Tin Tức

Sẽ có 02 dự thảo Nghị định sửa đổi các quy định về hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp nhỏ và vừa

Rate this post

Sẽ có 02 dự thảo Nghị định sửa đổi các quy định về hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp nhỏ và vừa

Sẽ có 02 dự thảo Nghị định sửa đổi các quy định về hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp nhỏ và vừa (Hình từ Internet)

Ngày 05/4/2023, Thủ tướng ban hành Quyết định 345/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021 – 2023”

Theo đó, trong các nhiệm vụ, giải pháp về việc hoàn thiện chính sách, pháp luật về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, Thủ tướng đã đưa ra một số nội dung như sau:

Sẽ có 02 dự thảo Nghị định sửa đổi các quy định về hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp nhỏ và vừa

Cụ thể tại Quyết định 345/QĐ-TTg năm 2023, các hoạt động nhằm hoàn thiện khung pháp lý về tăng cường hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp bao gồm:

(1) Nghiên cứu, đánh giá kết quả thực hiện Nghị định 55/2019/NĐ-CP, từ đó đề xuất việc sửa đổi, bổ sung một số quy định nhằm huy động được sự tham gia trực tiếp của tổ chức đại diện doanh nghiệp, tổ chức dịch vụ pháp lý và các chuyên gia độc lập trong các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;

Hoàn thiện cơ sở pháp lý cho việc triển khai các hoạt động hỗ trợ pháp lý có tính mới, khuyến khích đổi mới sáng tạo;

(2) Hoàn thiện Nghị định 55/2011/NĐ-CP (theo hướng nâng cao trách nhiệm, trọng tâm, chuyên môn hóa hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP);

Trong đó, yêu cầu kết quả đầu ra của 02 hoạt động là phải có Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 55/2019/NĐ-CP và Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 55/2011/NĐ-CP.

Vì vậy, Thủ tướng giao Bộ Tư pháp là đơn vị chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện việc xây dựng nội dung trên theo thời gian như sau:

+ Trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 55/2011/NĐ-CP quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế: năm 2023;

+ Trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa: Quý IV/2024.

Xem Thêm  05 trường hợp hủy kết quả đấu giá tài sản

Bên cạnh nội dung hoàn thiện khung pháp lý về tăng cường hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, Thủ tướng còn đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp khác như sau:

– Rà soát, đề xuất hoàn thiện các quy định của pháp luật có liên quan nhằm tháo gỡ vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp.

Thời gian thực hiện: Hằng năm (từ năm 2023 đến năm 2030)

– Nghiên cứu kinh nghiệm nước ngoài về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp ở Việt Nam

Thời gian thực hiện: Từ năm 2023 đến năm 2025.

Phấn đấu 100% quy định pháp luật về doanh nghiệp được thông tin kịp thời, đầy đủ đến doanh nghiệp

Theo đó, mục tiêu cụ thể trong Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021 – 2023” được xác định trong Quyết định 345/QĐ-TTg như sau:

– Hoàn thiện khung pháp lý về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; phấn đấu 100% quy định pháp luật về doanh nghiệp, về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp được thông tin kịp thời, đầy đủ đến doanh nghiệp; tăng cường tổ chức tập huấn, cập nhật kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp và người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;

– Vận hành hiệu quả hệ thống mạng lưới tư vấn viên pháp luật; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về vụ việc, vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp;

Đảm bảo 100% doanh nghiệp được hỗ trợ pháp lý khi có đề xuất; giải quyết, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn về mặt pháp lý cho doanh nghiệp khi có yêu cầu;

– Thí điểm và nhân rộng ít nhất 02 mô hình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp hiệu quả trên toàn quốc;

– Ứng dụng chuyển đổi số trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; xây dựng hệ sinh thái về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

– Xây dựng và duy trì cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa Trung ương và địa phương, giữa cơ quan quản lý nhà nước với tổ chức đại diện cho doanh nghiệp trong việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp gắn với hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật hiệu quả liên quan đến doanh nghiệp;

Triển khai các giải pháp xã hội hóa công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Xem thêm tại Quyết định 345/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THỦ TỤC PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuctucphapluat.com.

Thủ tục pháp luật

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn