Tin Tức

Tạm dừng việc bổ nhiệm mới phó trưởng phòng thuộc Sở tại Hà Nội

Rate this post

Tạm dừng việc bổ nhiệm mới phó trưởng phòng thuộc Sở tại Hà Nội

Tạm dừng việc bổ nhiệm mới phó trưng phòng thuộc S ti Hà Ni (Ảnh minh họa)

Để thực hiện nghiêm túc Nghị định 107/2020/NĐ-CP, Nghị định 108/2020/NĐ-CP và các quy định hiện hành, UBND Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND Thành phố:

– Đối với các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã:

Tạm dừng việc bổ nhiệm mới cấp phó trưởng phòng thuộc Sở, thuộc Chi cục và tương đương; cấp phó phòng chuyên môn thuộc UBND quận, huyện, thị xã cho đến khi UBND Thành phố hoàn thành việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã theo đúng quy định tại Nghị định 107/2020/NĐ-CP, Nghị định 108/2020/NĐ-CP và các Thông tư hướng dẫn của các Bộ, ban, ngành.

Trong trường hợp cấp bách, cần thiết phải bổ nhiệm mới cấp phó nêu trên, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã phải xây dựng Phương án cụ thể để đảm bảo số lượng cấp phó không vượt quá quy định tại Nghị định 107/2020/NĐ-CP, Nghị định 108/2020/NĐ-CP.

Xem Thêm  Hà Nội: Khởi tố, bắt tạm giam 2 cán bộ thuế "ăn bẩn"

– Đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND Thành phố, các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, ban, ngành, UBND quận huyện thị xã:

Đề nghị thực hiện việc bổ nhiệm mới cấp phó của người đứng đầu theo tinh thần của Nghị định 107/2020/NĐ-CP và Nghị định 108/2020/NĐ-CP đã nêu ở trên, UBND Thành phố sẽ quy định cụ thể số lượng cấp phó của người đứng đầu các đơn vị khi phê duyệt lại để án vị trí việc làm theo quy định tại Nghị định 106/2020/NĐ-CP.

– Đối với trường hợp Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã đã có Thông báo nghỉ hưu, nghỉ chờ hưu;

Nếu cơ quan, đơn vị có nhu cầu kiện toàn cán bộ lãnh đạo phải thực hiện nghiệm theo quy định tại Khoản 6 Điều 5 Quyết định 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 về việc kiểm soát soát quyền lực trong công tác cán bộ và chồng chạy chức, chạy quyền “Kể từ khi có thông báo nghỉ hưu, nghỉ chờ hưu hoặc chuyến công tác, phải báo cáo bằng văn bản và phải được cấp trên trực tiếp đồng ý trước khi thực hiện quy trình công tác cán bộ theo thẩm quyền được phân cấp”; báo cáo, xin ý kiến của UBND Thành phố (thông qua Sở Nội vụ) trước khi thực hiện.

Công văn 4809/UBND-SNV được UBND TP.Hà Nội ban hành ngày 05/10/2020.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THỦ TỤC PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuctucphapluat.com.

Thủ tục pháp luật

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn