LĨNH VỰC DỊCH VỤ PHÁP LÝ

Sửa mức phí thẩm định điều kiện hành nghề Thừa phát lại từ 06/3/2021

Rate this post

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 05/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 223/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề Thừa phát lại; phí thẩm định điều kiện thành lập, hoạt động Văn phòng Thừa phát lại.

Mức phí thẩm định điều kiện Thừa  phát lại

Văn phòng Thừa phát lại (Ảnh minh họa)

Hiện hành, Điều 4 Thông tư 223 quy định mức phí như sau:

– Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề Thừa phát lại: 800.000 đồng/hồ sơ.

– Phí thẩm định điều kiện thành lập, hoạt động Văn phòng Thừa phát lại: 1.000.000 đồng/hồ sơ.

Theo đó, Thông tư 05 sửa đổi, bổ sung mức phí như sau:

Xem Thêm  04 lưu ý khi đi công chứng hợp đồng mua bán nhà đất

Stt

Nội dung

Mức thu

(Đồng/hồ sơ)

1

Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề Thừa phát lại

 

a

Đối với trường hợp bổ nhiệm Thừa phát lại

 

Tham dự kiểm tra kết quả tập sự

2.700.000

Bổ nhiệm Thừa phát lại

800.000

b

Đối với trường hợp bổ nhiệm lại Thừa phát lại

500.000

2

Phí thẩm định điều kiện thành lập, hoạt động Văn phòng Thừa phát lại

 

a

Thành lập và cấp Giấy đăng ký hoạt động

Văn phòng Thừa phát lại

1.000.000

b

Thành lập và cấp Giấy đăng ký hoạt động

Văn phòng Thừa phát lại

500.000

Thông tư 05/2021/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/3/2021.

Thùy Liên

Thủ tục pháp luật

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn