Tin Tức

Sau ngày 15/4/2021, chỉ nhận online Bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu

 

Sau ngày 15/4/2021, chỉ nhận online Bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu (Ảnh minh họa)

Hiện nay, Tổng cục Hải quan đã nâng cấp hệ thống thông tin để cung cấp các chức năng phục vụ việc tiếp nhận, kiểm tra, xác nhận Bản kê thôngtin hàng hóa nhập khẩu trước khi hàng hóa đến cửa khẩu biên giới đường bộ, đường thủy nội địa.

Người khai thực hiện khai Bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu theo các chỉ tiêu thông tin trên Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến HQ36a – Phân hệ dành cho doanh nghiệp (địa chỉ https://pus.customs.gov.vn) tại chức năng người khai hải quan thực hiện việc khai báo Bảng kê thông tin hàng hóa nhập khẩu.

Người khai hải quan thực hiện khai báo – nộp trực tuyến Bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu theo các chỉ tiêu thông tin trên Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến HQ36a. Cho phép người khai thực hiện song song việc khai Bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu trên hồ sơ giấy hoặc bản điện tử trên Dịch vụ công trực tuyến HQ36a từ ngày 03/04/2021.

Sau ngày 15/04/2021, cơ quan hải quan chỉ tiếp nhận Bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu do người khai hải quan nộp trực tuyến trên Dịch vụ công trực tuyến HQ36a.

Xem chi tiết tại Công văn 1503/TCHQ-GSQL ngày 02/4/2021.

Trung Tài


HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Xem Thêm  Có bảo kê, không sợ phạt

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button