Giao thông vận tải

Sửa đổi điều kiện đường cao tốc đưa vào khai thác sử dụng

Rate this post

Sửa đổi điều kiện đường cao tốc đưa vào khai thác sử dụng

Sửa đổi điều kiện đường cao tốc đưa vào khai thác sử dụng (Hình từ Internet)

Ngày 19/5/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 25/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 32/2014/NĐ-CP về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc.

Sửa đổi điều kiện đường cao tốc đưa vào khai thác sử dụng

Theo khoản 8 Điều 1 Nghị định 25/2023/NĐ-CP, đường cao tốc được đưa vào khai thác sử dụng khi đáp ứng các quy định sau:

– Đã được nghiệm thu hoàn thành xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng;

– Phương án tổ chức giao thông đã được duyệt;

– Có quy trình vận hành khai thác đối với các hạng mục, thiết bị như sau:

+ Công trình hầm trên đường cao tốc có sử dụng các thiết bị thông gió, lọc bụi, kiểm soát môi trường, phòng cháy, chữa cháy, hệ thống điện và các thiết bị khác phục vụ khai thác sử dụng;

+ Trung tâm quản lý, điều hành giao thông quốc gia; Trung tâm quản lý, điều hành giao thông tuyến;

+ Các thiết bị lắp đặt vào công trình đường cao tốc gồm: thiết bị nhận dạng phương tiện giao thông, cân tải trọng, kiểm soát giao thông, quan trắc công trình, thiết bị phòng cháy, chữa cháy, thiết bị phục vụ cứu nạn, cứu hộ;

+ Các trường hợp cần thiết khác do chủ đầu tư, người quản lý sử dụng đường cao tốc quyết định.
Hiện hành quy định công trình đường cao tốc chỉ được đưa vào khai thác sử dụng khi bảo đảm yêu cầu thiết kế, bảo đảm chất lượng và đạt các tiêu chuẩn theo quy định và có phương án tổ chức giao thông được phê duyệt. (Khoản 1 Điều 11 Nghị định 32/2014/NĐ-CP)

Phân cấp UBND tỉnh phê duyệt phương án tổ chức giao thông đường cao tốc

Cụ thể, Nghị định 25/2023/NĐ-CP sửa đổi khoản 3 Điều 6 Nghị định 32/2014/NĐ-CP về trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc phê duyệt phương án tổ chức giao thông trên đường cao tốc như sau:

– Phê duyệt phương án, điều chỉnh phương án tổ chức giao thông trên đường cao tốc thuộc phạm vi quản lý;

– Thỏa thuận phương án tổ chức giao thông với Bộ Giao thông vận tải hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh khác trong trường hợp đường cao tốc hoặc đường khác do các cơ quan này đầu tư xây dựng kết nối với đường cao tốc thuộc phạm vi quản lý của địa phương mình;

– Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được giao đầu tư xây dựng đường cao tốc trên địa bàn địa phương mình và địa phương khác phải thỏa thuận với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có đường cao tốc đi qua trước khi phê duyệt phương án tổ chức giao thông.
Hiện hành,  khoản 3 Điều 6 Nghị định 32/2014/NĐ-CP quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc phê duyệt phương án tổ chức giao thông trên đường cao tốc như sau:


Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt phương án tổ chức giao thông trên đường cao tốc thuộc phạm vi quản lý sau khi có ý kiến thỏa thuận với Bộ Giao thông vận tải.

Bổ sung quy định về doanh nghiệp quản lý, khai thác đường cao tốc và người quản lý sử dụng đường cao tốc

Theo đó, Nghị định 25/2023/NĐ-CP bổ sung khoản 12 và khoản 13 vào Điều 3 Nghị định 32/2014/NĐ-CP quy định về doanh nghiệp quản lý, khai thác đường cao tốc và người quản lý sử dụng đường cao tốc như sau:

– Doanh nghiệp quản lý, khai thác đường cao tốc, gồm: 

+ Doanh nghiệp dự án được thành lập theo quy định của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư để tham gia ký kết và thực hiện hợp đồng tư xây dựng, kinh doanh, khai thác đường cao tốc theo phương thức đối tác công tư; 

+ Doanh nghiệp thuê hoặc nhận chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường cao tốc theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 

+ Doanh nghiệp được Nhà nước giao đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác đường cao tốc.

– Người quản lý sử dụng đường cao tốc là cơ quan, tổ chức được Nhà nước giao quản lý, khai thác sử dụng tài sản công kết cấu hạ tầng đường cao tốc; doanh nghiệp quản lý, khai thác đường cao tốc.

>> Xem thêm Nghị định 25/2023/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/7/2023.

Nguyễn Thị Hoài Thương

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THỦ TỤC PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuctucphapluat.com.

Thủ tục pháp luật

Xem Thêm  05 điều cần biết khi CSGT dừng xe kiểm tra

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn