Giao thông vận tải

Sửa đổi 23 Thông tư lĩnh vực vận tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, phương tiện và người lái

Rate this post

Sửa đổi 23 Thông tư lĩnh vực vận tải đường bộ

Sửa đổi 23 Thông tư lĩnh vực vận tải đường bộ (Hình từ internet)

Sửa đổi 23 Thông tư lĩnh vực vận tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, phương tiện và người lái

Nội dung Thông tư 05/2023/TT-BGTVT sửa đổi chủ yếu liên quan đến việc đổi cụm từ “Tổng cục Đường bộ Việt Nam” bằng cụm từ “Cục Đường bộ Việt Nam” trong các Thông tư đã ban hành trước đây đẻ phù hợp với Nghị định 56/2022/NĐ-CP.

Cụ thể, danh sách các Thông tư bị sửa đổi, bổ sung bao gồm:

– Thông tư 29/2009/TT- BGTVT hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định tạo điều kiện thuận lợi vận tải người và hàng hóa qua lại biên giới giữa các nước tiểu vùng Mê Công mở rộng (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 89/2014/TT-BGTVT)

– Thông tư 06/2011/TT- BGTVT quy định về bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ

– Thông tư 23/2012/TT- BGTVT hướng dẫn thực hiện Hiệp định, Nghị định thư về vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông 29/2020/TT-BGTVT)

– Thông tư 07/2013/TT- BGTVT quy định về quản lý, vận hành và khai thác hệ thống thông tin giấy phép lái xe

– Thông tư 35/2013/TT- BGTVT quy định về xếp hàng hóa trên xe ô tô khi tham gia giao thông trên đường bộ

– Thông tư 63/2013/TT- BGTVT quy định hướng dẫn thực hiện một số điều của Bản ghi nhớ giữa Chính phủ các nước Vương quốc Campuchia, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về vận tải đường bộ để tổ chức và quản lý hoạt động vận tải đường bộ giữa các nước Campuchia, Lào và Việt Nam (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 20/2020/TT-BGTVT)

– Thông tư 88/2014/TT- BGTVT hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện cơ giới đường bộ qua lại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 36/2020/TT-BGTVT)

– Thông tư 89/2014/TT- BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 29/2009/TT-BGTVT

– Thông tư 09/2015/TT- BGTVT quy định về cung cấp, quản lý và sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 36/2020/TT-BGTVT)

Xem Thêm  Đẩy mạnh bán vé điện tử, niêm yết công khai giá vé vận tải dịp lễ 30/4 - 1/5

– Thông tư 29/2015/TT- BGTVT quy định về cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế (đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 01/2021/TT-BGTVT) 13; Phụ lục III và Phụ lục IV Thông tư 29/2015/TT- BGTVT

– Thông tư 39/2015/TT- BGTVT hướng dẫn thi hành một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 47/2019/TT-BGTVT; Thông tư 36/2020/TT-BGTVT)

– Thông tư 12/2017/TT- BGTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 38/2019/TT-BGTVT; Thông tư 01/2021/TT-BGTVT; Thông tư 04/2022/TT-BGTVT)

– Thông tư 48/2017/TT- BGTVT quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê và chế độ báo cáo thống kê ngành Giao thông vận tải

– Thông tư 22/2019/TT- BGTVT quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng

– Thông tư 38/2019/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 12/2017/TT- BGTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

– Thông tư 20/2020/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 63/2013/TT- BGTVT hướng dẫn thi hành một số điều của Bản ghi nhớ giữa Chính phủ các nước Vương quốc Campuchia, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về vận tải đường bộ

– Thông tư 12/2020/TT- BGTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 36/2020/TT- BGTVT và Thông tư 02/2021/TT-BGTVT)

– Thông 29/2020/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 23/2012/TT- BGTVT hướng dẫn thực hiện Hiệp định, Nghị định thư về vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

– Thông tư 36/2020/TT- BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đường bộ

– Thông tư 01/2021/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 29/2015/TT- BGTVT quy định về cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế và Thông tư 12/2017/TT- BGTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

– Thông tư 26/2021/TT- BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 23/2012/TT- BGTVT hướng dẫn thực hiện Hiệp định, Nghị định thư về vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

– Thông tư 04/2022/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 12/2017/TT- BGTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

– Thông tư 05/2022/TT- BGTVT bãi bỏ một số quy định liên quan đến cấp, cấp lại thu hồi giấy phép của các Thông tư về vận tải đường bộ quốc tế

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THỦ TỤC PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuctucphapluat.com.

Thủ tục pháp luật

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn