Hành ChínhTin Tức

Thời hạn của giấy phép lao động là bao lâu?

Rate this post

Pháp luật quy định giấy phép lao động của người lao động nước ngoài tại Việt Nam có thời hạn bao lâu? Hãy cùng Luật Sư Lsu tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Điều kiện người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Căn cứ quy định tại Điều 151 Bộ luật lao động 2019 thì người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam là người có quốc tịch nước ngoài và phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

Thời hạn của hợp đồng lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không được vượt quá thời hạn của Giấy phép lao động. Khi sử dụng người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, hai bên có thể thỏa thuận giao kết nhiều lần hợp đồng lao động xác định thời hạn.

Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải tuân theo pháp luật lao động Việt Nam và được pháp luật Việt Nam bảo vệ, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.

Như vậy, giấy phép lao động là một trong những điều kiện bắt buộc khi người lao động nước ngoài đến và làm việc tại Việt Nam (trừ trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định).

Thời hạn của giấy phép lao động là bao lâu?

Xem Thêm  Bộ GTVT phải chịu trách nhiệm chính vụ sập cầu

Căn cứ quy định tại Điều 10 Nghị định 152/2020/NĐ-CP thì thời hạn của giấy phép lao động được cấp theo thời hạn của một trong các trường hợp sau đây nhưng không quá 02 năm:

 • Thời hạn của hợp đồng lao động dự kiến sẽ ký kết.

 • Thời hạn của bên nước ngoài cử người lao động nước ngoài sang làm việc tại Việt Nam.

 • Thời hạn hợp đồng hoặc thỏa thuận ký kết giữa đối tác Việt Nam và nước ngoài.

 • Thời hạn hợp đồng hoặc thỏa thuận cung cấp dịch vụ ký kết giữa đối tác Việt Nam và nước ngoài.

 • Thời hạn nêu trong văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để đàm phán cung cấp dịch vụ.

 • Thời hạn đã được xác định trong giấy phép hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

 • Thời hạn trong văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để thành lập hiện diện thương mại của nhà cung cấp dịch vụ đó.

 • Thời hạn trong văn bản chứng minh người lao động nước ngoài được tham gia vào hoạt động của một doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam.

 • Thời hạn trong văn bản chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài trừ trường hợp không phải thực hiện báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 4 Nghị định 152/2020/NĐ-CP.

Các trường hợp giấy phép lao động hết hiệu lực

Căn cứ Điều 156 Bộ luật lao động 2019 thì giấy phép lao động hết hiệu lực trong các trường hợp sau đây:

 • Giấy phép lao động hết thời hạn.

 • Chấm dứt hợp đồng lao động.

 • Nội dung của hợp đồng lao động không đúng với nội dung của giấy phép lao động đã được cấp.

 • Làm việc không đúng với nội dung trong giấy phép lao động đã được cấp.

 • Hợp đồng trong các lĩnh vực là cơ sở phát sinh giấy phép lao động hết thời hạn hoặc chấm dứt.

 • Có văn bản thông báo của phía nước ngoài thôi cử lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

 • Doanh nghiệp, tổ chức, đối tác phía Việt Nam hoặc tổ chức nước ngoài tại Việt Nam sử dụng lao động là người nước ngoài chấm dứt hoạt động.

 • Giấy phép lao động bị thu hồi.

>>Xem thêm: Thủ tục đặt tiền để bảo đảm cho bị can, bị cáo

Trên đây là bài viết về: Thời hạn của giấy phép lao động là bao lâu?. Nếu còn vấn đề gì thắc mắc, vui lòng liên hệ Luật Sư Lsu hoặc có thể sử dụng dịch vụ Luật sư tư vấn của chúng tôi.Thủ tục pháp luật

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn