Hành Chính

Sử dụng pháp luật là gì ? Cho ví dụ

Rate this post

Sử dụng pháp luật là một hình thức tuân thủ pháp luật, khi một cá nhân, tổ chức thực hiện các hành vi cụ thể, chủ động và tích cực đối với các quyền của mình trong những việc mà pháp luật cho phép.

Xem Thêm: Thông quan là gì ? Điều kiện, thủ tục thông quan hải quan

1. Pháp luật là gì ?

Pháp luật được hiểu là hệ thống những quy tắc xử sự mang tính chất bắt buộc chung do Nhà nước ban hành hoặc thừa nhận và đảm bảo thực hiện, thể hiện ý chí của giai cấp thống trị và là nhân tố điểu chỉnh các quan hệ xã hội phát triển phù hợp với lợi ích của giai cấp mình.

 Theo khái niệm trên, có thể thấy pháp luật có những đặc điểm sau đây:

Thứ nhất: Pháp luật do Nhà nước ban hành và bảo đảm thực hiện

Thứ hai: Pháp luật có tính quy phạm phổ biến, gồm những quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung

Thứ ba: Pháp luật có tính chặt chẽ về hình thức

Như đã phân tích ở trên, pháp luật được xây dựng thông qua các trình tự, thủ tục nhất định. Do đó, khi xây dựng văn bản pháp luật cần tuân thủ quy định về hình thức. Như vậy, những quy định của pháp luật được chứa đựng trong các văn bản luật, văn bản quy phạm pháp luật, văn bản dưới luật, tập quán pháp, tiền lệ pháp,… Sự chặt chẽ về hình thức của pháp luật là điều kiện để phân biệt giữa pháp luật với những quy định, văn abnr không pahir là pháp luật. Điều này cũng tạo nên sự thống nhất, chặt chẽ, rõ ràng, chính xác về mặt nội dung.

Ngoài các đặc điểm cơ bản nói trên, pháp luật còn có những điểm khác nữa như tính ổn định, tính hệ thống,…

Tham Khảo: Hướng dẫn lấy lại mật khẩu ứng dụng VssID miễn phí qua email cá nhân của người dùng

2. Khái niệm sử dụng pháp luật

Sử dụng pháp luật là một hình thức tuân thủ pháp luật, khi một cá nhân, tổ chức thực hiện các hành vi cụ thể, chủ động và tích cực đối với các quyền của mình trong những việc mà pháp luật cho phép. 

Dựa vào khái niệm trên chúng ta có thể thấy đặc điểm của sử dụng pháp luật được thể hiện trên một số các phương diện sau đây:

– Thứ nhất: Đối tượng sử dụng pháp luật là mọi chủ thể của quan hệ pháp luật, chứ không riêng gì một cá nhân hay bất cứ tổ chức nào.

– Thứ hai: Hình thức thực hiện sử dụng pháp luật là những quy phạm trao quyền. Trong đó, pháp luật quy định về những quyền hạn của mỗi chủ thể.

– Thứ ba: Sử dụng pháp luật không mang tính bắt buộc. Như đã phân tích ở trên, việc sử dụng pháp luật là việc các chủ thể thực hiện quyền hạn của mình trong phạm vi mà pháp luật cho phép. Việc tuân thủ pháp luật là bắt buộc đối với mọi đối tượng, nhưng việc sử dụng pháp luật dựa trên ý chí và sự lựa chọn, chủ động của các chủ thể tham gia vào các quan hệ pháp luật. Có thể thấy rằng việc sử dụng pháp luật là hành động hoặc hành vi không thực hiện hành động. 

Xem Thêm  Quy định về hệ thống báo cháy

Bạn vừa đọc: Sử dụng pháp luật là gì ? Cho ví dụ

3. Ví dụ về sử dụng pháp luật

Ví dụ 1:

A và B là bạn làm ăn, do sự tranh chấp về lợi nhuận nên A đã xảy ra xô xát với B. A đã dùng chai bia gây ra thương tích cho B là dưới 11% với tội cố ý gây thương tích theo quy định tại khoản 1 Điều 134 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. Sau khi hành vi đó xảy ra, hai bên đã thỏa thuận với nhau về việc bồi thường thiệt hại sức khỏe. B và gia đình đã ký cam kết không khiếu kiện, khiếu nại về hành vi trên của A do A đã bồi thường cho B. 

Như vậy, trong tình huống trên, B mặc dù về mặt sức khỏe đã bị xâm phạm. Nhưng theo quy định của pháp luật, tội phạm trên sẽ được khởi tố theo yêu cầu của bị hại, nên B đã không sử dụng quyền yêu cầu khởi tố của mình theo đúng quy định của pháp luật. Đây là một ví dụ cho việc sử dụng pháp luật.

Ví dụ 2: 

C thảo thuận với D về việc bán mảnh đất 200m2 thuộc quyền sử dụng của D. C và D ký một hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, có công chứng theo đúng quy định của pháp luật. Hai bên thỏa thuận, sau khi làm xong thủ tục sang tên bên mua là C sẽ thanh toán nốt 300 triệu. Tuy nhiên, sau khi làm xong thủ tục sang tên trên văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện. C là bên mua đã không thực hiện nghĩa vụ trả tiền theo đúng thỏa thuận. Do quyền và lợi ích của mình bị xâm phạm D đã khởi kiện ra tòa án để đòi số tiền trên.

Như vậy, ví dụ này cho thấy D đã sử dụng quyền của mình đối với vấn đề yêu cầu thanh toán. Khi đó, theo đúng quy định của pháp luật D được quyền khởi kiện để yêu cầu C trả số tiền theo đúng thỏa thuận của hai bên.

4. Vai trò của pháp luật

Trong đời sống xã hội, pháp luật có vai trò đặc biệt quan trọng. Pháp luật đảm bảo cho sự vận hành, tồn tại của xã hội. Pháp luật đươc xây dựng dựa trên những nguyên tắc của đạo đức xã hội, nghề nghiệp. Pháp luật không chỉ là công cụ quản lý xã hội nó còn là công cụ quản lý của nhà nước giúp tạo ra một xã hội có tính trật tự, đề cao ý thức đạo đức, tạo nên một môi trường sống khoa học và lành mạnh hơn

Pháp luật là phương tiện để nhà nước quản lý mọi mặt của đời sống, xã hội. Một bộ máy nhà nước có hoàn chỉnh đến đâu cũng cần phải có pháp luật để làm phương tiện quản lý. Bởi lẽ, nhà nước không thể đứng ra giải quyết hết mọi vấn đề. Việc để ra pháp luật yêu cầu mọi đối tượng phải tuân thủ giúp cho xã hội vận hành theo những nguyên tắc nhất định mà không cần phải có sự theo dõi sát sao của các cấp chính quyền nhà nước. Việc giải quyết tranh chấp trong xã hội cũng đã có sự điều chỉnh của pháp luật.

Pháp luật còn lại phương tiện để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Pháp luật mọi quốc gia đều có sự quy định rõ ràng và chặt chẽ về quyền và nghĩa vụ của công dân. Pháp luật đặt ra sự công bằng, bình đẳng giữa các cá nhân, tổ chức trong xã hội. Ngay cả đối với nhóm yếu thế, pháp luật cũng đặt ra những quy định nhất định để bảo đảm quyền lợi của họ. Mọi hành vi xâm phạm đến sức khỏe, tính mạng, danh dự, nhân phẩm, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân đều bị cấm và phải chịu những chế tài của pháp luật.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ LSU

Related Articles

Trả lời

Back to top button
Luật sư tư vấn