Tin Tức

Thế nào là ‘báo hóa’ trang thông tin điện tử tổng hợp?

Thế nào là ‘báo hóa’ trang thông tin điện tử tổng hợp

1. Trang thông tin điện tử tổng hợp là gì?

Trang thông tin điện tử tổng hợp là trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp thông tin tổng hợp trên cơ sở:

– Trích dẫn nguyên văn, chính xác nguồn tin chính thức; và

– Ghi rõ tên tác giả hoặc tên cơ quan của nguồn tin chính thức, thời gian đã đăng, phát thông tin đó.

(Khoản 2 Điều 20 Nghị định 72/2013/NĐ-CP)

2. Thế nào “báo hóa” trang thông tin điện tử tổng hợp?

Theo mục I Quyết định 1418/QĐ-BTTTT, “báo hóa” trang thông tin điện tử tổng hợp là việc trang thông tin điện tử tổng hợp có hình thức trình bày, dẫn nguồn, thậm chí, cử nhân viên đi tác nghiệp, tự sản xuất tin, bài gây hiểu lầm là báo điện tử.

3. Tiêu chí nhận diện “báo hóa” trang thông tin điện tử tổng hợp

Theo mục III Quyết định 1418/QĐ-BTTTT thì tiêu chí nhận diện “báo hóa” trang thông tin điện tử tổng hợp, bao gồm:

(1) Về hình thức: Trình bày thể hiện gây nhầm lẫn là cơ quan báo chí.

– Tên miền sử dụng từ ngữ gây nhầm lẫn là cơ quan báo chí như: Báo, Tạp chí, Tin, Tin tức, News, Times, Online, Daily…

– Cách trình bày giao diện trang thông tin điện tử tổng hợp không ghi rõ là trang thông tin điện tử mà chỉ ghi là cơ quan, tiếng nói, diễn đàn…

Xem Thêm  Quốc hội vượt lên chính mình

– Giao diện trang thông tin điện tử tổng hợp trình bày, thể hiện gần giống như nhận diện của sản phẩm báo chí (màu sắc, vị trí tên gọi…).

– Giao diện trang thông tin điện tử tổng hợp ghi thông tin: Tòa soạn, Văn phòng đại diện, Ban phóng viên… như cơ quan báo chí, mục “Người trách nhiệm nội dung” ghi họ tên kèm thêm từ “nhà báo”, “phóng viên”.

(2) Về nội dung:

Tổng hợp tin bài từ các cơ quan báo chí theo ý đồ riêng, nghiêng về các thông tin tiêu cực, giật gân; tự tổng hợp tin tức từ các cơ quan báo chí thành bài viết và ghi thông tin Tổng hợp (PV).

(3) Về kỹ thuật:

– Tự sản xuất tin bài như báo chí rồi chuyển cho cơ quan báo chí phát hành trên mạng, sau đó trang thông tin điện tử tổng hợp đăng tải lại ngay để hợp thức hóa nguồn tin.

– Tin bài đăng trên trang thông tin điện tử trước khi đăng trên sản phẩm báo chí ghi là nguồn tin, bài.

(4) Về hoạt động:

Cử nhân viên tới cơ quan, đơn vị để thu thập tin tức, tài liệu để viết bài, sản xuất sản phẩm truyền thông như phóng viên, nhà báo tác nghiệp.

(5) Về nhân sự:

– Người chịu trách nhiệm nội dung, nhân sự trang thông tin điện tử tổng hợp đồng thời là phóng viên, biên tập viên của cơ quan báo chí.

Xem Thêm  https://thuvienphapluat.vn/chinh-sach-phap-luat-moi/vn/thoi-su-phap-luat/chinh-sach-moi/243/manh-tay-voi-cac-vu-an-co-hang-nong

– Trang thông tin điện tử tổng hợp có số lượng nhân sự lớn, ký hợp đồng làm phóng viên.

Diễm My


HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button