LĨNH VỰC GIÁO DỤC

Quyết định 2082/QĐ-BGDĐT: Điểm sàn nhóm ngành đào tạo giáo viên năm 2023

Rate this post

Quyết định 2082/QĐ-BGDĐT: Điểm sàn nhóm ngành đào tạo giáo viên năm 2023

Quyết định 2082/QĐ-BGDĐT: Điểm sàn nhóm ngành đào tạo giáo viên năm 2023 (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THỦ TỤC PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Ngày 21/7/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 2082/QĐ-BGDĐT về việc xác định ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đối với nhóm ngành đạo tạo giáo viên trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng năm 2023.

Quyết định 2082/QĐ-BGDĐT: Điểm sàn nhóm ngành đào tạo giáo viên năm 2023

Cụ thể, ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào từ điểm thi tốt nghiệp THPT để tuyển sinh các ngành thuộc nhóm ngành đạo tạo giáo viên trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng năm 2023 đối với thí sinh ở khu vực 3 có mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của tất cả các tổ hợp gồm 3 bài thi/môn thi như sau:

– Ngưỡng xét tuyển vào các ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học là 19 điểm.

Riêng đối với các ngành Giáo dục Thể chất, ngành Sư phạm Âm nhạc và ngành Sư phạm Mỹ thuật là 18 điểm đối với tổ hợp xét tuyển 3 môn văn hóa, các tổ hợp xét tuyển khác thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh hiện hành.

– Ngưỡng xét tuyển vào ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng là 17 điểm đối với tổ hợp xét tuyển 3 môn văn hóa, các tổ hợp xét tuyển khác thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh hiện hành.

Xem thêm tại Quyết định 2082/QĐ-BGDĐT có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều kiện để được xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2023

Điều kiện để được xét công nhận tốt nghiệp THPT theo Điều 42 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT như sau:

Xem Thêm  Bộ GDĐT lùi lịch thanh toán trực tuyến lệ phí đăng ký xét tuyển

– Những thí sinh đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật hủy kết quả thi, tất cả các bài thi và các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp ĐKDT để xét công nhận tốt nghiệp đều đạt trên 1,0 điểm theo thang điểm 10 và có ĐXTN từ 5,0 (năm) điểm trở lên được công nhận tốt nghiệp THPT.

– Những thí sinh đủ điều kiện dự thi, được miễn thi tất cả các bài thi trong xét tốt nghiệp THPT theo quy định tại Điều 36 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT được công nhận tốt nghiệp THPT.

Hồ sơ, trình tự duyệt công nhận tốt nghiệp THPT năm 2023

Cụ thể tại Điều 44 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT quy định về hồ sơ, trình tự duyệt công nhận tốt nghiệp như sau:

– Hồ sơ duyệt công nhận tốt nghiệp THPT 2023 bao gồm:

+ Bản ghi thông tin xét công nhận tốt nghiệp THPT 2023;

+ Danh sách thí sinh được đề nghị công nhận tốt nghiệp THPT;

+ Danh sách và hồ sơ thí sinh được đặc cách, miễn thi, được tốt nghiệp THPT 2023 do phúc khảo hoặc giải quyết khiếu nại về hồ sơ thi;

+ Đĩa CD chứa dữ liệu thi;

+ Những biên bản liên quan;

+ Các loại hồ sơ khác theo hướng dẫn hằng năm của Bộ GDĐT.

– Trình tự duyệt công nhận tốt nghiệp THPT 2023:

+ Giám đốc sở GDĐT duyệt công nhận tốt nghiệp THPT đối với các thí sinh đủ điều kiện và chịu trách nhiệm trước Bộ GDĐT về kết quả công nhận tốt nghiệp THPT của tỉnh mình;

+ Sau khi báo cáo Bộ GDĐT, Giám đốc sở GDĐT công bố kết quả công nhận tốt nghiệp THPT và thông báo cho các trường phổ thông để niêm yết Danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT và cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời cho thí sinh;

+ Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời do Hiệu trưởng trường phổ thông nơi thí sinh ĐKDT ký và có giá trị đến khi được cấp Bằng tốt nghiệp THPT chính thức;

+ Các sở GDĐT gửi Danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT về Bộ GDĐT ngay sau khi kết thúc kỳ thi để quản lý, theo dõi.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THỦ TỤC PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuctucphapluat.com.

Thủ tục pháp luật

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn