Tin Tức

Tần suất đưa tin dự báo về bão trên Biển Đông

Tần suất đưa tin dự báo về bão trên Biển Đông

Tần suất đưa tin dự báo về bão trên Biển Đông (Ảnh minh họa)

Theo đó, tần suất và thời gian ban hành bản tin bão trên Biển Đông như sau:

– Mỗi ngày ban hành 8 bản tin chính vào lúc: 2 giờ 00, 5 giờ 00, 8 giờ 00, 11 giờ 00, 14 giờ 00, 17 giờ 00, 20 giờ 00 và 23 giờ 00;

(Hiện hành, tin được đưa vào các khung giờ: 2 giờ 30, 5 giờ 00, 9 giờ 00, 11 giờ 00, 14 giờ 30, 17 giờ 00, 21 giờ 00 và 23 giờ 00)

– Trong thời gian có tin bão diễn biến phức tạp, ngoài 8 bản tin chính, cần ban hành bổ sung một số bản tin xen kẽ giữa các bản tin chính.

Ngoài ra, các bản tin về tin bão gần Biển Đông, tin áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông, tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông là 4 bản tin chính mỗi ngày.

Quyết định 18/2021/QĐ-TTg có hiệu lực từ 01/07/2021 và thay thế Quyết định 03/2020/QĐ-TTg ngày 13/01/2020, Quyết định 44/2014/QĐ-TTg ngày 15/08/2014.

Sỹ Hiếu


HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Xem Thêm  Nội dung công tác thanh tra ngành LĐTBXH năm 2021

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button