Tin Tức

Thời gian đi nghĩa vụ quân sự được tính để nâng lương công chức, VC (đề xuất)

Đề xuất thời gian đi nghĩa vụ quân sự được tính để nâng lương công chức, VC

Đề xuất thời gian đi nghĩa vụ quân sự được tính để nâng lương công chức, VC (Ảnh minh họa)

Đây là nội dung tại dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 08/2013/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và trước thời hạn đối với cán bộ, công, viên chức và người lao động.

Cụ thể, đề xuất thời gian tham gia nghĩa vụ quân sự là thời gian được tính để xét nâng bậc lương thường xuyên.

Hiện hành, theo điểm b khoản 2 Điều 2 Thông tư 08/2013/TT-BNV, các trường hợp được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên, gồm:

– Thời gian nghỉ làm việc được hưởng nguyên lương theo quy định của pháp luật về lao động;

– Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;

– Thời gian nghỉ ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hưởng bảo hiểm xã hội cộng dồn từ 6 tháng trở xuống (trong thời gian giữ bậc) theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;

– Thời gian được cấp có thẩm quyền quyết định cử đi làm chuyên gia, đi học, thực tập, công tác, khảo sát ở trong nước, ở nước ngoài (bao gồm cả thời gian đi theo chế độ phu nhân, phu quân theo quy định của Chính phủ) nhưng vẫn trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị.

Xem chi tiết nội dung tại Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 08/2013/TT-BNV.

Xem Thêm  Đến 10/8, nơi nào tiêm vắc xin Covid-19 chậm sẽ dừng và phân bổ cho nơi khác
Toàn văn dự thảo Thông tư

Châu Thanh


HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button