Tin Tức

Rà soát việc bố trí chức danh công chức Tư pháp

Rà soát bố trí, sử dụng chức danh công chức Tư pháp - Hộ tịch

Rà soát b trí, s dng chc danh công chc Tư pháp – H tch (Ảnh minh họa)

Thực hiện Luật Hộ tịch 2014, Nghị định 96/2017/NĐ-CP, Bộ Tư pháp có nhiệm vụ giúp Chính phủ quản lý nhà nước về hộ tịch và công tác tư pháp của UBND cấp xã.

Qua thời gian thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác tư pháp đối với các Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp và công tác tư pháp của UBND cấp xã tại một số địa phương, Bộ Tư pháp nhận thấy tại một số xã, phường, thị trấn có bố trí, sử dụng các chức danh công chức cấp xã khác (như phó chỉ huy quân sự, công an xã…) giữ chức danh công chức Tư pháp – Hộ tịch hoặc kiêm nhiệm chức danh công chức Tư pháp – Hộ tịch.

Để việc quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp được thực hiện đúng quy định, cũng như đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ Tư pháp – Hộ tịch cấp xã theo yêu cầu của Luật Hộ tịch, Bộ Tư pháp đề nghị Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện rà soát, thống kê đội ngũ công chức Tư pháp – Hộ tịch nói chung và các chức danh công chức cấp xã hiện đang giữ, kiêm nhiệm vị trí tư pháp – hộ tịch theo biểu mẫu kèm theo Công văn này.

Xem Thêm  "Gỡ vướng" cho bảo hiểm thất nghiệp

Báo cáo, biểu rà soát của Sở Tư pháp đề nghị gửi về Bộ Tư pháp trước ngày 10/01/2021.

Chi tiết nội dung và biểu mẫu xem tại Công văn 4777/BTP-TCCB ngày 22/12/2020.

Châu Thanh


HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button