Tin Tức

Tập trung mọi nguồn lực giải quyết tình trạng ách tắc trong tiếp nhận hồ sơ cấp Phiếu LLTP

Rate this post

Tập trung mọi nguồn lực giải quyết tình trạng ách tắc trong tiếp nhận hồ sơ cấp Phiếu LLTPĐây là một trong những yêu cầu của Trung tâm Lý lịch Tư pháp quốc gia đối với Sở Tư pháp Hà Nội nhằm bảo đảm thuận lợi tối đa cho người dân trong việc nộp hồ sơ xin cấp Phiếu LLTP.Trên cơ sở phản ánh, kiến nghị của người dân về tình hình ách tắc, chậm trễ trong việc tiếp nhận hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp tại Sở Tư pháp thành phố Hà Nội, Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia Hoàng Quốc Hùng đã trực tiếp xuống Bộ phận một cửa của Sở Tư pháp thành phố Hà Nội để khảo sát, phỏng vấn trực tiếp người dân, xác thực tình hình tiếp nhận hồ sơ như dư luận người dân đã phản ánh nêu trên. Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Bộ Tư pháp đã chủ trì cuộc họp với Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Giám đốc phụ trách lý lịch tư pháp và Trưởng các phòng ban của Sở Tư pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc tiếp nhận hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên đây.

Sau khi nghe ý kiến của Lãnh đạo Sở Tư pháp, đại diện lãnh đạo các Phòng: Lý lịch tư pháp, Hành chính tư pháp, Tổ chức đào tạo, Văn phòng Sở; Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia kết luận, đề nghị Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hà Nội thực hiện 8 giải pháp: Tiếp nhận hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên cả 3 phương thức: trực tiếp, trực tuyến và bưu chính, bảo đảm thuận lợi tối đa cho người dân trong việc nộp hồ sơ.

Tăng số quầy tiếp nhận hồ sơ lý lịch tư pháp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp thành phố Hà Nội từ 02 quầy (theo thực tế hiện nay tại Sở) lên 4 hoặc 5 quầy tiếp nhận hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp; Tăng cường cơ sở vật chất làm việc, bồi dưỡng vật chất, động viên tinh thần, chính trị tư tưởng cho các cán bộ, chuyên viên tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở.

Chấm dứt ngay việc người dân chỉ đến Sở Tư pháp lấy số thứ tự nhưng phải đến nhiều ngày sau mới nộp được hồ sơ tại Bộ phận một cửa. Bảo đảm người dân lấy số thứ tự trong ngày thì được tiếp nhận hồ sơ ngay trong ngày lấy số thứ tự đó.

Khi cán bộ tiếp nhận hồ sơ vắng mặt (như nghỉ ốm, nghỉ phép, tập huấn, đi họp, đi học…) phải kịp thời cử cán bộ thay thế, đảm bảo giữ nguyên số lượng người tiếp nhận hồ sơ.

Giao Phòng lý lịch tư pháp chuẩn bị nhân sự, tổ chức tập huấn nghiệp vụ (đặc biệt quan tâm đến các cán bộ được huy động từ các Phòng, ban khác trong Sở Tư pháp), kịp thời tăng cường nhân sự xuống Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để tiếp nhận hồ sơ khi lượng công dân đến giao dịch tăng đột biến.

Phát động phong trào thi đua trong toàn Sở Tư pháp nhằm tập trung mọi nguồn lực giải quyết tình trạng ách tắc, chậm trễ trong việc tiếp nhận hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Đồng thời coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu trong thời điểm hiện tại của Sở Tư pháp.

Kết nối đường dây nóng giữa Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia với Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hà Nội để giải quyết những trường hợp khó khăn, vướng mắc, chậm trễ của người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp tại thành phố Hà Nội.

Xem Thêm  Giấc mộng học thạc sĩ bằng tiền bán phim "đen"


11/04/2023

Tập trung mọi nguồn lực giải quyết tình trạng ách tắc trong tiếp nhận hồ sơ cấp Phiếu LLTP


Đây là một trong những yêu cầu của Trung tâm Lý lịch Tư pháp quốc gia đối với Sở Tư pháp Hà Nội nhằm bảo đảm thuận lợi tối đa cho người dân trong việc nộp hồ sơ xin cấp Phiếu LLTP.

Trên cơ sở phản ánh, kiến nghị của người dân về tình hình ách tắc, chậm trễ trong việc tiếp nhận hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp tại Sở Tư pháp thành phố Hà Nội, Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia Hoàng Quốc Hùng đã trực tiếp xuống Bộ phận một cửa của Sở Tư pháp thành phố Hà Nội để khảo sát, phỏng vấn trực tiếp người dân, xác thực tình hình tiếp nhận hồ sơ như dư luận người dân đã phản ánh nêu trên. Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Bộ Tư pháp đã chủ trì cuộc họp với Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Giám đốc phụ trách lý lịch tư pháp và Trưởng các phòng ban của Sở Tư pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc tiếp nhận hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên đây.

Sau khi nghe ý kiến của Lãnh đạo Sở Tư pháp, đại diện lãnh đạo các Phòng: Lý lịch tư pháp, Hành chính tư pháp, Tổ chức đào tạo, Văn phòng Sở; Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia kết luận, đề nghị Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hà Nội thực hiện 8 giải pháp: Tiếp nhận hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên cả 3 phương thức: trực tiếp, trực tuyến và bưu chính, bảo đảm thuận lợi tối đa cho người dân trong việc nộp hồ sơ.
Tăng số quầy tiếp nhận hồ sơ lý lịch tư pháp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp thành phố Hà Nội từ 02 quầy (theo thực tế hiện nay tại Sở) lên 4 hoặc 5 quầy tiếp nhận hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp; Tăng cường cơ sở vật chất làm việc, bồi dưỡng vật chất, động viên tinh thần, chính trị tư tưởng cho các cán bộ, chuyên viên tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở.
Chấm dứt ngay việc người dân chỉ đến Sở Tư pháp lấy số thứ tự nhưng phải đến nhiều ngày sau mới nộp được hồ sơ tại Bộ phận một cửa. Bảo đảm người dân lấy số thứ tự trong ngày thì được tiếp nhận hồ sơ ngay trong ngày lấy số thứ tự đó.
Khi cán bộ tiếp nhận hồ sơ vắng mặt (như nghỉ ốm, nghỉ phép, tập huấn, đi họp, đi học…) phải kịp thời cử cán bộ thay thế, đảm bảo giữ nguyên số lượng người tiếp nhận hồ sơ.
Giao Phòng lý lịch tư pháp chuẩn bị nhân sự, tổ chức tập huấn nghiệp vụ (đặc biệt quan tâm đến các cán bộ được huy động từ các Phòng, ban khác trong Sở Tư pháp), kịp thời tăng cường nhân sự xuống Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để tiếp nhận hồ sơ khi lượng công dân đến giao dịch tăng đột biến.
Phát động phong trào thi đua trong toàn Sở Tư pháp nhằm tập trung mọi nguồn lực giải quyết tình trạng ách tắc, chậm trễ trong việc tiếp nhận hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Đồng thời coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu trong thời điểm hiện tại của Sở Tư pháp.
Kết nối đường dây nóng giữa Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia với Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hà Nội để giải quyết những trường hợp khó khăn, vướng mắc, chậm trễ của người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp tại thành phố Hà Nội.


baophapluat.vn


Thủ tục pháp luật

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn