Tin Tức

Sẽ phạt người có smartphone không cài ứng dụng phòng Covid-19 tùy tình hình dịch

Sẽ phạt người có smartphone không cài ứng dụng phòng Covid-19 tùy tình hình dịch

Sẽ phạt người có smartphone không cài ứng dụng phòng Covid-19 tùy tình hình dịch

Để tổ chức, thực hiện hướng dẫn này, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

– Chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm việc cài đặt, sử dụng ứng dụng khai báo y tế và phát hiện tiếp xúc gần, xử phạt các trường hợp có điện thoại thông minh nhưng không thực hiện cài đặt, sử dụng ứng dụng theo quy định trên cơ sở tình hình dịch COVID-19 và điều kiện thực tế tại địa phương.

– Quyết định khu vực, địa điểm đang có ổ dịch COVID-19 trên cơ sở tham mưu của Sở Y tế để áp dụng nghiêm các biện pháp chống dịch phù hợp mà không áp dụng hướng dẫn này.

Bên cạnh đó, các Bộ, ban, ngành theo thẩm quyền, phạm vi quản lý tăng cường đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra việc tổ chức thực hiện hướng dẫn này.

Sở Y tế và các Sở, ban, ngành liên quan, chính quyền địa phương trong lĩnh vực được giao quản lý trực tiếp hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trên địa bàn quản lý.

Sở Y tế làm đầu mối chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện với UBND tỉnh, thành phố và Bộ Y tế theo quy định.

Người đứng đầu các tổ chức, cơ sở, địa điểm, khu vực được giao quản lý trong phạm vi áp dụng hướng dẫn chịu trách nhiệm việc tổ chức triển khai, đôn đốc, nhắc nhở, thường xuyên kiểm tra và tạo điều kiện thuận lợi để mọi người thực hiện nghiêm hướng dẫn này.

Xem Thêm  Dự kiến, lương Thư ký Tòa án lên gần 8 triệu đồng từ 01/7/2020

>> Xem thêm: Hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng khai báo y tế phòng Covid-19

Châu Thanh


HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button