kiểm tra, đối chiếu mà cơ quan, tổ chức thực hiện chứng thực không thể đáp ứng được thời hạn trên thì thời hạn chứng thực được kéo dài thêm không quá 02 (hai) ngày làm việc hoặc có thể dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu chứng thực.

Xem Thêm  Nhóm GOBIG và những ‘tai tiếng’ trong kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe

– Thời hạn chứng thực chữ ký người dịch có thể kéo dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu chứng thực.

2. Đối với trường hợp chứng thực hợp đồng, giao dịch

Thời hạn chứng thực hợp đồng, giao dịch không quá 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ yêu cầu chứng thực hoặc có thể kéo dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu chứng thực.

Thanh Lợi

Thủ tục pháp luật

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn