Giao thông vận tải

Số lượng, ký hiệu sê ri biển số xe ô tô đưa ra đấu giá từ ngày 01/7/2023

Rate this post

Số lượng, ký hiệu sê ri biển số xe ô tô đưa ra đấu giá

Số lượng, ký hiệu sê ri biển số xe ô tô đưa ra đấu giá (Hình từ internet)

Ngày 26/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 39/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều Nghị quyết 73/2022/QH15 về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô.

1. Số lượng, ký hiệu sê ri biển số xe ô tô đưa ra đấu giá

Cụ thể tại Điều 5 Nghị định 39/2023/NĐ-CP quy định Bộ trưởng Bộ Công an quyết định số lượng biển số xe ô tô đưa ra đấu giá tại mỗi phiên đấu giá, bao gồm biển số xe ô tô của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ký hiệu sê ri:

A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, P, S, T, U, V, X, Y, Z nền màu trắng, chữ, số màu đen chưa được đăng ký, dự kiến cấp mới, đang trong Hệ thống đăng ký, quản lý xe của Bộ Công an và bổ sung số lượng biển số xe ô tô cho Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong trường hợp hết biển số xe ô tô để đăng ký khi chưa đến phiên đấu giá tiếp theo.

2. Kế hoạch tổ chức đấu giá biển số xe ô tô

Căn cứ theo Điều 6 Nghị định 39/2023/NĐ-CP quy định kế hoạch tổ chức đấu giá biển số xe ô tô như sau:

– Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt kế hoạch tổ chức đấu giá biển số xe ô tô cho từng phiên đấu giá.

– Kế hoạch đấu giá bao gồm các nội dung chính sau đây:

+ Danh sách biển số xe ô tô đưa ra đấu giá;

+ Giá khởi điểm, bước giá và tiền đặt trước;

+ Hình thức, phương thức tổ chức đấu giá;

+ Thời gian tổ chức đấu giá;

+ Xử lý tình huống đấu giá (nếu có);

+ Các nội dung khác có liên quan.

– Kế hoạch tổ chức đấu giá phải được thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt.

3. Hợp đồng dịch vụ đấu giá biển số xe ô tô

Hợp đồng dịch vụ đấu giá biển số xe ô tô được quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định 39/2023/NĐ-CP như sau:

Xem Thêm  Thủ tục cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô năm 2023

– Bộ Công an ký hợp đồng dịch vụ đấu giá biển số xe ô tô với một tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá biển số xe ô tô. Hợp đồng dịch vụ đấu giá biển số xe ô tô phải được lập thành văn bản, được thực hiện theo quy định của pháp luật dân sự và Điều 33 Luật Đấu giá tài sản 2016;

– Thời hạn của hợp đồng dịch vụ đấu giá biển số xe ô tô theo thời hạn thực hiện Nghị quyết 73/2022/QH15, trừ trường hợp tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn chấm dứt hoạt động, không đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện để tổ chức đấu giá biển số xe ô tô hoặc hợp đồng bị chấm dứt thực hiện theo quy định của pháp luật;

– Trường hợp chấm dứt hợp đồng trước thời hạn thực hiện Nghị quyết 73/2022/QH15, Bộ Công an lựa chọn một tổ chức đấu giá tài sản khác đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị quyết 73/2022/QH15 để tiếp tục thực hiện.

4. Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá biển số xe ô tô

Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá biển số xe ô tô thanh toán cho tổ chức đấu giá được quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định 39/2023/NĐ-CP như sau:

– Đối với mỗi biển số xe ô tô đấu giá thành, thù lao dịch vụ đấu giá thanh toán cho tổ chức đấu giá tài sản được tính bằng 8% giá khởi điểm, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí đấu giá;

– Chi phí đấu giá thanh toán cho tổ chức đấu giá tài sản là 10.000 đồng trên một biển số xe ô tô đưa ra đấu giá.

5. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá biển số xe ô tô

Theo Điều 10 Nghị định 39/2023/NĐ-CP quy định điều kiện đăng ký tham gia đấu giá biển số xe ô tô như sau:

– Thuộc đối tượng tham gia đấu giá theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định 39/2023/NĐ-CP và nộp tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị quyết 73/2022/QH15.

– Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá tự chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính trung thực việc kê khai thông tin để đăng ký tham gia đấu giá.

Xem thêm Nghị định 39/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/7/2023.

Hồ Quốc Tuấn

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THỦ TỤC PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuctucphapluat.com.

Thủ tục pháp luật

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn