Tin Tức

Tăng cường bảo vệ người tố giác tham nhũng

Rate this post

Lĩnh vực trọng tâm phòng chống tham nhũng: giao đất, tính giá đất và thu hồi đất để giao dự án; đấu thầu, thi công; thu thuế; khai thác kinh doanh tài nguyên, khoáng sản.

Chương trình chi tiết công tác năm 2010 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN) đã được Phó Trưởng ban, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng ký, ban hành ngày 23-3.

Thêm nhiều quy định về trách nhiệm PCTN

Theo chương trình, từ nay đến tháng 6, Bộ Nội vụ phải xây dựng, trình Thủ tướng ban hành quy chế người có thành tích xuất sắc trong PCTN và người tố cáo, phát hiện hành vi tham nhũng. Bộ Công an phải xây dựng, trình Thủ tướng ban hành quy chế bảo vệ người tố cáo, phát hiện tham nhũng.

Cũng trong thời hạn này, Bộ Nội vụ phải trình Chính phủ ban hành nghị định về trách nhiệm giải trình của cán bộ, công chức, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ và việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Bộ Tài chính phải trình Thủ tướng phê duyệt đề án sửa đổi, bổ sung các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức; Thanh tra Chính phủ phải trình Chính phủ ban hành nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 37 về minh bạch tài sản, thu nhập (kê khai tài sản).

Đến tháng 10, VKSND Tối cao phải chủ trì ban hành thông tư liên tịch về công khai trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án. Thanh tra Chính phủ phải khẩn trương ban hành quy chế công khai trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đến tháng 12 phải ban hành quy định về hệ thống tiêu chí đánh giá, đo lường tham nhũng và công tác PCTN.

Cũng trong năm 2010, các ban đảng ở trung ương phải xây dựng ba quy chế về tự phê bình và phê bình; về giám sát trong Đảng và về nhân dân giám sát tổ chức Đảng và đảng viên.

Xem Thêm  Tiền trả lương hưu sắp cạn

Các nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện thể chế về PCTN nói trên do nhiều bộ ngành, ban đảng chủ trì nhưng từng thành viên trong Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện.

Đầu tư xây dựng cơ bản là một trong năm lĩnh vực sẽ được kiểm tra trong công tác phòng chống tham nhũng. Ảnh minh họa: HTD

Tập trung năm lĩnh vực nóng

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng ký quyết định phân công các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN tham gia chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác PCTN trong năm lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng. Cụ thể, trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, trọng tâm sẽ tập trung PCTN trong việc giao đất, tính giá đất và thu hồi đất để giao cho các dự án sử dụng vào mục đích kinh doanh. Trong lĩnh vực thuế, hải quan, tập trung vào việc ấn định thuế; miễn, giảm, hoàn thuế và hoạt động thu thuế của hải quan. Trong xây dựng cơ bản, trọng tâm là tập trung kiểm tra các khâu đấu thầu, thi công và quyết toán công trình. Đối với tài nguyên, khoáng sản, việc PCTN tập trung vào quản lý hoạt động khai thác, kinh doanh tài nguyên, khoáng sản. Trong công tác tổ chức, cán bộ, khâu tuyển dụng, đề bạt cán bộ sẽ được chú trọng.

Đà Nẵng: Chín vụ án liên quan đến tham nhũng

(PL)- “Nhiều văn bản về phòng chống tham nhũng (PCTN) vẫn chưa được triển khai kịp thời. Pháp luật về PCTN chỉ mới dừng lại ở việc triển khai trong cán bộ, công chức chứ chưa triển khai rộng rãi trong cộng đồng dân cư”. Ông Nguyễn Bá Sơn, Giám đốc Sở Tư pháp TP Đà Nẵng, cho biết như vậy tại hội nghị tổng kết công tác PCTN năm 2009 và triển khai nhiệm vụ năm 2010.

Báo cáo của Ban Chỉ đạo PCTN TP Đà Nẵng cho biết năm 2009, thanh tra chuyên ngành đã xử phạt hành chính 2.441 đơn vị, cá nhân với tổng số tiền gần 2 tỉ đồng. Thanh tra TP cũng đã hoàn thành 155 cuộc thanh tra, thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền sai phạm gần 1,3 tỉ đồng. Cạnh đó, các cơ quan tố tụng đã và đang xử lý chín vụ án liên quan đến tham nhũng.

“Cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, nghiêm túc xử lý các vi phạm liên quan đến tham nhũng, tiếp tục thực hiện kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ” – ông Trần Văn Minh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, nhấn mạnh về nhiệm vụ mới trong PCTN năm 2010.

LÊ PHI

Thủ tục pháp luật

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn