Tin Tức

Sổ tay Hướng dẫn cách ly y tế vùng có dịch Covid-19

Mục đích của việc cách ly y tế này là khoanh vùng, cách ly y tế toàn bộ vùng dịch, dập dịch triệt để, không để dịch lây lan sang các địa phương khác.
Toàn văn Sổ tay Hướng dẫn cách ly y tế vùng có dịch Covid-19

Sổ tay cách ly Covid-19

Quyết định 904/QĐ-BYT có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Hữu Phạm


HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Xem Thêm  50% 'chất thải tế nhị' không về nơi xử lý

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button