Tin Tức

Sửa đổi hồ sơ đăng ký hoạt động dịch vụ lưu trữ từ ngày 24/4/2023

Rate this post

Sửa đổi hồ sơ đăng ký hoạt động dịch vụ lưu trữ từ ngày 24/4/2023

Sửa đổi hồ sơ đăng ký hoạt động dịch vụ lưu trữ từ ngày 24/4/2023

Về vấn đề này, THỦ TỤC PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 1/2023/TT-BNV ngày 09/3/2023 sửa đổi khoản 3 Điều 1 Thông tư 02/2020/TT-BNV (sửa đổi Thông tư 09/2014/TT-BNV) hướng dẫn về quản lý chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ.

1. Sửa đổi hồ sơ đăng ký hoạt động dịch vụ lưu trữ từ ngày 24/4/2023

Theo Điều 1 Thông tư 1/2023/TT-BNV, hồ sơ đăng ký hoạt động dịch vụ lưu trữ được quy định như sau:

(1) Bản sao có chứng thực hoặc nộp bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu các giấy tờ sau:

– Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định thành lập (đối với tổ chức).

– Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân (đối với cá nhân hành nghề độc lập).

– Chứng chỉ hành nghề lưu trữ của người tham gia hoạt động dịch vụ (đối với tổ chức).

– Chứng chỉ hành nghề lưu trữ (đối với cá nhân hành nghề độc lập).

(So với Thông tư 02/2020/TT-BNV thì Thông tư 1/2023/TT-BNV đã bỏ hộ khẩu thường trú (đối với cá nhân hành nghề độc lập) trong hồ sơ đăng ký mà thay vào đó là căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân (đối với cá nhân hành nghề độc lập).)

(2) Danh sách người hành nghề lưu trữ (đối với tổ chức).

(3) Tài liệu chứng minh cơ sở vật chất, trang thiết bị, điều kiện làm việc để thực hiện hoạt động dịch vụ lưu trữ theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Điều kiện hoạt động dịch vụ lưu trữ

Cụ thể tại khoản 1 và khoản 2 Điều 36 Luật Lưu trữ 2011 quy định về điều kiện hoạt động dịch vụ lưu trữ như sau:

* Đối với tổ chức

Tổ chức được hoạt động dịch vụ lưu trữ khi có đủ các điều kiện sau đây:

– Có đăng ký hoạt động dịch vụ lưu trữ tại cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lưu trữ cấp tỉnh;

Xem Thêm  Đại biểu “động viên” Quốc hội cho xây sân bay Long Thành

– Có cơ sở vật chất, nhân lực phù hợp để thực hiện hoạt động dịch vụ lưu trữ;

– Cá nhân thực hiện hoạt động dịch vụ lưu trữ của tổ chức phải có Chứng chỉ hành nghề lưu trữ.

* Đối với cá nhân

Cá nhân được hành nghề độc lập về dịch vụ lưu trữ khi có đủ các điều kiện sau đây:

– Có Chứng chỉ hành nghề lưu trữ;

– Có cơ sở vật chất phù hợp để thực hiện hoạt động dịch vụ lưu trữ;

– Có đăng ký hoạt động dịch vụ lưu trữ tại cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lưu trữ cấp tỉnh.

3. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân hoạt động dịch vụ lưu trữ

Cơ quan, tổ chức và cá nhân hoạt động dịch vụ lưu trữ có trách nhiệm thực hiện các nội dung như sau:

– Tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về lưu trữ và pháp luật có liên quan.

– Chịu trách nhiệm về tiêu chuẩn nghiệp vụ của người tham gia hành nghề và phải bồi thường thiệt hại (nếu có) trong quá trình thực hiện dịch vụ theo quy định của pháp luật.

– Giải trình hoặc cung cấp tài liệu, thông tin liên quan đến kết quả thực hiện dịch vụ lưu trữ khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

– Bảo mật thông tin về hồ sơ, tài liệu của cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ lưu trữ; lưu trữ hồ sơ, tài liệu về việc thực hiện dịch vụ lưu trữ.

– Các cơ quan, tổ chức và cá nhân hoạt động dịch vụ lưu trữ có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản về Sở Nội vụ nơi cơ quan, tổ chức và cá nhân đăng ký hoạt động dịch vụ về việc thực hiện các hoạt động dịch vụ lưu trữ trữ từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 của năm báo cáo.

Thời hạn gửi báo cáo trước ngày 15 tháng 12 của năm báo cáo. Nội dung báo cáo theo Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 09/2014/TT-BNV.
Phụ lục II

(Điều 9 Thông tư 09/2014/TT-BNV)

Thông tư 1/2023/TT-BNV có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/4/2023.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THỦ TỤC PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuctucphapluat.com.

Thủ tục pháp luật

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn