Giao thông vận tải

Quyền, nghĩa vụ của DN thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải

Rate this post

Quyền, nghĩa vụ của DN thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải

Quyền, nghĩa vụ của DN thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THỦ TỤC PHÁP LUẬT giải đáp như sau: 

1. Cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải là gì?

Theo khoản 1 Điều 14 Nghị định 43/2018/NĐ-CP, cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải là việc Nhà nước chuyển giao quyền khai thác tài sản cho doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng hàng hải trong một khoảng thời hạn nhất định theo Hợp đồng để nhận một khoản tiền tương ứng.

2. Các loại tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải

Tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải (bao gồm vùng đất, vùng nước gắn với tài sản) theo quy định tại Điều 4 Nghị định 43/2018/NĐ-CP gồm:

– Tài sản kết cấu hạ tầng cảng biển:

+ Bến cảng (gồm vùng nước trước cầu cảng), bến phao;

+ Khu chuyển tải, khu neo đậu, khu tránh, trú bão trong vùng nước cảng biển;

+ Trụ sở, cơ sở dịch vụ, kho, bãi, nhà xưởng và các công trình phụ trợ khác;

+ Hệ thống thông tin giao thông, thông tin liên lạc và hệ thống điện, nước. 

– Tài sản bảo đảm an toàn hàng hải:

+ Đèn biển và nhà trạm gắn với đèn biển;

+ Phao, tiêu và nhà trạm quản lý vận hành phao tiêu;

+ Hệ thống giám sát và điều phối giao thông hàng hải (VTS);

+ Đê chắn sóng, đê chắn cát, kè hướng dòng, kè bảo vệ bờ;

+ Luồng hàng hải.

– Tài sản kết cấu hạ tầng mạng viễn thông hàng hải là tài sản, vật kiến trúc, trang thiết bị phục vụ trực tiếp cho hoạt động của hệ thống Thông tin duyên hải Việt Nam.

3. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải

Theo quy định tại khoản 7, 8 Điều 14 Nghị định 43/2018/NĐ-CP, doanh nghiệp thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải có các quyền và nghĩa vụ như sau:

3.1 Quyền của doanh nghiệp thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải

– Khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải theo đúng quy định của pháp luật và theo Hợp đồng đã ký kết;

Xem Thêm  Đẩy mạnh bán vé điện tử, niêm yết công khai giá vé vận tải dịp lễ 30/4 - 1/5

– Quyết định phương thức, biện pháp nhằm khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải có hiệu quả;

– Được thu giá sử dụng, giá dịch vụ theo quy định của pháp luật và Hợp đồng ký kết;

– Được Nhà nước bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp; khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật;

– Thực hiện các quyền khác của bên thuê tài sản theo quy định của pháp luật.

3.2 Nghĩa vụ của doanh nghiệp thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải

– Bảo quản tài sản thuê khai thác (bao gồm cả đất, mặt nước); không để thất thoát, để lấn chiếm và các hành vi vi phạm khác theo quy định của pháp luật;

– Sử dụng tài sản thuê đúng mục đích; không được chuyển nhượng, bán, tặng cho, thế chấp, góp vốn;

– Thực hiện bảo trì tài sản đảm bảo đúng yêu cầu quy định tại Hợp đồng ký kết;

– Thanh toán tiền thuê quyền khai thác tài sản đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Hợp đồng.

Trường hợp quá thời hạn thanh toán theo Hợp đồng đã ký kết mà doanh nghiệp chưa thanh toán hoặc chưa thanh toán đủ thì phải nộp tiền chậm nộp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. 

Cơ quan được giao quản lý tài sản có văn bản đề nghị kèm theo bản sao Hợp đồng và chứng từ về việc nộp tiền của doanh nghiệp (nếu có) gửi Cục thuế (nơi có tài sản) để xác định và ra Thông báo về số tiền chậm nộp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế;

– Chịu sự kiểm tra, giám sát của bên cho thuê; cùng bên cho thuê giải quyết các vướng mắc phát sinh;

– Giao lại tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải khi hết thời hạn Hợp đồng và các trường hợp quy định tại khoản 9 Điều 14 Nghị định 43/2018/NĐ-CP;

– Định kỳ hoặc đột xuất theo quy định của Hợp đồng ký kết doanh nghiệp thuê quyền khai thác phải thông báo với cơ quan được giao quản lý tài sản về tình trạng của tài sản, đảm bảo hoạt động vận tải hàng hải được an toàn, thông suốt;

– Thực hiện các nghĩa vụ khác của bên thuê quyền khai thác tài sản theo quy định của pháp luật và Hợp đồng ký kết.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THỦ TỤC PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuctucphapluat.com.

Thủ tục pháp luật

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn