LĨNH VỰC DỊCH VỤ PHÁP LÝ

Số lượng Văn phòng Thừa phát lại được phép thành lập tại TPHCM

Rate this post

Hiện nay, TPHCM có bao nhiêu Văn phòng Thừa phát lại? Số lượng Văn phòng Thừa phát lại được phép thành lập tại TPHCM bao nhiêu? – Minh Tân (TPHCM).

Số lượng Văn phòng Thừa phát lại được phép thành lập tại TPHCM

Số lượng Văn phòng Thừa phát lại được phép thành lập tại TPHCM

Số lượng Văn phòng Thừa phát lại được phép thành lập tại TPHCM

Theo Quyết định 3618/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn TPHCM:

Trong giai đoạn thí điểm chế định Thừa phát lại, TPHCM có 11 Văn phòng Thừa phát lại được thành lập và hoạt động (gồm: Quận 1, 5, 8, 10, Bình Thạnh, Tân Bình, Gò Vấp, Bình Tân, Thủ Đức, huyện Bình Chánh, Hóc Môn).

Như vậy, hiện nay tại TPHCM còn 11 quận, huyện chưa thành lập Văn phòng Thừa phát lại.

Căn cứ theo quy định tại Nghị định 08/2020/NĐ-CP, TPHCM được phép thành lập thêm 28 Văn phòng Thừa phát lại tại 16 quận, huyện và thành phố Thủ Đức (cho phép thành lập tối đa số lượng văn phòng), cụ thể số lượng Văn phòng Thừa phát lại được thành lập tại các quận, huyện, thành phố Thủ Đức như sau:

– Cho phép thành lập 01 Văn phòng Thừa phát lại tại mỗi quận, huyện sau: Quận 1, 5, 8, 10, Bình Thạnh, Tân Bình, Gò Vấp, Bình Tân, thành phố Thủ Đức, huyện Cần Giờ, Củ Chi, Nhà Bè.

– Cho phép thành lập 02 Văn phòng Thừa phát lại tại mỗi quận sau: Quận 3, 4, 6, 7, 11, 12, Phú Nhuận, Tân Phú.

Như vậy sau khi thành lập thêm 28 Văn phòng Thừa phát lại, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đảm bảo số lượng Văn phòng Thừa phát lại theo quy định, cụ thể:

– Tại mỗi Quận 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Tân Bình, Gò Vấp, Bình Tân, Phú Nhuận, Tân Phú, thành phố Thủ Đức: 02 Văn phòng Thừa phát lại hoạt động.

Xem Thêm  Những trường hợp bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề luật sư

– Tại mỗi huyện Cần Giờ, Nhà Bè, Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi: 01 Văn phòng Thừa phát lại hoạt động.

Việc thẩm định và cho phép thành lập Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn Thành phố thực hiện theo quy định về Tiêu chí và cách thức thẩm định hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn Thành phố được ban hành kèm theo Đề án này.

Tiêu chí thành lập Văn phòng Thừa phát lại

Tại Điều 21 Nghị định 08/2020/NĐ-CP quy định việc thành lập Văn phòng Thừa phát lại phải căn cứ vào các tiêu chí sau đây:

– Điều kiện về kinh tế – xã hội của địa bàn cấp huyện nơi dự kiến thành lập Văn phòng Thừa phát lại;

– Số lượng vụ việc thụ lý của Tòa án, cơ quan thi hành án dân sự ở địa bàn cấp huyện nơi dự kiến thành lập Văn phòng Thừa phát lại;

– Mật độ dân cư và nhu cầu của người dân ở địa bàn cấp huyện nơi dự kiến thành lập Văn phòng Thừa phát lại;

– Không quá 02 Văn phòng Thừa phát lại tại 01 đơn vị hành chính cấp huyện là quận, thành phố thuộc tỉnh, thị xã; không quá 01 Văn phòng Thừa phát lại tại 01 đơn vị hành chính huyện.

Căn cứ vào các tiêu chí quy định nêu trên, Sở Tư pháp phối hợp với các sở, ban, ngành xây dựng Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại ở địa phương trình UBND cấp tỉnh phê duyệt.

Căn cứ vào Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại đã được phê duyệt, UBND cấp tỉnh ra thông báo về việc thành lập Văn phòng Thừa phát lại tại địa phương…

Những công việc Thừa phát lại được làm

Theo Nghị định 08/2020/NĐ-CP, những công việc Thừa phát lại được làm bao gồm:

– Tống đạt giấy tờ, hồ sơ, tài liệu theo quy định của Nghị định 08/2020/NĐ-CP và pháp luật có liên quan.

– Lập vi bằng theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức theo quy định của Nghị định 08/2020/NĐ-CP.

– Xác minh điều kiện thi hành án theo yêu cầu của đương sự và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan theo quy định của Nghị định 08/2020/NĐ-CP và pháp luật có liên quan.

– Tổ chức thi hành các bản án, quyết định của Tòa án theo yêu cầu của đương sự theo quy định của Nghị định 08/2020/NĐ-CP và pháp luật có liên quan.

Châu Thanh

Thủ tục pháp luật

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn