Tin Tức

Sẽ có hướng dẫn về thiệt hại để đòi bồi thường

Rate this post

Sẽ có hướng dẫn về thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm

Sẽ có hướng dẫn về thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm (Ảnh minh họa)

Cụ thể, Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn về thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm tại Điều 592 Bộ luật Dân sự như sau:

(1) Chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại

Chi phí này sẽ bao gồm:

– Chi phí cần thiết cho việc thu hồi vật phẩm có nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người bị thiệt hại;

– Chi phí cho việc thu thập tài liệu, chứng cứ chứng minh danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm;

– Tiền tàu, xe đi lại, thuê nhà trọ (nếu có) theo giá trung bình ở địa phương nơi thực hiện việc chi phí để yêu cầu cơ quan chức năng xác minh sự việc, cải chính trên các phương tiện thông tin đại chúng;

– Chi phí tổ chức xin lỗi, cải chính công khai tại nơi cư trú hoặc nơi làm việc của người bị thiệt hại;

– Các chi phí thực tế, cần thiết khác để hạn chế, khắc phục thiệt hại (nếu có).

(2) Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút

Nếu trước khi danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm, người bị xâm phạm có thu nhập thực tế, nhưng do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm người bị xâm phạm phải thực hiện những công việc để hạn chế, khắc phục thiệt hại, nên khoản thu nhập thực tế của họ bị mất hoặc bị giảm sút, thì họ được bồi thường khoản thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút đó;

Xem Thêm  Giá thép giảm 500.000 đồng/tấn

Việc xác định thu nhập thực tế của người bị xâm phạm và việc xác định thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị xâm phạm được thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 7 Nghị quyết này.

(3) Khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm

– Khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm được bồi thường cho chính người bị xâm phạm.

– Trong mọi trường hợp khi danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm, người bị xâm phạm được bồi thường khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần.

Cần căn cứ vào hướng dẫn tại điểm b khoản 2 Điều 2 Nghị quyết này để xác định mức độ tổn thất về tinh thần của người bị xâm hại.

Việc xác định mức độ tổn thất về tinh thần phải căn cứ vào hình thức xâm phạm (bằng lời nói hay đăng trên báo viết hay báo hình, mạng xã hội, phương tiện khác như youtube…), hành vi xâm phạm, mức độ lan truyền thông tin xúc phạm…

Mức bồi thường khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần cho người bị xâm phạm trước hết do các bên thỏa thuận.

Nếu không thỏa thuận được, thì mức bồi thường khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần phải căn cứ vào mức độ tổn thất về tinh thần, nhưng mức tối đa cho một người có danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm không quá mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định tại thời điểm giải quyết bồi thường.

Như vậy, sắp tới sẽ có hướng dẫn làm rõ hơn về thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm, giúp người bị thiệt hại có căn cứ để đòi lại quyền lợi chính đáng của mình.

Xem thêm nội dung tại Dự thảo Nghị quyết.
Toàn văn dự thảo Nghị quyết

Châu Thanh


HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Related Articles

Trả lời

Back to top button
Luật sư tư vấn