Tin Tức

Sẽ có Luật Các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ; tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện Đề nghị xây dựng Luật; báo cáo Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ, ký Tờ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc xem xét, bổ sung Đề nghị xây dựng Luật vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 để trình Quốc hội khóa XIV xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10.

Bên cạnh đó, đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống HIV/AIDS:

Giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến Thành viên Chính phủ, hoàn thiện dự án Luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Quốc hội.

Xem chi tiết nội dung tại Nghị quyết 91/NQ-CP ngày 11/6/2020.

Châu Thanh


HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Xem Thêm  Án quá hạn đặc biệt giảm

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button