Tin Tức

Quy trình giải quyết đăng ký kết hôn trực tuyến

Rate this post

Quy trình giải quyết đăng ký kết hôn trực tuyến

Quy trình giải quyết đăng ký kết hôn trực tuyến (Hình từ Internet)

Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 309/QĐ-BTP ngày 10/03/2023 về quy trình giải quyết thủ tục hành chính: Đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến.

1. Quy trình giải quyết đăng ký kết hôn trực tuyến

Theo đó, tại Quyết định 309/QĐ-BTP quy định về quy trình giải quyết đăng ký kết hôn trực tuyến trực tuyến như sau:

Bước 1: Nộp, tiếp nhận hồ sơ

– Người có yêu cầu truy cập Cổng dịch vụ công quốc gia/Cổng dịch vụ công cấp tỉnh, đăng ký tài khoản, xác thực người dùng theo hướng dẫn, đăng nhập vào hệ thống.

– Người có yêu cầu lựa chọn cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền giải quyết thủ tục đăng ký kết hôn, thực hiện quy trình nộp hồ sơ: đăng ký kết hôn trực tuyến.

Cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền giải quyết thủ tục đăng ký kết hôn theo quy định tại khoản 1 Điều 17 và khoản 1 Điều 37 Luật Hộ tịch hiện hành

– Người có yêu cầu cung cấp thông tin trên biểu mẫu điện tử tương tác đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân (có mẫu kèm theo); đính kèm bản chụp hoặc bản sao điện tử các giấy tờ, tài liệu theo quy định; nộp phí, lệ phí thông qua chức năng thanh toán trực tuyến hoặc bằng cách thức khác theo quy định pháp luật, hoàn tất việc nộp hồ sơ.

Bước 2: Sau khi người có yêu cầu hoàn tất việc nộp hồ sơ trên hệ thống, cán bộ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính chính xác, đầy đủ, thống nhất, hợp lệ của hồ sơ.

– Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì chuyển hồ sơ để công chức làm công tác hộ tịch xử lý, đồng thời gửi thông báo qua thư điện tử hoặc tin nhắn qua điện thoại di động cho người có yêu cầu, trong đó nêu rõ thời gian trả kết quả. 

Trường hợp tiếp nhận hồ sơ sau 15h00 mà không thể giải quyết ngay thì gửi Phiếu hẹn, trả kết quả qua thư điện tử hoặc tin nhắn qua điện thoại di động cho người có yêu cầu, trong đó nêu rõ thời gian trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo;

– Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì gửi thông báo qua thư điện tử hoặc tin nhắn qua điện thoại di động cho người yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, nêu rõ loại giấy tờ, nội dung cần bổ sung để người có yêu cầu bổ sung, hoàn thiện. Sau khi hồ sơ được bổ sung, thực hiện lại ban đầu bước 2

– Trường hợp người có yêu cầu không bổ sung, hoàn thiện được hồ sơ thì báo cáo Lãnh đạo UBND gửi thông báo từ chối giải quyết qua thư điện tử hoặc tin nhắn qua điện thoại di động cho người yêu cầu.

Bước 3: Công chức làm công tác hộ tịch thẩm tra hồ sơ

– Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, hoàn thiện hoặc không đủ điều kiện giải quyết, phải từ chối thì gửi thông báo về tình trạng hồ sơ tới Bộ phận một cửa để thông báo cho người nộp hồ sơ – thực hiện lại bước 2;

Xem Thêm  “Vật vã” với chính sách thu hút nhân tài

– Trường hợp cần phải kiểm tra, xác minh làm rõ hoặc do nguyên nhân khác mà không thể trả kết quả đúng thời gian đã hẹn thì gửi Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả qua thư điện tử hoặc gửi tin nhắn qua điện thoại di động cho người có yêu cầu.

– Quy trình xử lý hồ sơ:

+ Đối với trường hợp công dân Việt Nam có yêu cầu đăng ký kết hôn tại UBND cấp xã nơi công dân thường trú, công chức làm công tác hộ tịch tự kiểm tra, xác minh thông tin về tình trạng hôn nhân của công dân.

Trường hợp công dân Việt Nam có yêu cầu đăng ký kết hôn không thường trú tại UBND cấp xã nơi nộp hồ sơ đăng ký kết hôn, công chức làm công tác hộ tịch sử dụng chức năng trên Hệ thống kiểm tra tình trạng hôn nhân của công dân, trường hợp không kiểm tra được tình trạng hôn nhân của công dân thì bóc tách hồ sơ Xác nhận tình trạng hôn nhân chuyển tới UBND cấp xã có thẩm quyền xác nhận tình trạng hôn nhân.

Công chức tư pháp, hộ tịch của UBND cấp có thẩm quyền xác nhận tình trạng hôn nhân có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ trên Hệ thống, kiểm tra, xác minh thông tin tình trạng hôn nhân của công dân, hoàn tất thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân, chuyển trả kết quả là thông tin về Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (ký số), tình trạng hôn nhân của người có yêu cầu cho UBND nơi tiếp nhận hồ sơ đăng ký kết hôn.

+ Sau khi nhận được kết quả phản hồi về tình trạng hôn nhân, trường hợp hai bên nam nữ đủ điều kiện kết hôn, công chức làm công tác hộ tịch hoàn tất quy trình đăng ký kết hôn, ghi vào Sổ đăng ký kết hôn, cập nhật thông tin đăng ký kết hôn trên Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung và chuyển sang Bước 4.

Bước 4: Công chức làm công tác hộ tịch in Giấy chứng nhận kết hôn, trình Lãnh đạo UBND ký, chuyển Bộ phận một cửa trả kết quả cho công dân.

Bước 5: Hai bên nam, nữ phải có mặt, xuất trình giấy tờ tùy thân để xác định đúng nhân thân, kiểm tra thông tin trên Giấy chứng nhận kết hôn, trong Sổ đăng ký kết hôn, khẳng định sự tự nguyện kết hôn và ký Sổ đăng ký kết hôn, ký Giấy chứng nhận kết hôn, mỗi bên nam, nữ nhận 01 bản chính Giấy chứng nhận kết hôn.

2. Thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký kết hôn trực tuyến

Thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký kết hôn trực tuyến theo Quyết định 309/QĐ-BTP như sau:

– Đối với hồ sơ đăng ký kết hôn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện: 15 ngày.

– Đối với hồ sơ đăng ký kết hôn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

Ngay trong ngày làm việc, trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp cần xác minh điều kiện kết hôn của hai bên nam, nữ thì thời hạn giải quyết không quá 05 ngày làm việc.

– Đối với hồ sơ xác nhận tình trạng hôn nhân: Trong ngày làm việc.

Xem thêm tại Quyết định 309/QĐ-BTP có hiệu lực từ ngày ký

Võ văn Hiếu

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THỦ TỤC PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuctucphapluat.com.

Thủ tục pháp luật

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn